کارشناس صفحه  آموزشی پیشگیری از  بیماریهای متابولیک در افراد آسیب نخاعی

دکتر لاله حاکمی

 

 

   
   

  www.isaarsci.ir

   
         

 

 

 

 

 

 

 

بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت فوت در بین افراد مبتلا به ضایعه نخاعی می باشد؛ بیماری های قلبی عروقی همچنین در افراد دچار ضایعه نخاعی در سن جوان تری نسبت به سایر افراد جامعه رخ می دهد.

مکانیسم بیماری قلبی عروقی تسریع شده در این افراد را تا حدی می توان با وضعیت چربی خون آن ها توضیح داد. کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا به اصطلاح HDL، کلسترول خوب در بدن است و موجب به تعویق افتادن بیماری های قلبی عروقی می شود.

دیده شده است که در افرادی که ضایعه نخاعی دارند، غلظت این ماده در خون کم تر است. اگرچه به نظر می رسد کلسترول توتال که مجموعه ای از کلسترول خوب و کلسترول بد می باشد، در افراد دچار ضایعه نخاعی کم تر است، تفاوت قابل توجهی بین غلظت کلسترول لیپوپروتئین بد یا به اصطلاح LDL در بین افراد مبتلا به ضایعه نخاعی و سایرین دیده نمی شود. سطح ضایعه نخاعی با وضعیت چربی خون ارتباط واضحی ندارد.


با توجه به وضعیت چربی خون گفته شده در بالا، در بسیاری از افراد مبتلا به ضایعه نخاعی، سطح کلسترول توتال طبیعی است. بنابراین، اگر فقط کلسترول توتال چک شود و اجزای آن یعنی LDL و HDL چک نشوند، نمی توان این اختلال چربی خون (HDL کمتر از 35 گرم بر دسی لیتر) را تشخیص داد. در افراد مبتلا به ضایعه نخاعی، نسبت کلسترول توتال به HDL و همچنین نسبت LDL به HDL که از شاخص های خطر بیماری های قلبی عروقی محسوب می شوند، بالاتر از جامعه عادی است.

ارتباط خطی مستقیمی بین آمادگی قلبی عروقی که از طریق تعیین بیشینه اکسیژن مصرفی با ارگومتر نیمه بالایی بدن به دست می آید با غلظت کلسترول HDL دیده می شود. همچنین، ارتباط خطی مستقیمی بین بین غلظت کلسترول HDL و حساسیت به انسولین دیده میشود.

سطح کلسترول توتال و اجزای LDL و HDL را اندازه بگیرید. در صورت نیاز، درمان کنید.

رژیم کم چرب داشته باشید. روغن به میزان کم استفاده کنید. روغن استفاده شده را هوشمندانه انتخاب کنید. روغن کنجد و زیتون و کانولا نسبت به روغن های دیگر برتری دارد.

ورزش هوازی حتی در نیمه فوقانی بدن به بالارفتن سطح کلسترول خوب یا HDL کمک شایان توجهی می کند.
 

توصیه های قابل ارائه به بیماران توسط پزشکان


سطح کلسترول توتال و اجزای LDL و HDL را اندازه بگیرید. در صورت نیاز، درمان کنید.
رژیم کم چرب داشته باشید. روغن به میزان کم استفاده کنید. روغن استفاده شده را هوشمندانه انتخاب کنید. روغن کنجد و زیتون و کانولا نسبت به روغن های دیگر برتری دارد.
ورزش هوازی حتی در نیمه فوقانی بدن به بالارفتن سطح کلسترول خوب یا HDL کمک شایان توجهی می کند.

 

 

Depressed serum high density lipoprotein cholesterol levels in veterans with spinal cord injury
WA Bauman MD, A M Spungen MS, You-Gong Zhong MD, J L Rothstein BS, C Petry BS, S K Gordon MD
Spinal Cord Damage Research Center and SCI Service, Veterans Affairs Medical Center,
130 West Kingsbridge Road, Bronx, New York 10468, and Departments of Medicine and
Rehabilitation Medicine, Mount Sinai Medical Center, New York 10029, USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved

free hits