هيجان انگيز ترين ورزش براي معلولين

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

  

آيا شما تير اندازي به هدف متحرك را محك زده ايد ؟
شما با هر نوع شرايط جسماني كه داريد قادر به تير اندازي خواهيد بود . افرادي كه از ويلچر استفاده مي كنند با حداقل حركت بازو مطمئنا واجد شرايط هستند. تيراندازان مرد و زن از گروه سني مختلف كه فقط از داشتن يك دست و يا يك چشم برخوردارند ميتوانند در اين رشته فعاليت داشته باشند
در ابتدا ، احتمالا شما تعجب كنيد كه تير اندازي به هدفهاي متحرك چيست ؟ هيجان انگيزترين ورزش جديد د ردنياي پهناور شبيه آتش سريع است .


■ تجهيزات اساسي

تير اندازي به هدف متحرك به توانايي نگهداري يك اسلحه هشت پوندي با حداقل حركت براي چرخاندن به سوي هدف پرواز ( هدف يا سيبلي كه در حالت حركت است ) نياز دارد . نشانه گيري انگشت و سلاح شما مستقيما و حركت سلاح به طرف چپ و سپس به راست مي باشد . اگر شما بتوانيدحركت سلاحتان را حداقل در يك گام هدايت كنيد مي توانيد در مسابقات معلولان به راحتي تير اندازي كنيد . و اگر بتوانيد حركت سلاحتان را دو گام يا بيشتر ، مي توانيد در مسابقات دوبل و انفرادي تير اندازي كنيد .


■ چرا تحت فشار روحي ؟

اين خبر خوبي است براي افرادي كه در زندگيشان ميزان بالايي از استرس را تجربه مي كنند تير اندازي ، استرس را تسكين مي دهد و مردماني كه همگي از ا هداف و علائق يكساني برخوردارند دور شما جمع مي شوند . بيشتر تير انداران معلولي كه قبلا بعلت مشغله و فشار كار با مشكل روحي روبرو بودند از اينكه نمي توانستند كار كنند مجبور بودند داروي ضد افسردگي يا آرام بخش استفاده تا فقط بتوانند سر پا بمانند وقتي آنها تير اندازي را انتخاب كردند به طور قابل ملاحظه اي بهبود يافتند …. و خيلي با نشاط شدند  و حتي  آنهايي كه در زندگيشان دچار سر در گمي شده بودند .
بنابر اين اگر شما از حالتهاي خفيف افسردگي به خاطر فشار كار مفرط رنج مي بريد تير اندازي مي تواند داروي خوبي باشد . از درمانگر خود مي توانيد براي اين ورزش تائيديه بگيريد . اگر شما از سطح بالايي از افسرده گي رنج مي بريد ممكن است به ادامه درمان نياز داشته باشيد تا موقعي كه بتوانيد مطمئن شويد كه با تفنگ اخت شده ايد . اگر شرايط طاقت فرسا باشد مطمئنا ، بعضي از افراد مجاز به فعاليت در اين رشته ورزشي نخواهند بود . پس لطفا ، قبل از اينكه شروع به فعاليت در اين رشته بكنيد از درمانگر خود مجوز بگيريد .
بسياري از مردم از كسالت رنج مي برند و اين منجر به افسرده گي و از دست دادن اعتماد به نفس مي شود با يك فعاليت ورزشي جديد مي توان يك زندگي نو در پيش گرفت . ورزش تيراندازي به تدريج موجب ارتقاء و بالا رفتن شور و نشاط مي شود . بزرگترين عامل ، ديدار  تمام افراد شگفت انگيز است كه  واقعا مي خواهند با شما رفاقت كنند .
پس ، اگر شما احساس كسالت ، فرسوده گي ، رخوت ،‌مي كنيد و احتياج به انجام كاري متفاوت در زندگي داريد به ورزش تير اندازي به اهداف متحرك روي بياوريد . من معتقدم شما پس از حتي يكبار انجام اين ورزش علاقمند شده و ادامه خواهيد داد . افراد بسياري در اين دنياي پهناور به اين رشته ورزشي روي آورده اند قطعا همه آنها نمي توانند در اشتباه باشند اين رشته جديد در حال رشد سريع است بنابر اين تا فرصت داريد اين ورزش را انجام دهيد تا سرگرمي واقعي در زندگيتان داشته باشيد .


■ ويلچر

هيچ محدوديتي براي شليك به سيبل (هدف) وجود ندارد . هر سيبلي مسير معيني دارد و معمولا دسترسي به تمام اسباب هموار مي باشد . حداقل بخش اصلي كه شما ممكن است براي تير اندازي كردن در خواست كنيد ممكن است به آساني قابل دسترس باشد . باشگاهاي تير اندازي وسايل مورد نياز را متقبل شده و تير اندازان نام نويسي شده را همراهي مي كنند مسئوليت تهيه صندلي مخصوص تير اندازي را بعهده مي گيرند . صندلي متناسب با جايگاه تيراندازي ساخته ميشود . پس شما در اينجا مشكلي نخواهيد داشت و تير شما به سوي هدف پيش بيني شده شليك مي شود . اين خبر خوبي است …… تير اندازي يك ورزش ايده ال براي افرادي است  كه بر روي ويلچر نشسته او نياز به تحرك بدني خيلي زياد يا كار بدني سخت نيستند . با يك حركت آسان يك دست و نشانه گيري سلاح مي توانيد در مسابقه شركت كنيد …. پس چرا سعي نمي كنيد ؟


■ آسيب بينائي

براي تير اندازي كردن قدرت ديد در يك چشم ضروري مي باشد . شما در تير اندازي به دو چشم احتياجي نداريد . تير اندازان بسياري با توجه به اينكه تنها از ديد يك چشم برخوردارند در مسابقات جهاني برنده مي شوند . در تير اندازي براي ديدن عمق ميدان عمل نياز واقعي نيست. زواياي هدف سطحي و دور از شما در حال حركت هستند به همين خاطر نيازي به استفاده از هر دو چشم نيست . در بدترين مورد بر فرض اينكه قدرت ديد هر دو چشم شما ضعيف است اما هنوز مي توانيد هدفها را به صورت سايه يا تيره و تار ببينيد در اين صورت هم ممكن است شما توانايي تير اندازي حداقل براي سرگرمي و تفريح را داشته باشيد. شما مي توانيد در مسابقات تورنمنت ها برنده شويد البته در اين مورد احتمال ضعيف است اما محال نيست . من معتقدم افراد مي توانند شرايط نامساعد را تغيير داده و بي نظير شوند . پس چرا حداقل سعي نمي كنيد در رشته تير اندازي فعاليت كنيد؟


■ آسيب بازو

فقدان يك دست محدوديتي رادر انجام تير اندازي ايجاد نمي كند . براي گرفتن و نگهداري تفنگ يك طناب در ناحيه شانه بسته و تير اندازي كنيد .پس آيا منتظر دعوتنامه رسمي هستيد ؟ تير اندازي كنيد تا با نشاط شويد .


■ قطع عضو

ميزان و سطح آسيب ، توانايي شما را براي بازي در اين ورزش تعيين مي كند فقدان يك دست محدوديتي ايجاد نمي كند چون پايه نگهدارنده مي تواند اسلحه را نگه داشته و با دست ديگر ، شما مي توانيد ماشه را بكشيد .پس معمولا فقدان يك دست يا پا نمي تواند مانعي براي فعاليت در اين رشته ورزشي باشد .


■ ناشنوايي

تير اندازان بسياري وجود دارد كه قدرت شنوايي خود را از دست داده اند . آنها از يك سوت ، يا زنگ برقي براي اعلام سيبل(هدف ) استفاده مي كنند . در كل مشكلي وجود ندارد .


■ اختلال ذهني

اگر شما توانايي فرا گرفتن و رعايت اصول ايمني تيراندازي را داريد، پس دليلي براي فعاليت نكردن شما در اين رشته وجود ندارد . نظارت ممكن است ضروري باشد و بيشتر باشگاههاي تير اندازي خوشحال مي شوند كه يك تير انداز با تجربه داشته باشند و در پيشرفت ورزش شما مساعدت مي كنند .شما آگاه نخواهيد شد مگر اينكه تلاش كنيد .


■ آسيب پشت

ميزان آسيب و تحمل درد به سر پا ايستادن براي يك ساعت در تيراندازي ثبت شده . براي اينكه بتوانيد در برابر لگد انداختن تفنگ مقاوم باشيد به تمرين مداوم نياز داريد . بسياري از افراد ضايعه نخاعي كه در رشته تيراندازي فعاليت دارند ، بيش از ميزان عادي احساس درد و ناراحتي نمي كنند مطمئنا ، تير اندازي كردن موجب آسيب پشت نمي شود و اگر لگد انداختن تفنگ مشكلي براي شما پيش مي آورد متد هايي براي كاهش اين مشكل قابل دسترسي است . اگر نمي توانيد تير شليك كنيد ، گلف و يا ورزش ديگر انجام دهيد ……


■ نابينايي

كم بينايي در كل مشكلي را ايجاد نمي كند توانايي ديدن سيبل در حال حركت براي امتياز بالا اساسي است ، اما اين به اين معني نيست كه شما نتوانيد براي سرگرمي و تفريح تيراندازي كنيد . بسياري از مردم كه بينايي 20/20 دارند سيبلها را گم مي كنند . براي متوازن كردن ، سوراخ تفنگ در دسترس مي باشد كه به شما اين اجازه را مي دهد تنها از يك چشم براي تيراندازي استفاده كنيد . شما براي تير اندازي كردن تنها به يك چشم احتياج داريد . بينا بودن هر دو چشم ضروري نيست و تقريبا تعداد كمي از طرفداران تيراندازي با وجود متد يك چشم آنها از هر دو چشم استفاده مي كنند .


■ منزوي و گوشه گيري

اين يك نوع عجز و ناتواني است كه هر كسي به آن مبتلا مي شود و معالجه آن فقط رفاقت و دوستي است . شما ورزش ديگر يا گروه يا افرادي را سراغ نداريد كه پذيرنده يك فرد بيگانه باشد اما در رشته تيراندازي اين امكان وجود دارد . همه تيراندازان از يك سطح و درجه مساوي برخوردارند و به نظر مي رسد كه اين باعث پيوند بين آنها مي شود . شما بايد از يك مسابقه جهاني ديدار كنيد و خودتان قضاوت كنيد كه آيا من حقيقت را مي گويم . تيراندازي كنيد و با تنهايي خداحافظي كنيد . باقيمانده عمر با دوستان جديد دور هم جمع شويد . شوخي نمي كنم ! شما مي توانيد از رده نوجواني يا افراد سالخورده در تمام رده هاي سني كه حضوردارند دوست پيدا كنيد . هيچگونه محدوديت سني وجود ندارد .


■ دلتنگي

غمگيني يا دلتنگي كه بعضي مواقع در يك زمان يا از فشار زندگي و شغل ، به ما ضربه مي زند مي تواند اميال و آرزوها را براي داشتن سرگرمي ، مضمحل و ازبين ببرد . اعتماد به نفس از دست رفته ، و شما در يك چشم انداز منفي زندگي در حال سقوط هستيد ، نمي دانيد با خودتان چه كاري انجام دهيد و يا به كجا برويد . خوب ، مي توانيد همه چيز را تغيير دهيد به ميادين تيراندازي گام نهيد ، زندگي جديد در انتظار شماست ، به تيراندازان ملحق شويد و سرگرم و شاد باشيد .

****منبع : مقاله "
هيجان انگيز ترين ورزش براي معلولين  " -تهيه كننده : سارا عزيزي- انتشار سايت مركز ضايعات نخاعي جانبازان-آبان 87


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar