مواقع اضطراری برای افراد نخاعی

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


مواقعی وجوددارندکه شما به عنوان یک فردنخاعی ممکن است درشرایط اضطراری قراربگیرید. دراین زمانها لازم است که با یک پزشک تماس داشته باشید.موارداورژانس ازاین قرارند:

1- اتونومیک دیس رفلکسی

اگرهرشخص مبتلا به آسیب نخاعی دارای علائم اتونومیک دیس رفلکسی باشد،بایستی آمادگی داشته باشدکه سریعا" باپزشک متخصص ضایعات نخاعی ، اورژانس(تلفن 115) ویاسایرمراکزخدمات اضطراری تماس بگیرد. دراتونومیک دیس رفلکسی افزایش ناگهانی فشارخون به صورت یک حمله دیده می شود.اگرشما یا مراقب شما نتواند این حالت اضطراری راخیلی سریع و بطورمناسب برطرف کند،گاهی ممکن است منجربه بروزحملات ناگهانی ،حمله قلبی  و حتی مرگ شود. مهمترین علائم اتونومیک ديس رفلکسی ازاین قرارند:


- سردردهای کوبه ای


- برافروختگی صورت ولکه های قرمزروی پوست نواحی بالای سطح ضایعه


- عرق کردن قسمتهای بالای سطح ضایعه


- گرفتگی بینی


- حالت تهوع


- کندشدن ضربان قلب(برادیکاردی)


- تغییرحالت پوست درپائین سطح ضایعه


- سرد ومرطوب شدن پوست درقسمتهای زیرضایعه

 

2- سقوط یا سایرتصادفات

درمواردی که ازجايي افتادید یا حادثه ای برای شمارخ داد،چنانچه متوجه علائم زیرشدید،با اورژانس یا سایرمراکزاضطراری تماس بگیرید:


- ورم کردن قسمتی ازبدنتان که فاقدحس وحرکت است.
- افزایش اسپاسم های عضلانی یا سایرعلائم اسپاسم.

3- عفونتهای ادراری

بامشاهده علائم عفونت های ادراری فورا" به پزشک مراجعه کنید.مهمترین علائم آن عبارتنداز:


- تب ولرز


- تهوع واستفراغ


- سردرد


- قرمزیا صورتی شدن ادرار


- تعفن وبدبويي ادرار


- افزایش اسپاسم های عضلانی یا سایرعلائم اسپاسم


بسته به سطح آسیب نخاع ممکن است هنگام دفع ادرار احساس سوزش یا درد یاناراحتی درنواحی تحتانی لگن نیزاحساس شود.

4- پنومونی یا عفونت ریه

اگرعلائم پنومونی رادیدید بلافاصله به پزشک خودمراجعه نمائید.این علائم عبارتنداز:

- تب بالا از37.8 تا 41.1 درجه سانتی گراد


- احساس سرما ولرز


- سرفه هائی که معمولا"با عث ایجادخلط رنگی می شوند.ممکن است خلط به رنگ زنگاربا سبزرنگ ویا با کمی خون همراه باشد.امکان داردافرادمسن دارای سرفه های خفیف وبدون خلط باشند.


- تنفس سریع واغلب کم عمق


- درد قفسه سینه که معمولا" باسرفه یا نفس عمیق بدترمی شود.


- خستگی واحساس ضعف (بی قراری وکسالت)


- افزایش اسپاسم عضلانی یاسایرعلائم اسپاسم

5- علائم زخم فشاری

اگرعلائم زیررامشاهده کردید، سریعا"ازپزشک خودیک وقت ملاقات بگیرید:


- هرگونه آسیب پوستی


- هرنوع زخمی که اندازه آن افزایش پیداکند یا ترشح فزاینده داشته باشد.


- ایجاد قسمتهای قرمز یا سیاه روبه افزایش که درابتدای مرحله تشکیل هستند.


- مشاهده ترشحات مایل به سبزهمراه با بوی بد.


- داشتن تب

****


منبع: "
مواقع اضطراری برای افراد نخاعی" -مترجم: مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1388 - برگرفته از سایت : http://www.everettclinic.com

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved