www.isaarsci.ir

   

 

 

 


 

 

مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران  با مشارکت اداره کل امور تخصصی و گروههای  ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران ،پژوهشکده  علوم اعصاب  دانشگاه  علوم پزشکی  تهران ،پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی  جانبازان ،  معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور  ،انجمن  علمی و آفرینش های  هنری  معلولان ایران، انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران ، بنیاد معلولین ایرانیان ، انجمن  جانبازان  نخاعی ایرانیان ، موسسه محام ،  مجتمع  آموزشی نیکوکاری  رعد ، کانون معلولین توانا، انجمن برنا ،بیمه پاسارگاد ،دبیرخانه  پنجمین نمایشگاه بین المللی توانبخشی ،اداره کل  فناوری و توسعه نوآوری  دانشگاه  صنعتی امیر کبیر و اداره کل  سلامت معاونت  فرهنگی  و اجتماعی شهرداری  تهران همایش  مناسب سازی  برای زندگی  مستقل و آشنایی با مفهوم آن  را همزمان با پنجمین  نمایشگاه  بین المللی  تخصصی تجهیزات  و خدمات  توانبخشی  معلولین ،جانبازان ،سالمندان و صنایع پزشکی    در سالن همایش  مجتمع نمایشگاهی گفتگو  در تاریخ 9 مهرماه  در ساعت  8 صبح   برگزار می کند

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 مرکز ضايعات نخاعی جانبازان
 يكم مهرماه هزار سيصد و هشتاد و چهار
Copyright ©2005-  Isaarsci.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hitwebcounter.com/