چگونه می توان از آسيبهای ورزشی پيشگيری کرد؟ 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 
 

اگر چه جلوگيری از همه آسيبها غير ممکن است ، تحقيقات نشان می دهد که اگر ورزشکاران اقدامات پيشگيرانه مناسب را در پيش گيرند ممکن است از ميزان آسيب تا 25 درصد کاسته شود.

اين اقدامات شامل :

  1. قرار گرفتن در شرايط فيزيکی مناسب هنگام تمرين . در هر ورزشی که فعاليت می کنيد بايد به اندازه کافی در آن رشته آموزش ديده باشيد تا با تبعيت از يک برنامه آموزشی منظم، از بسياری از آسيبها جلوگيری کنيد.

  2. از مقررات ورزش آگاه باشيد و رعايت کنيد، اجرای قوانين برای هر فردی که در يک رشته ورزشی فعاليت می کند با اهميت و الزامی است.

  3. تجهيزات و لباس محافظ مناسب بپوشيد: زانو بندهای محافظتی، محافظ دهان، کلاه ايمنی، دستکش و تجهيزات ديگر را برای ايمنی بکار ببريد.  " هرگز بدون وسايل ايمنی تمرين نکنيد. "

  4. استراحت : بيشتر آسيب ها متوجه ورزشکارانی است که تمرين متوالی دارند اين تصور غلطی است که بيشتر ورزشکاران فکر  می کنند تمرين زياد موجب بازی بهتر آنها خواهد شد، استراحت جزء حياتی و شاخص آموزش درست و مناسب است استراحت مي تواند شما را نيرومند سازد و از آسيبها پيشگيری کند.

  5. هميشه قبل از بازی خودتان را گرم کنيد عضلات گرم کمتر آسيب می بينند گرم کردن مناسب برای جلوگيری از آسيب ضروری است متناسب با ورزش خود گرم کنيد شما می توانيد ورزش تان را به آرامی شروع کنيد. " تمرين کششی مخصوص ، يا تمرين ذهنی انجام دهيد . "

  6. زمانيکه احساس درد يا خستگی می کنيد از تمرين اجتناب کنيد احساس درد نشانه يک مشکل است و نيازمند توجه بيشتر به علائم و اخطارهای بدنی می باشد.

 

****

 منبع : مقاله " چگونه می توان از آسيبهای ورزشی پيشگيری کرد؟  " - تهيه كننده : سارا عزيزي  - انتشار : سايت مركز ضايعات نخاعي  جانبازان - مهرماه 1385

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved