کارشناس صفحه  آموزشی پیشگیری از  بیماریهای متابولیک در افراد آسیب نخاعی

دکتر لاله حاکمی

 

 

   
   

  www.isaarsci.ir

   
         

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس مطالعات خارج از کشور  ،افراد مبتلا به ضایعه نخاعی حاد پس از ترخیص از بیمارستان و یک سال بعد و 5 سال بعد مورد ارزیابی قرار گرفتند. تاثیر شیوه زندگی (نوشیدن الکل، سیگار، شیوه زندگی فعال و خودمراقبتی) بر وضعیت چربی های خون و شاخص توده بدن (BMI) ارزیابی شد.

بعد از اصلاح بر اساس سطح ضایعه و خصوصیات فردی، تغییر قابل توجهی پس از 5 سال در وضعیت چربی های خون دیده نشد، اما شاخص توده بدنی به طور متوسط 8/1 کیلوگرم بر متر مربع افزایش نشان داد.

درصد بالایی از بیماران به علت BMIبالا (63 تا 75 درصد) یا کلسترول خوب HDL پایین (66 تا 95 درصد) در معرض خطر بیماری های قلبی عروقی بودند.

افرادی که سطح آمادگی بدنی خود را بهتر حفظ کرده بودند و افرادی که BMI پایین تری داشتند، وضعیت چربی خون بهتری داشتند. افرادی که زندگی فعال تری داشتند، سطح HDL  بالاتری داشتند.

BMI افرادی که سیگار نمی کشیدند، به طور متوسط 5/1 کیلوگرم بر متر مربع بیش تر بود.

 

توصیه های قابل ارائه به بیماران توسط پزشکان

شیوه زندگی صحیح، رژیم غذایی مناسب، فعالیت فیزیکی در حد تحمل و پرهیز از مصرف سیگار در این افراد بسیار  مورد تاکید می باشد .

 

Longitudinal association between lifestyle and coronary heart disease risk factors among individuals with spinal cord injury

S de Groot, M W Post, G J Snoek, M Schuitemaker and L H van der Woude


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved

free hits