بهداشت مکان برگزاری اردوهای افراد دچار ضايعه نخاعی

 

 

   
    اولین کنفرانس اینترنتی نقش  سفر در سلامتی افراد نخاعی و فراهم سازی تسهیلات برای آنان    
   

www.scia.ir

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


 

با توجه به اينکه اردوهای افراد  دچار ضایعه  نخاعی دو منظوره بوده و تحت عنوان اردوهای تفريحی - درمانی برگزار می گردد، بديهی است مکان برگزاری اردو در درجه اول بايستی شرايط لازم را جهت دستيابی به اين دو هدف مهم داشته باشد و در رابطه با مکان اردو بايد به آب و هوای منطقه و محل اسکان توجه شود لذا نکاتی بشرح زير ارائه می گردد.

آب و هوا :

بهترين آب و هوا برای محل اردوی افراد  دچار  ضايعه  نخاعی آب و هوای معتدل می باشد چرا که در آب و هوای گرم و مرطوب ( استانهای جنوبی ) مرطوب (استانهای شمالی ) به دليل افزايش تعريق و رطوبت زياد پوست استعداد ابتلاء به زخم فشاری و در آب و هوای گرم و خشک (مرکزی و کويری ) و سرد به دليل اختلالات ترمورگولاسيون Termoregolation در جانبازان ( به خصوص کوادری پلژيکها ) و نياز به مراقبتهای خاص باعث بروز اختلالات جسمی متعدد در اين جانبازان می شود . لذا بهترين اقليم آب و هوای معتدل در فصول مناسب ( عمدتا" فصل بهار می باشد. از جمله استانهايی که چنين شرايطی دارند ( همدان ، چهارمحال و بختياری ، کرمانشاه ، بخشی از استان فارس و شمال استان خراسان می باشد).

محل اسکان :

بهتراست دارای فضای باز و وسيع باشد.

فضای سبز کافی جهت ايجاد آب و هوای مناسب و محيط مفرح .

ساختمانها لازم است دارای رمپ پاشند.

فضای اتاقها و ورود و  خروج اتاقها، توالت و حمام حتما" مناسب عبور ويلچر باشد.

فاصله بين ساختمانها و اماکن مختلف اردوگاه برای تردد ويلچر مناسب باشد ( شنی و ماسه ای نباشد ) .

ساختمانها حفاظ کافی جهت جلوگيری از ورود حشرات موذی و جانوران داشته باشند (بخصوص در مورد جانبازان کوادری پلژيک که توانايی استفاده از دست جهت دور نمودن حشرات از خود ندارند ) .

تهويه ساختمانها و اتاقها مناسب باشد ( به دليل حفظ دمای مناسب ) .

پيش بينی کپسولهای ضد حريق در اتاق جانبازان

                                                                            

****

منبع : مقاله "  بهداشت مکان برگزاری اردوهای افراد دچار ضايعه نخاعی " تهيه کننده : دکتر خاطری- انتشار سایت مرکز  ضایعات نخاعی - شهریور 1387

 

 

 

 

 

 

 

www.isaarsci.ir