اثرات آسيب نخاعی بر روی دستگاه گردش خون  

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

بندرت مشاهده شده که عضلات افرادی که از ضايعه نخاعی رنج می برند، با کمبود خونرسانی مواجه شوند يا عوارض فشارخون بالا ( هيپرتانسيون ) در آنان ديده شود.

اين مسئله به اين دليل است که سيستم عصبی خودکار بدن، تمايل دارد در يک سطح پايين تر عمل نمايد و معمولا" فشارخون در يک فرد تتراپلژی پايين تر از زمان قبل از آسيب می باشد.

  • فشار خون طبيعی عبارتست از 80/120ميلی متر جيوه
  • ولی امکان دارد فشار خون در افراد تتراپلژی  تا اندازه ای کمتر باشد و به 60/90 ميلی متر جيوه برسد.

اين فشار خون پايين تر ،قلب و عروق خونی را از اثرات فشار خون بالا محافظت می کند.

برخی از مشکلات که ممکن است در نتيجه گردش خون نامناسب و فشارخون پايين تر بروز کنند ،عبارتند از :

ضعف کردن ( به اصطلاح کاهش فشار خون ناشی از طرز قرارگيری بدن )

     - اين عارضه يکی از مشکلات عمومی است که مخصوصا" همزمان با بلند شدن از بستر و بعد از يک دوره طولانی بستری شدن حادث می شود.

    - چنانچه فرد خيلی سريع بلند شود، ممکن است ضعف نمايد .چرا که بدن قادر نيست  سریعا"وهمزمان بابلند شدن خود را با وضعيت ايستاده و عمودی هماهنگ نمايد.

     - نکاتی که فرد می تواند در جهت کمک به رفع اين وضعيت استفاده نمايد .عبارتند از :

  •  فردبايستی تا حد ممکن به آهستگی بلند شود .به عنوان مثال گاهی اوقات لازم است که فرد حدود 30 دقيقه در حالت نشسته قرار گرفته و سپس بر روی صندلی چرخدار خود استقرار يابد.

  • پوشيدن جورابهای TED و کرست های شکمی کشسان نیز می تواند به حفظ فشار خون در سطح بالاترکمک نمايد.

  • گاهی اوقات نياز است که داروهای خاصی مصرف شوند.

 

ورم ( ادم ) پاها

 - ورم پاها مسئله ای بسيار شايع است ،که بدليل تجمع مايعات در پاها ،مخصوصا" وقتی که فرد در کل روز روی صندلی چرخدار باشد، ایجاد می شود.

 - درافراد عادی و در شرايط طبيعی ،ضمن پياده روی ،مايعات به سطوح بالاتر بدن، برگشت مي کند ولی در افراد نخاعی، اين مسئله رخ نداده و منجر به تجمع مايعات می گردد.

 - با استفاده از روشهای زير می توان اين عارضه را به حداقل رساند:

  •     پوشيدن TED يا جورابهای مخصوص ورم

  •    فرد بايستی سعی نمايد، پاها را در طول روز در سطح بالاتری قرار دهد ،تا مايعات به سمت بیرون پاها هدايت شوند.

 - معمولا" ورم منجر به بروز مشکلات عمده نمی شود، ولی از نظر ظاهری جالب نبوده و ممکن است لازم باشد که فرد از کفشهای با سايز بزرگتر استفاده کند.

 - گاهی اوقات ورم می تواند منجر به افزايش درد پاها شده و بهبودی زخم يا خراش روی پاها را به تعويق اندازد.

اغلب اين مشکل به مرور زمان ضمن تطبيق بدن با تغييرات فشار خون برطرف خواهد شد.

 

      ****

منبع      راهنماي  آسيب نخاعي- بخش  اثرات آسيبهای نخاعی برروی دستگاه گردش خون "     کتاب  :   " ترجمه مهندس عباس كاشي -انتشار مركز ضايعات نخاعي جانبازان-آبان85

Handbook of Spinal Cord Injuriy--QSCIS

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved