نکات مهم در خصوص مناسب سازی آشپزخانه برای راحتی افراد نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 
دراین مقاله یکسری ازایده ها و اطلاعات در مورد تجهیزات و طراحی ها ارائه شده است.

درصورتی که آشپزخانه طراحی خوبی داشته باشد، نه تنها برای افراد مسن و ناتوان، بلکه برای تمامی استفاده کنندگان آن راحت تر خواهدبود.

شاید شما کسی هستید که با یک فرد مسن یا ناتوان زندگی می کنید. اگر این طوراست،یکی از قسمتهای منزل که به طورقابل ملاحظه ای باعث تغییر نیازهای شما می شود، آشپزخانه است.

ضعف عضلانی، سفتی مفاصل و ضعف بینائی عواملی هستندکه باعث می شوندکارهای روزمره ای مانند جابجاکردن ظروف، دسترسی به قفسه ها و یا خواندن کنترل های تجهیزات با سختی انجام شود .اما اقدامات زیادی وجوددارندکه می توانیددرزندگی خودازآنها استفاده نموده و بدون اجبار به تعویض خانه ، همزمان با افزایش سن یا متناسب با ناتوانی خودامور آشپزخانه را به سهولت انجام دهید.

ممکن است شما به فکر یک آشپزخانه کامل و جدیدباشید یا اینکه بخواهید فقط یکسری تغییرات جزئی راانجام دهید. درهرصورت هرتصمیمی که داشته باشید این مقاله می تواندبه شماکمک کند تا استفاده از آشپزخانه شما آسانترباشد. دراین مقاله یکسری از نکات کلی درموردطراحی محیط آشپزخانه ارائه شده است . همچنین پیشنهادمی شود که ابتدا از وسائل کم هزینه ای که می توانند درکارهای روزمره به شما کمک کنند،استفاده نموده وسپس به دنبال موارد پرهزینه باشید.
 

نکات مهم قبل ازطراحی آشپزخانه


- ابتدا درنظرداشته باشیدکه چه کسی می خواهداز آشپزخانه استفاده کند. آیا مایلیدکه آن را فقط برای کسی که دچارناتوانی است طراحی کنید؟ یا اینکه نیازهای سایر اعضای خانواده هم مدنظر است؟

- برای آینده طراحی کنید. توجه نمائید که آیا احتمال می دهید که شرایط شما بدترشود ؟ اگر اینطوراست ،شرایط فعلی خودتان را در نظر بگیرید تا از پرداخت هزینه های بعدی خودداری شود.

- درباره نحوه استفاده ازآشپزخانه فکرکنید.آیا می خواهید ازآشپزخانه فقط برای آشپزی استفاده کنید یا دوست دارید کارهائی مانند شستشو ی دست وصورت را نیز درآن انجام دهید؟ آیا می خواهید در آنجا غذا هم بخورید؟ آیادرنظرداریدلباسشوئی را هم درآنجا بگذارید؟ آیا دوست دارید کارهائی مثل مطالعه یا گوش دادن به رادیو را هم درآنجا انجام دهید؟

- میزان بودجه خودرا مشخص کنید.ساخت یک آشپزخانه جدید هزینه زیادی را به دنبال خواهدداشت.

- ممکن است بتوانیددرموردبرخی ازهزینه ها ازبعضی جاها کمک بگیرید.

- تمام مسائل فعلی خودرا فهرست کنیدتا ببینید چه تعدادی از آنها باعث بروز مشکل شده اند.این موضوع به شما کمک می کند که اگر قادرنباشید چیزهای موردنظرخودرا تغییردهید، اولویتهای خودرا تعیین نموده ودرباره آنها تصمیم گیری کنید.

- باکارشناسان مختلف مشورت نمائید.

رهنمودهائی درموردطراحی آشپزخانه

حتی اگر بخواهیدبرای طراحی آشپزخانه خودازیک طراح حرفه ای استفاده کنید،بهترین فکر این است که ابتدا خودتان یک طراحی اولیه داشته باشید. بااین کار متوجه خواهیدشدکه چه چیزهائی امکان پذیر و چه کارهائی غیر ممکن است.به خاطرداشته باشید که جابجاکردن درها ، پنجره ها ، رادیوتورها و یکسری چیزها بدون صرف هزینه امکان پذیرنخواهندبود.

 

 هدف این است که استفاده ازآشپزخانه برای شما آسان باشد. بنابراین باید طوری طراحی شودکه مجبورنباشیدوسایل موجوددرآن را بیشتراز خود نیاز حرکت داده وجابجا نمائید و بایدطوری باشدکه تمام چیزهای مورد نیاز شما در دسترس قرارداشته باشند.درمورد نحوه کارکردن خود درآشپزخانه فکرکنید. اما به عنوان یک قانون کلی ، طرحی که درآن توالی کارهائی مانند نگهداری موادغذائی،آماده سازی،پخت وپز و قسمتهای سرو غذا بدون وقفه انجام می شود، بیشترین کارآئی را خواهدداشت.

شما می توانید برای خودتان ازابزار ووسائلی استفاده کنیدکه کارهای آشپزخانه رابرای شما راحت تر کنند. اگر بخواهیدهمه چیز دقیق روشن شود، یک طراحی که درزمینه آشپزخانه تخصص دارد،می تواند به شما کمک نماید.

 

****


منبع: مقاله"
نکات مهم در خصوص مناسب سازی آشپزخانه برای راحتی افراد نخاعی  " –ترجمه : مهندس عباس كاشي- (ohealth2007@yahoo.com) –
انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388 برگرفته از : http://www.ricability.org.uk
 

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved