ساخت سلول عصبی هوشمند برای درمان ضایعات نخاعی

 نویسنده :حیدر ستایش پروژه

 

 

   
   

               www.isaarsci.ir

   
         

 

 

 

 
 

 

تعریف دقیقی بر شبکه عصبی در میان محققان وجود ندارد؛ اما اغلب آنها موافقند که شبکه عصبی شامل شبکهای از عناصر پردازش ساده (نورونها )است، که می‌تواند رفتار پیچیده کلی تعیین شدهای از ارتباط بین عناصر پردازش و پارامترهای عنصر را نمایش دهد. منبع اصلی و الهام بخش برای این تکنیک، از آزمایش سیستم مرکزی عصبی و نورونها (آکسونها، شاخه‌های متعدد سلولهای عصبی و محلهای تماس دو عصب)نشأت گرفته‌است، که یکی از قابل توجهترین عناصر پردازش اطلاعات سیستم عصبی را تشکیل میدهد. در یک مدل شبکه عصبی، گرههای ساده (بطور گسترده «نورون»، «نئورونها»، "PE«ها (»عناصر پردازش«) یا»واحدها«) برای تشکیل شبکهای از گرهها، به هم متصل شده اند به همین دلیل به آن، اصطلاح»شبکههای عصبی" اطلاق میشود. در حالی که یک شبکه عصبی نباید به خودی خود سازگارپذیر باشد، استفاده عملی از آن بواسطه الگوریتمهایی امکان پذیر است، که جهت تغییر وزن ارتباطات در شبکه (به منظور تولید سیگنال موردنظر) طراحی شده باشد.

با استفاده از دانش برنامه‌نویسی رایانه می‌توان ساختار داده‌ای طراحی کرد که همانند یک نرون عمل نماید. سپس با ایجاد شبکه‌ای از این نورون‌های مصنوعی به هم پیوسته، ایجاد یک الگوریتم آموزشی برای شبکه و اعمال این الگوریتم به شبکه آن را آموزش داد.

این شبکه‌ها برای تخمین (Estimation) و تقریب (Approximation)کارایی بسیار بالایی از خود نشان داده‌اند. گستره کاربرد این مدل‌های ریاضی بر گرفته از عملکرد مغز انسان، بسیار وسیع می‌باشد که به عنوان چند نمونه کوچک می‌توان استفاده از این ابزار ریاضی در پردازش سیگنال‌های بیولوییکی، مخابراتی و الکترونیکی تا کمک در نجوم و فضا نوردی را نام برد.

 

نورون مصنوعی

 

یک نورون مصنوعی سامانه‌ای است با تعداد زیادی ورودی و تنها یک خروجی.

  نورون دارای دو حالت می‌باشد، حالت آموزش و حالت عملکرد. در حالت آموزش نورون یاد می‌گیرد که در مقابل الگوهای ورودی خاص برانگیخته شود و یا در اصطلاح آتش کند. در حالت عملکرد وقتی یک الگوی ورودی شناسایی شده وارد شود، خروجی متناظر با آن ارائه می‌شود. اگر ورودی جزء ورودی‌های از پیش شناسایی شده نباشد، قوانین آتش برای بر انگیختگی یا عدم آن تصمیم گیری می‌کند.

با استفاده از این خاصیت و برپایه الگوی ارسال و دریافت سگنالهای عصبی طبیعی در این پروژه تحقیقاتی به دنبال ساخت  شبکه عصبی هوشمندی هستیم که بتواند سگنال هایی را با پالس های ثابت از دستگاه عصبی مرکزی از ابتدای بصل النخاع گرفته و به اعصاب محیطی تزریق کرد با استفاده از پالس الکترونیکی دریافتی باعث تحریک غشایی سلول عصبی محیطی گشت و در نتیجه پیغامهای از مغز به اعصاب محیطی ارسال و از اعصاب محیطی در یافت کرد تا امیدوار بود در بیماران ضایعه نخاعی و بیماران ضایعات عصبی مرکزی روش درمانی باشد

 

 

 

 

   

   
       
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 


Fine Stats