مهندسی عصبي 

دکتر حیدر ستایش

 

 

   
   

               www.isaarsci.ir

   
         

 

 

 

 
 

 

مهندسی عصبي از حوزه های گسترش يافته در قرن 21 در زمينه مهندسی پزشکی است. از اهداف مهندسی عصبی تحقيقات بنيادين در زمينه سيستم های عصبی و عصبی - عضلانی، گسترش روش های تشخيص، درمان و توانبخشی با استفاده از روش های مهندسی است. مهندسی عصبي منشأ ايجاد يک فناوری، تحت عنوان فناوری عصبی شده است.

هدف اين فناوری، طراحی و ساخت ابزار ميکروالکترونيکی است که با ارتباط مستقيم با سيستم عصبی مرکزی و يا اعصاب محيطی، کنترل خارجــی ارگان های بدن را به عهده می گيرد. اين سيستم ها ارگان های بدن را به همان نحوی کنترل می کنند که سيستم عصبی مرکزي انسان در حالت طبيعی کنترل می کند.


امروزه کاربرد فناوری عصبی در توانبخشی و درمان، بسيار گسترش يافته است و تحول شگرفی را در زمينه توانبخشی بوجود آورده است. محصولات اين تکنولوژی بسيار گران قيمت است و از نيازهای ضروری جهت حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه محسوب می شود.

از محصولات اين فناوری می توان به پروتزهای عصبی قلبی، پروتزهای عصبی شنـــوائی، پروتزهای عصبی تنفسی، پروتزهای عصبی مغزی و پروتزهای عصبي بينائی اشاره کرد. از اين فناوری نيز برای کنترل درد، کنترل مثانه، کنترل اسپاستيستی، کنترل بعضی از موارد اپليپسی، درمان بيماری پارکينسون و کنترل بيماری صرع استفاده می شود.

در حال حاضر در ایران نیز در آزمایشگاه مهندسی عصبی دانشگاه علم صنعت و نیز به تازکی در دانشگاه تبریز برروی این مطلب در حال تحقیق هستند تا به نتیجه رسیدن برای کاشت چیپ های الکترونیکی که بتواند همانند عصب های نخاعی پیغام های مغزی را به اعصاب محیطی بدن ارسال نمایند .
 

 

 

 

 

 

   

   
       
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 


Fine Stats