باورهای غلط و غیرمنطقی در ارتباط با آسیب نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

زماني که در زندگی شما حادثه ای رخ می دهد شروع به صحبت کردن با خودتان می کنيد اين صحبت کردن با خود بر مبنای اين است که باور داريد چه چيزی درست باشد برای مثال شخصی که در کارش ترفيع می گيرد ممکن است چنين فکر کند (( من آن را بدست آورده ام )).

بعضی وقتها اين صحبت کردن با خود بر اساس تصورات کاملا" غلط در باره آن حادثه است اگر شما در باره عوامل دخيل در حادثه آگاهی نداشته باشيد ممکن است صحبت کردن با خودتان بر اساس اطلاعات اشتباه يا يک سری باورهای غير واقعی و غير منطقی در باره آن حادثه و اتفاق باشد.

 نمونه هايی از صحبت کردن با خود بر اساس باورهای غلط عبارتند از :

  • زندگی من به اتمام رسيده زيرا هرگز بخاطر آسيب نخاعی نمی توانم خوشحال و شاد باشم .

  • من درصورتی می توانم خوشحال باشم که بتوانم دوباره راه بروم و از دستهايم استفاده کنم گرچه اين باورها و اعتقادات غلط برای فردی که به تازگی دچار آسيب نخاعی شده است طبيعی است اما افرادی هستند که حتی مدت طولانی بعد از آسيب بر باورهای غلط خود اصرار دارند هر چه بيشتر بر چنين باورهايی اعتقاد داشته باشيد احتمال اينکه نتوانيد خودتان را با آسيب نخاعی وفق دهيد بيشتر است.

مثالهای ديگر از باورهای نادرست عبارتند از :

  • بخاطر آسيب نخاعی محال است بتوانم شغلی انتخاب کنم و تشکيل خانواده بدهم.

  • بخاطر آسيب نخاعی فرد کاملی نيستم.

  • هيچ کس با من با احترام رفتار نمی کند و مرا قبول ندارد.

  • مردم بايد نسبت به من احساس ترحم کنند و برای من کاری انجام دهند.

  • همه مردم نسبت به من برتری دارند زيرا من نمی توانم از خودم دفاع کنم.

رفتار سالم :

وقتي که شما در مورد تغيير احساساتتان منطقی تر و عقلائی تر فکر می کنيد، شما معمولا" بطور متفاوت عمل می کنيد اگر شما اهداف مشخص و معينی برای خودتان داريد برنامه هايی را ترتيب می دهيد که با عمل کردن به آنها به اهدافتان می رسيد اين روش رفتار سالم است. عملی که برای رشد و پيشرفت زندگيتان در پی می گيريد.

افراد گوناگون برای انجام کارهايشان روشهای منحصر بفردی دارند ممکن است شما به اين نتيجه برسيد که نمی توانيد بعضی کارها را در همان مدت زمانی که قبل از آسيب ديدن انجام می داديد، انجام دهيد.

در بعضی موارد کمک گرفتن از ديگران برای انجام کاری ضروری است اما ممکن است باورهای غير منطقی داشته باشيد که (( بايد )) هر (( کاری)) را خودتان انجام دهيد وقتی با اين باور غلط مقابله می کنيد به اين واقعيت پی می بريد که هر فرد چه آسيب نخاعی چه سالم در بعضی از امور به کمک همديگر احتياج دارد اين کمک می تواند به اندازه بازکردن در برای کسی باشد.

بعضی افراد از افراد ديگر براحتی طلب کمک می کنند زماني که شما کمک می گيريد به راحتی می توانيد بر موانع و انجام کار ها غلبه کنيد.

شايد ضرورت داشته باشد شيو ه های ديگری را برای انجام کارهايتان در پيش بگيريد.

****

منبع : مقاله  " باورهای غلط و غیرمنطقی " -ترجمه :  سارا عزیزی  -برگرفته از اینترنت - انتشار سایت  مرکز ضایعات نخاعی جانبازان -اسفند 1385

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved