فایل صوتی  اهمیت استقلال در زندگی  افراد آسیب نخاعی

 

 

 

 

 

  www.isaarsci.ir

 

 

                       

 

 

     
 

 

مرکز ضایعات نخاعی  در حال برنامه ریزی برای  تولید  فایل های صوتی آموزشی است که با گذر زمان عناوین جدیدی از آنها در سایت مرکز ضایعات نخاعی  منتشر خواهد شد .   در اینجا فایل صوتی  اهمیت استقلال در زندگی  افراد آسیب نخاعی    ارائه می شود که امیدواریم مورد استفاده شما  عزیزان قرار گیرد . شما می توانید این فایل صوتی  را دانلود نموده و در فرصت های مناسب گوش  دهید .

 

 

 

 

 

 

   

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved

 

 

free hits