کارشناس صفحه  آموزشی پیشگیری از  بیماریهای متابولیک در افراد آسیب نخاعی

دکتر لاله حاکمی

 

 

   
   

  www.isaarsci.ir

   
         

 

 

 

 

 

 

 

بیماری های مزمن زمینه در آسیب نخاعی حاد، میزان بهبود بدنبال صدمات حاد را به شدت کاهش می دهد.
در یک بیمارستان اورژانس، افرادی که به علت آسیب نخاعی حاد مراجعه کرده بودند، با افرادی که به علت شکستگی دست یا پا مراجعه کرده بودند، از نظر ابتلا به بیماری های زمینه دیابت قندی، بیماری قلبی، فشارخون بالا، و چاقی مقایسه شدند. شیوع این بیماری های زمینه ای در افرادی که دچار آسیب نخاعی شده بوند، تقریباً 30 درصد و این شیوع در افرادی که دچار شکستگی اندام شده بودند، تقریباً 18 درصد بود. در افراد مبتلا به آسیب نخاعی نسبت به افراد مبتلا به شکستگی اندام، شیوع چاقی 4 برابر، شیوع بیماری قلبی 7/2 برابر، شیوع فشارخون بالا 2 برابر و شیوع دیابت قندی 7/1 برابر بود.

این مطالعه، بار بیماری قلبی عروقی و قلبی متابولیک را در بین افراد دچار ضایعه نخاعی حاد به نسبت شکستگی اندام نشان می دهد. اگر بیماری های زمینه ای در فرد مصدوم مورد غفلت قرار گیرند، کیفیت زندگی و روند بهبود را مختل خواهند کرد. بنابراین در مرحله اولیه مراجعه مصدوم به بیمارستان و در طول روند توانبخشی وی، بیماری های مزمن باید پایش و مدیریت شوند.

 

توصیه های قابل ارائه به بیماران توسط پزشکان

همه افراد و بالاخص افراد مبتلا به آسیب نخاعی باید مراقب قند خون، اضافه وزن و چاقی، فشارخون، بیماری قلبی باشند. غفلت از پیشگیری و درمان مناسب این اختلالات می تواند آثار نامطلوبی بر مصدوم داشت باشد.

 


Baseline Prevalence of Heart Diseases, Hypertension, Diabetes, and Obesity in Persons with Acute Traumatic Spinal Cord Injury: Potential Threats in the Recovery Trajectory
Anbesaw Selassie, DrPH,1 Leah Snipe,2 Kendrea L. Focht, CScD, CCC-SLP,3
and Wodajo Welldaregay, MPH, DrPH4
1Department of Biostatistics and Epidemiology, Medical University of South Carolina, Charleston; 2Wofford College,
Premedical Program, Spartanburg, South Carolina; 3Medical University of South Carolina, Charleston;
4Dillard School of Public Health, Dillard University, New Orleans, Louisiana
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved

free hits