کنترل درد و پيشگيری از زخمهای فشاری

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 سلامتی شما بعنوان يک فرد مبتلا به آسيب نخاعی، بر روی هر کاری که می خواهید انجام دهيد،تاثير مستقيم می گذارد. اگر شما عوارض بهداشتی داشته باشيد، شاید اين امکان وجود نداشته باشد که تمامی فعاليتهای روزمره خود مانند، رفتن به دانشگاه يا سرکار و غيره را انجام دهيد. از جمله عارضه های بهداشتی و مهم" درد "و "زخمهای فشاری "هستند. هر کدام از اين عوارض می توانند شديدا" بر روی توانائی و فعاليتهای لذت بخش روزمره فرد تاثير گذاشته وآنهارا محدود نمایند. بنابراين، اهميت زيادی دارد که با بعضی از چيزهای مهم در مورد اين مشکلات آشنا شويد.
درد موضوع بسيار مهمی برای بسياری از افراد نخاعی محسوب می شود. چنانچه درد در افراد نخاعی بصورت مکرر وجود داشته باشد و تا اندازه ای شديد هم باشد، فرد را در مرحله ای قرار می دهد که بايد استراحت نمايد. معمولا" اين دوره های تکراری و شديد منجر به عواقب منفی مانند بروز دردهای شديدتر و خستگی، دردهای غير قابل پیش بینی، افزايش فشارهای روحی، نگرانی، هيجان، کاهش توانائی درانجام فعاليتهای روزمره و بطور کلی خودداری از انجام کارهای روزمره می گردد.
تنظيم گام به گام فعاليتها، روشی است که می تواند به کنترل درد روزانه و بهبود کيفيت زندگی کمک نمايد.
1. تمام فعاليتهايی که شما بطور مکرر و بيش از حد انجام می دهيد و منجر به افزايش درد يا خستگی می گردد را فهرست کنيد. برای مثال اگر تایپ کردن با کامپيوتر منجر به افزايش درد شما می گردد، بصورت " تایپ با کامپيوتر " ليست نمائيد.
2. وقتی هر فعاليتی را انجام می دهيد، مدت زمانی را که طول مي کشد تا شما درد يا خستگی را طی آن حس کنيد ،يادداشت نمائيد. برای مثال اگر درد يا خستگی بعد از 30 دقيقه تايپ کردن افزايش پيدا می کند، آنرا يادداشت کنيد.
3. وقتی که درد يا خستگی احساس می کنيد، يک حد زمانی را برای انجام فعاليت خود در نظر بگيريد و موقعی که شما به آن زمان مورد نظر رسيديد کارتان را متوقف و استراحت نمائيد. برای مثال بعد از 15 دقيقه تايپ کردن ،کاررا متوقف و استراحت کنيد.
4. بعد از دوره استراحت مجددا" به دوره فعاليت برگرديد. مدت زمانی که شما استراحت می کنيد متغير خواهد بود. شما نیازدارید که زمان استراحت کافی داشته باشيد تا بتوانيد فعاليتتان را طی 2 و 3 مرحله کلی انجام دهيد.
5. از انجام حرکات شديد برای کامل کردن هر فعاليتی بپرهيزيد. شما بايستی توان خود را با افزايش تدريجی مدت زمانی که شما هر فعاليتی را انجام می دهيد و با در نظر گرفتن دوره استراحت کافی بالا ببريد.
اين چرخه " فعاليت - استراحت " يک روش درمانی برای درد محسوب نمي شود. بلکه روشی ساده است که جهت بهبود کيفيت زندگی بسياری از افراد نخاعی می تواند مورد استفاده قرار گيرد. اگر روش تنظيم گام به گام فعاليت ها را بخوبی اجرا کنيد، به مرور برای شما موثر واقع خواهد شد. ولی مهم است که هميشه قبل از انجام هر گونه روشی با پزشکان مشورت داشته باشيد.


****


شايد زخمهای فشاری يکی از بزرگتريی دلايلی باشد که افراد نخاعی را از اجرای کارهايشان باز می دارد. بنابراین بهترين روش برای جلوگيری از زخمهای فشاری استفاده از روشهای پيشگيری است.
1. از تشکچه های قابل تنظيم مناسب بر روی صندلی خود استفاده کنيد به نحوی که کاملا"به اندازه شما و صندلی تان باشد.
2. زمانی که در حالت نشسته قرار داريد حداقل هر 20 دقيقه، بمدت 20 ثانيه فشارحاصل از وزن خود را آزاد کنيد.
3. روی تشک هايی بخوابيد که باعث تعادل شما شده و قسمتهای تحت فشار را با بالشهای نرم يا پوستين حفاظت نمائيد و هنگامی که می خوابيد مرتبا" وضعيت بدن خود را تغيير دهيد.
4. پوست خودتان را پاکيزه و خشک نگه داريد.
5. رژيم غذايی متعادل و مناسب حاوی غذاهايی که غنی از پروتئين، ويتامين و مواد معدنی باشد، مصرف نمائيد.
6. روزانه بين 8 تا 10 ليوان 250 گرمی آب بنوشيد.
7. از انجام حرکات يا فعاليتهايی که می تواند منجر به سايش يا بريدگی پوست شود بپرهيزيد.
8. سيگار نکشيد.
9. لباس و کفشهای آزاد بپوشيد و از شلوارهائی که دارای درزهای ضخيم، دکمه ها يا زيپ های برجسته هستند، استفاده نکنيد.
10. دو بار در روز پوست خود را جهت بررسی هر گونه نقاط قرمز و گرمی پوست معاينه کنيد. اگر نقطه ی قرمزی را روی پوست خود مشاهده کرديد که بعد از گذشت 30 دقيقه بعد ازحذف فشار بر طرف نگرديد، تا آنجا که ممکن است سريعا" به پزشکتان مراجعه نمائيد.
چنانچه هر نوع مشکل پوستی داشتيد جهت درمان آن سریعا" با  پزشکتان مشورت کنيد. انتخاب روش درمان می تواند ازروشهای حذف فشار تا اعمال جراحی باشد.

****


منبع :  مقاله " كنترل  درد  و زخم هاي  فشاري " مترجم : مهندس  عباس  كاشي  (ohealth2007@yahoo.com)- انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - تیر 1387برگرفته ازخبرنامه :
Pushin' On Newsletter, Vol 18[2] , Summer , 2000

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved