بالشتك‌ها ی کاهنده فشار در زخم بستر در ويلچر

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

  
 

داشتن بالشتك  مناسب براي ويلچر ضروري است بالشتكها با كاهش فشار  وتوزيع وزن در پيشگيري از زخم بستر مناسب مي‌باشند. انواع مختلف بالشتك وجود دارد ولي نميتوان گفت كدام نوع «بهترين» نوع است زيرا عوامل مختلفي در تجويز بالشتك دخيل بوده و بايد درنظرگرفته شوند. نوع بالشتك مناسب توسط پزشك توصيه مي‌گردد.

اگر از بالشتك اسفنجي استفاده مي‌‌شود بايد مراقبت لازم درمورد حفظ قوام وسفتي آن بعمل آيد. درصورتي كه بالشتك نرم شده يا اسفنج خشك گردد يا حالت پودري پيدا كند بايد تعويض گردد. بايد فقط از بالشتكهاي باجنس خوب استفاده كرد. اگر از بالشتك هوايي استفاده مي‌شود بايد از نظر پرشدن مناسب كنترل شود.

درصورت تغيير وزن بدن ممكن است نياز به تغيير عرض ويلچر, فواصل بين انتقال وزن بدن، ونوع بالشتك مورد استفاده باشد. نبايد از بالشتكهاي بشكل حلقه (مثل تيوپ) استفاده شود زيرا باعث توقف جريان خون پاها شده وخطرناك مي‌باشند.

فرد بايد بطور مستقيم بر روي ويلچر بنشيند لم دادن به جلو يا عقب باعث افزايش فشار به دنبالچه مي‌شود.

بايد به وضعيت جاي پاي ويلچر دقت كرد بالا بودن اين جاها باعث افزايش فشار برروي لگن ميشود.

خم شدن به يك سمت مي‌تواند باعث كم شدن فشار در سمت مقابل گردد.

 حداقل مدت زمان بلند كردن وزن از روي صندلي چرخ دار يك دقيقه است.اين کار بايد به صورت عادت در آيد  وبايد هر 20 تا 30 دقيقه يكبار انجام شود.


****


منبع:مقاله
"   بالشتك‌ها ی کاهنده فشار در زخم بستر در ويلچر  " تهيه كننده : دکتر غلامرضا رئیسی   برگرفته از وبلاگ
طب فیزیکی و توانبخشی  -http://rehab.blogfa.com

 
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved