کارشناس صفحه  آموزشی پیشگیری از  بیماریهای متابولیک در افراد آسیب نخاعی

دکتر لاله حاکمی

 

 

   
   

  www.isaarsci.ir

   
         

 

 

 

 

 

 شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در طبقات مختلف شاخص توده بدنی (BMI) در افراد وابسته به صندلی چرخدار مبتلا به فلج دو اندام ناشی از ضایعه نخاعی

در یک مطالعه، مصدومین بر اساس شاخص توده بدنی (BMI) به 6 گروه تقسیم بندی شدند.
بیش از 80 درصد افراد مورد معاینه بدون توجه به دسته بندی BMI، دست کم یک عامل خطر بیماری قلبی عروقی داشتند. فشارخون بالا به خصوص در مردان شیوع بالایی داشت.
اختلالات چربی خون در همه گروه های BMI و در هر دو جنس شایع بود.
شاخص توده بدنی بالاتر با فشارخون بالا و دیابت قندی ارتباط داشت، اما اختلالات چربی خون در همه گروه های BMI شیوع داشت.
 

توصیه های قابل ارائه به بیماران 


گرچه تفسیر شاخص توده بدنی در افراد مبتلا یه ضایعه نخاعی با افراد دیگر جامعه به علت از دست رفتن تراکم استخوانی و بافت عضلانی در اندام تحتانی تفاوت قابل توجهی دارد، بالا رفتن شاخص توده بدنی می تواند با دیابت قندی و فشارخون بالا مرتبط باشد. با توجه به شیوع بالای بیماری های متابولیک در افراد مبتلا به ضایعه نخاعی، اقدامات پیشگیری کننده و شیوه زندگی سالم و در صورت بروز این بیماری ها درمان مناسب طول عمر و کیفیت زندگی بیماران را ارتقا می دهد.

 


Prevalence of risk factors for cardiovascular disease stratified by body mass index categories in patients with wheelchair-dependent paraplegia after spinal cord injury
Peter Flank1, RPT, MSc, Kerstin Wahman2,3, RPT, PhD, Richard Levi1, MD, PhD and
Martin Fahlström1, MD, PhD
From the 1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Medicine, Umeå University, Umeå,
2Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Neurorehabilitation, Section Neurorehabilitation,
Karolinska Institutet and 3Rehab Station Stockholm/Spinalis R&D Unit, Stockholm, Sweden
J Rehabil Med 2012; 44: 440–443
© 2012 The Authors. doi: 10.2340/16501977-0964
Journal Compilation © 2012 Foundation of Rehabilitation Information. ISSN 1650-1977
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved

free hits