استرس در فرد معلول

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 
 

استرس يک بخش طبيعی از زندگی است. اما ، استرس مفرط می تواند به توانائيهايمان برای بهره مند شدن از زندگی، تصميم گرفتن، و يا شرکت کردن در فعاليتهای ديگر تاثير گذارد. استرس بيش از اندازه همچنين می تواند به چگونگی ارتباط برقرار کردن ما با خانواده ها، دوستان و همکارانمان اثر داشته باشد همچنين، استرس مفرط به شرايط جسمانی ما اثر می گذارد می تواند ميزان خستگی، درد، و فرسود گی ما را افزايش داده فشارخون و سرعت ضربان قلب را بالا برده و ممکن است در خواب ما اختلال ايجاد کند.

گر چه ، استرس بخشی از فعاليتهای روزمره ما را تشکيل می دهد اما اغلب ممکن است در مورد افراد معلول بيشتر رخ دهد يا افزايش داشته باشد. وجود يک معلوليت ، که باعث بوجود آمدن يک سری نيازمنديهايی شده، استرس و تنش را زياد می کند.

استرس ممکن است بر علائم بيماری مزمن اثر کند. در طول مدت استرس، اين علائم  وخيم تر به نظر می رسد. زمانهای پر دغدغه برای فکر کردن، رفع مشکل ، و يا فائق آمدن بر مشکلات انرژی بيشتری مطالبه می شود.

ممکن است استرس و تنش در زنان معلول بيشتر نمود داشته باشد چون اين افراد زمان کمتری برای تمدد اعصاب و استراحت، و انرژی کمتری برای شرکت در فعاليتها و سرگرميهای آرام بخش دارند.

بعضی عواملی که می تواند توليد تنش و استرس در زنان معلول بشود کمی وقت و انرژی موجود برای شرکت کردن در فعاليتهايی به همراه خانواده، فرزندان ، و دوستان است.

****

 منبع : مقاله "  استرس در فرد معلول " - تهيه كننده : سارا عزيزي  -  انتشار :  سايت مركز ضايعات نخاعي جانبازان - تاريخ انتشار :  آبان 1385

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved