www.isaarsci.ir

   
     
 

 

 
 

 

کدام قسمت های بدن بیشتردرمعرض خطرزخم های فشاری هستند

قسمتهائی از بدن که نزدیک به سطح بدن ( برجستگی های استخوانی ) قراردارند و بخش هايی که بیشتر در معرض فشار قراردارند ، درمعرض خطر ایجاد زخم های فشاری قراردارند.


 

 


 

 
 

دربسترمی توان با استفاده از بالش یا لایه های فوم قسمت های مختلف بدن را طوری محافظت نمود که برروی برجستگی های استخوانی ( قسمتهايي که درآنها استخوان ها نزدیک به سطح پوست هستند ) فشار واردنشود. درحالت خوابیده به پهلو یک بالش بین زانوها قرارداده تا ازتماس پوست پیشگیری شده و جریان خون بین پاها افزایش یابد.

 

 

 

 

 

 

منبع : مقاله"نواحی درمعرض خطرزخم فشاری دروضعیت های مختلف بدن" – ترجمه مهندس عباس کاشی - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1389 . اقتباس ازسایت: http://lifecenter.ric.org - 2009

 

   

 

ارسال مقاله

 

 

صفحه  آموزشی  زخم فشاری  در نظر دارد  تا با ارائه مطالب آموزشی  مرتبط با موضوع زخم فشاری  ، اطلاعات مفیدی  را در اختیار علاقمندان  قرار دهد تا بدین وسیله بتوان   با رشد آگاهی ها   ، اقدام لازم را در خصوص پیشگیری  و درمان زخم فشاری   بعمل آورد . آن دسته از علاقمندانی که دوسندار ارسال مقاله برای  انتشار در این صفحه آموزشی می باشند می توانند مقالات  خود را به پست الکترونیک زیر  ارسال نمایند تا پس از تایید علمی  در صفحه آموزشی  زخم فشاری  منتشر شود .

bedsore@isaarsci.ir

 

 

سایت مرکز  ضایعات نخاعی

www.isaarsci.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                   بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

good hits

 

 

 

 

 

 

 

free hits