با ورود به سایت مرکز ضایعات نخاعی جانبازان به دنیای انسان هایی قدم می گذارید  که بر روی  صندلی صبر و شکیبایی تکیه زده اند              
                       
           

 

             
                                     
           

موضوعات

    تازه های سایت  

اطلاع رسانی

           
           

 

                     
           

درباره ما

    پیشگیری از بیماری های قلبی در افراد آسیب نخاعی  

           
           

تماس  با ما

    برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از عفونت های تنفسی در افراد دچار آسیب نخاعی                
           

مقالات انگليسي

   

انتشار فایل صوتی پیشگیری از عفونت ادراری در آسیب نخاعی

             
           

داستان هاي كوتاه

    راه اندازی  صفحه آموزشی پیشگیری از بیماری های متابولیک  در افراد آسیب نخاعی              
           

خواندنی های کوتاه

   

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس  اینترنتی سالمندی و آسیب نخاعی

             
           

فیلم های  آموزشی

   

 گزارش نهمین کارگاه آموزشی زخم فشاری

             
           

كليپ هاي آموزشي

   

فایل صوتی  اهمیت استقلال در زندگی  افراد آسیب نخاعی

             
            مقالات  ضايعات  نخاعی    

بیماری های متابولیک در افراد مبتلا به آسیب نخاعی

             
           

فایل های صوتی آموزشی

   

فایل صوتی پیشگیری از دیابت در  آسیب نخاعی

             
           

مطالب ويژه پزشكان  پايش

    انتشار فایل صوتی اتونومیک دیس  رفلکسی در آسیب نخاعی               
                 

گزارش  کارگاههای آموزشی  و کنفرانس های  برگزار شد توسط  مرکز ضایعات نخاعی در سال 94

               
                                   
           

   

 

           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                   
                 

 

           
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                   
                   

           
               

             
                             
                             
                             
                                 
                                   
               

 

           
                             
                             
                             
                                   
               

               
                               
                               
                               
                 

 

 

           
                               
               

             
                             
                             
                             
                             
                               
               

             
                             
                             
                               
                             
                               
                 

             
                             
                             
                             
                             
                               
               

             
                             
                             
                               
                             
                   

www.isaarsci.ir

           

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان
 يكم مهرماه هزار سيصد و هشتاد و چهار
Copyright ©2005-2014 Isaarsci.ir

info@isaarsci.ir  ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A