اثرات آسيبهای نخاعی برروی کنترل درجه حرارت بدن

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

نياز است که ، درجه حرارت بدن انسان درحد 37 درجه سانتيگراد (يا 98 درجه فارنهايت )حفظ شود.

راههايی وجود دارند که از طريق آنها ، اين امر ميسر می شود:

درهوای گرم:

  •  انسان می تواند مقداری گرمارا، از طريق تنفس خود دفع نماید. اگر چه در هوای خيلی گرم (مانند برخی ازحیوانات دیگر مثلا" سگ) نفس نفس نمی زند، ولی درواقع مقداری گرما ازاین طریق ازبدن دفع می گردد.

  • عروق خونی که در سطح پوست گسترده شده اند، نيز با انبساط خود، گرمای بيشتری را به سطح بدن آورده و در نتيجه مقداری ازگرما ی داخل خون، طی جريانی تحت عنوان  " تشعشع " از دست می رود.

  • رطوبت بدن ، بصورت عرق از روزنه های روی سطح پوست بيرون می ريزد، نیزاز روی پوست به بخار تبديل می شود.

  تمامی اين فرآيندها سبب می گردند، تا در مواقعی که بدن فرد خيلی گرم می شود، بطور قابل توجهی گرمای خود را دفع نمايد.     

در هوای سرد:

  • عروق خونی که در سطح بدن قرار دارند کاملا" منقبض شده ، بطوری که جريان خون به سمت پوست کاهش پيدا کرده و در نتيجه گرمای بدن حفظ می شود.

  • همزمان با انقباض عروق سطحی بدن، دانه هايی روی پوست ظاهر شده و موها بصورت ايستاده قرار می گيرند.بنابراین در افرادی که بدن آنان موی زيادی دارد ،اين مسئله کمک خوبی جهت حفظ گرمای بدن می کند.

البته اين فرآيندها می تواند از طريق پوشش مناسب لباس ، و افزايش يا  کاهش درجه حرارت محيط (بطور مصنوعی و با استفاده از بخاريها، فن ها يا تهويه های هوا )تحت تاثير قرار گيرند.

بعد از بروز ضايعه طناب نخاعی، بدن فردی که دچار فلج می شود، معمولا" قادر نيست درجه حرارت را در قسمتهائی از بدن که تحت تاثير آسيب نخاع قرار گرفته اند، کنترل نمايد. لذا بعد از آسيب ، اين افراد نسبت به تغييرات گرما و سرما  بسيار حساس هستند.

دراین افراد قسمتهايی از بدن که تحت تاثير آسيب بیشتری قرار گرفته اند، احتمالا" با مشکلات زیادتری نیز مواجه خواهند شد.

بنا براین افراد تتراپلژی نسبت به افراد پاراپلژی ، بطور قابل ملاحظه ای با مشکل درجه حرارت مواجه هستند.

 

چنانچه فردی با مشکل کنترل درجه حرارت بدن خود مواجه باشد، چند نکته است که بايستی مورد توجه قرار دهد :
  • معمولا" از لباسهای متناسب با درجه حرارت محيط استفاده نمايد. همانطور که لازم است هر کسی حتی قبل از آسيب نیز در بسته به شرايط هوا بيشتر يا کمتر بپوشد.
  • بايد بخاطر داشت که چنانچه ضرورت دارد از وسايل گرمايش، فن و وسايل تهويه هوا استفاده گردد.
  • اگر فرد خيلی گرمائی ( هيپرترميا ) يا خيلی سرمائی ( هيپوترميا ) باشد ،ازنظرتحت پزشکی  تاثير مشکلات بيشتری قرار خواهد داشت.بنا براین بايستی چنانچه احتمال بروز عوارض جسمی وجوددارد، بايد با پزشک مشورت شود.

 

 

 

****

منبع : کتاب " راهنماي  آسيب نخاعي - بخش  اثرات آسيبهای نخاعی برروی کنترل درجه حرارت بدن" -ترجمه :  مهندس عباس کاشی - انتشار سایت مرکز ضایعات نخاعی جانبازان- آذر ماه 1385 -  Handbook of Spinal Cord Injuriy     QSCIS-  

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved