www.isaarsci.ir

   

 

 

 


 

 

مرکز ضایعات نخاعی  با همکاری پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان  کنفرانس  آشنایی با برنامه های  توانبخشی  در دوران سالمندی   را در تاریخ 4 اسفند  ماه  95  روز  چهارشنبه   در سالن همایش پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان برگزار   می کند .

 

سخنران

 آقای دکتر کیوان  دواتگران - مدیرکل  توانمند سازی  معلولین   سازمان  بهزیستی کشور

 

شرایط ثبت نام

پزشکان و پرستاران   شاغل در بنیاد شهید   جهت ثبت نام در این کنفرانس  با تلفن88313917  با آقای زکی زاده تماس  برقرار نمایند تا اقدام لازم جهت ثبت نام آنان صورت پذیرد.

زمان شروع کنفرانس  : ساعت 8:45

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 مرکز ضايعات نخاعی جانبازان
 يكم مهرماه هزار سيصد و هشتاد و چهار
Copyright ©2005-  Isaarsci.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hitwebcounter.com/