www.isaarsci.ir

   

 

 

 


 

ј ی ی ی ј ی ی ی () ѐ  ی "   ύ ی ی "    ی 27 ی   95 ѐ ی - ی ی ی ی ј ی ѐ ی ی ی ی ی :


ј ی ی
021
88313917

 

  ی   ѐ ی

: Ϙ یی -

  ی    یی :   ǘ ی -

 

ѐی

: - ی  ی() -  

ѐی

ѐی ѐ ی 9 12 27  ی  95 ی .

 

 

About this workshop

Mental Health

for

persons with spinal cord injury

 

Spinal cord injuries Center in collaboration with shafa Neuroscience Research center of Khatam Hospital will hold a workshop with title "Mental Health  for persons with spinal cord injury " .

Date: 17 Junuary  2017

Lecturers of Workshop

Anger Management- Dr. Najme Vakili -psychologist

Stress Management  &   Relaxation:  Akram  Mahmoodian - Master degrees of counseling

Holding place : Shafa Neuroscience Research center - Khatam  hospital

 

 

 

 

   ѐ

    ی   یԐیی ی ی ی

 

ј ی ی ی ј ی ی ی () ѐ  ی "   ی   یԐیی ی ی ی ی  ی ی  ( ...) ی یی ی ی  ی    ی 23     95 ѐ   ی ی ی ѐ ی .

  ی   ѐ ی

  ی یԐیی ی ی ی - ی  Ϙ یی

ی ی ی   -ی ی یی - ی

ی یԐیی ی ϐی - ی-  ی ی

یی ѐ ی

 

 

   ѐ

یԐیی ی ی ی ی

 

 


ј ی ی ی ј ی ی ی () ѐ  ی " یԐیی ی ی ی ی
      ی 25   95 ѐ - ی ѐ ی  ی ی ی   ی ѐ ی ј     ی ی ی یی ی ی یԐیی ی ی ی ѐ ی ی

 

  ی   ѐ ی

یԐیی ی ی ی ی - ی Ϙ ی ی ی -

   -   ی  ی ی()

 

یی ѐ ی

 

 

 

 

   ѐی  ی 

یԐیی ی ی ی

  ǘی  ѐ ی

 ی ی   ʐ ی

 

 

ј ی ی ی ј ی ی ی () ѐی  ی " یԐیی ی ی ی    " "   ǘی  ѐ ی ی ی   ʐ ی "   ی 27  95 ѐ ی   ی ѐ ی .

ی ѐ ی ی Ϙ یی    یϐ ی   یԐیی ی  ی  یی  ی   ی ی  ǘی  ی ی   ʐ ی یی ی ی

 

یی ѐ ی

 

 

 

   ѐی  ی 

یԐیی ی ی

یی ی ی ی یԐیی ی ی ی

 

 

ј ی ی ی ј ی ی ی () ѐ ی "    یԐیی ی ی "   یی ی ی ی یԐیی ی ی ی    " ی 29 ی 95 ѐ ی   ی ѐ ی .

ی ѐ ی   ی ی     یی ی ی ی یԐیی ی ی ی ی      ј ی     ی ی ی .Ӂ  Ϙ ǘی  یی ی ی یԐیی ی ύ ی ی یی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی  ی ی یی    ی ی  ی  ی  ʘی   ی ی ѐ ی یی  ی  یی      .

یی ѐ ی

 

 

   ѐی  ی 

یԐیی یی ی   ی     ύ ی ی

 

ј ی ی ی ј ی ی ی () ѐ ی "   یԐیی یی ی ی ی    " ی 26 95 ѐ ی   ی ѐ ی .

ی ѐ ی   ی    یԐیی یی ی یی  ی  ی ی ی ѐ ی Ӂ  ʐ     ی Ӂ ی ی یی   ی یی ی   یی یی ی ی یԐیی یی یی ی ی ی   یϐ .

Ϙ  ی ی   Ԙ ی ی  ی یی ی ی Ӂ .

 

یی ѐ ی 

 

 

 

   ѐ ی  یی ی  ی ύ ی ی   ی  ی

 

ј ی ی ی ј ی ی ی () ѐ ی "   یی ی  ی ύ ی ی    " ی 29 ی 95 ѐ ی ѐ ی  یԐیی ی     ی   ی .

یی ی ی ύ ی ی - : ی ی
Ԑ یی - :  ی
یԐیی ی - :

 

یی ѐ ی 

 

 

 

  ѐ ی  Ԙ ی Әی   ی  ی

ј ی ی ی ј ی ی ی () ѐ ی " Ԙ ی Әی ی " ی 10 95 ѐ ی ѐ ی  یԐیی ی  ی ی  ی ی   ی   ی . сی ی ی  ی ی ی     ی .

ی ѐ ی  ی   ی ی ی ѐ ی ی   یϐ     ѐ یی ی ȁ ی ی یی ی     ی ی  ی یی  یی ی ѐ ی  ی .

ی  ی   ی ی  ی ی ی ی  ی   ی ی  ی .

 

   ی  ѐ ی

: Ԙ ی Әی ی -  :   - ی ییی

یԐیی ی  ی ی - : ј Ϙ ǘی ی-   ی

     : - ی ی Ԙ ی یی Ԑ Ԙی

 

сی ی  

 

ی ی ی

 

یی ѐ ی 

 

 

 

  ѐ ی  ی   ی  ی

 

ј ی ی  ی ј ی  ی  ی ()  ѐ ی  ی ی ی    ی  28  ی  95  ѐ .

ی ѐ ی  ی   ی ی ی ѐ ی ی   یϐ     ѐ یی ی ȁ ی ی یی ی   ی یی یی ی ی ѐ ی ی ی یی ی   ی  یی ی   ی   ی  یی یی ی ی .

   ی  ѐ ی

ی  ی ی- Ϙ ǘی ی-   ی

ی ی ی ی ی - ی ی -   ی

 

یی ѐ ی 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 ј ی
 
Copyright 2005-  Isaarsci.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hitwebcounter.com/