برقراری ارتباط درست با فرد نخاعی در هتل

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 هنگامی که يک فرد نخاعی جهت اقامت ، هتل شما را انتخاب می کند، اولين ارتباط تاثير فوق العاده ای بر وی خواهد داشت. لبخند نگهبان و صميميت او می تواند خاطره ای خوش و به ياد ماندنی برای او بر جای بگذارد  ،به خصوص اگر اين ارتباط با يک احترام بدون ترحم و با هدايت درست و دقيق به سوی  بخش  رسپشن  هتل آغاز شود.

يکی از مهمترين نکاتی که کارکنان هتل می بايستی به آن دقت کنند توجه به اين نکته است که يک فرد نخاعی نبايد به صورت يک فرد معلول و ناتوان نگريسته شود زيرا اين افراد اگر چه از نظر حرکت دارای  محدوديت هايی هستند، اما از نظر ذهنی فعال و با هوش می باشند و مغز آنها از حساسيت بالايی برخوردار است و کوچکترين برخورد ترحم انگيز و يا بی اعتنايی را به راحتی تشخيص می دهند .

گرمی و صميميت ارتباط شما می تواند تاثير بسيار خوبی بر سلامت روانی وی در پی داشته باشد.

در هنگام کمک رسانی سعی کنيد که به او نزديک شويد و از او اجازه بگيريد که می توانيد به وی کمک کنيد يا خير؟ زيرا اين موضوع حاوی نکات مهمی است که مهمترين آنها عبارتند از:

  1. او در می يابد که می تواند بر روی حمايت شما حساب کند.

  2. او  شما را راهنمایی  می کند   که به درستی و بدون اشتباه به وی  کمک کنيد.

  3.  در خود احساس احترام می کند  و از اينکه شما پيش قدم شده ايد  تا به او کمک نمایید ، احساس رضایمندی  می کند

در هنگام کمک رسانی باید با دقت و احترام اين کار را انجام دهيد و از تعجيل بپرهيزيد، در بسياری از موارد به علت عجله در کمک رسانی، فرد از روی ويلچر پرتاب شده و دچار مجروحيت جديدی شده است و از طرفی کمک رسانی با تعجيل نوعی بی احترامی به فرد محسوب می شود، مگر در موارد خاص و ضروری .

ذکر اين نکته مهم است که هميشه به گونه ای به فرد نخاعی کمک کنيد که او از اينکه در کنار شماست احساس امنيت کند. افراد نخاعی تجربيات فراوانی از کمک رسانی های غلط دارند که باعث صدمات بيشتر به آنان شده است و تجربيات تلخی را در ذهن آنها ثبت نموده است.

در هنگام صحبت کردن با وی سعی کنيد از واژه هايی نظير با يکديگر قدم بزنيم و نظير اينها خودداری کنيد، زيرا او قادر به قدم زدن نيست. هنگامی که شما در نظر داريد موضوعی را با يک فرد نخاعی در ميان بگذاريد  و در آن  زمان   شخصی به عنوان همراه در کنار اوست، هميشه خود فرد نخاعی را مخاطب قرار دهيد، نه فرد همراه وی را .، زيرا در اين صورت شما، وی را مورد توجه قرار نداده ايد و اين بی احترامی محسوب می شود. در صورتی که مجبور هستيد موضوعی را با يک فرد نخاعی در ميان بگذاريد که کمی زمان می برد، سعی کنيد به صورت نشسته با فرد نخاعی صحبت کنيد و از ايستادن و صحبت کردن با وی بپرهيزيد زيرا اين نوع صحبت کردن برای او خسته کننده خواهد بود.

بخاطر داشته باشيد که افراد نخاعی، افرادی توانمند و فعال هستند   و از قابليت بالايی برخوردارند.

 هنگامی که  در محيط هتل، با يک فرد نخاعی که بر روی صندلی چرخدار نشسته است مواجه می شويد از نگاههای کنجکاوانه و تحقيرآميز بپرهيزيد، چون اين نوع نگاهها تاثير نامطلوبی بر روان افراد نخاعی دارد.

اگر در هنگام کمک رسانی به فرد نخاعی، او از واژه " نه " استفاده کرد، از او بپرسيد چه کارهای ديگری را می توانيد برای او انجام دهيد؟

زمانی که فرد نخاعی در بخش رزرو اتاق حضور می يابد، يک راهنمايی اوليه در خصوص بخشهای مناسب سازی شده شامل اتاق ها، رستوران، توالت، حمام، آسانسورها و.... در اختيار او قرار دهيد تا او با آرامش بيشتر در هتل شما ساکن شود.

بدون شک  ارتباطات گرم و صميمی کارکنان هتل، خاطراتی خوش و  به یاد ماندنی    برای فرد  نخاعی و خانواده وی  خواهد بود   و بدين طريق ما امکانات جامعه خويش را عادلانه برای همه افراد جامعه مهيا ساخته ايم و اين کاری است با ارزش و ماندگار  که تاریخ هیچ گاه آن را فراموش نخواهد کرد .

****

منبع:  مقاله "  برقراری ارتباط درست با فرد نخاعی در هتل  "  - تالیف : سمیه اردلان - انتشار :  مرکز ضايعات نخاعی - مهر 1386

   

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی