www.isaarsci.ir

   
   

 

اشتغال و چالشهای مربوط به آن در افراد مبتلا به آسیب نخاعی

 

 


دکتر زهرا خزاعی پور1، لیلا لاله2، مریم نقدی3

نویسنده مسئول: دکتر زهرا خزاعی پور

مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1- متخصص پزشکی اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
2-کارشناس مددکاری، موسسه ارتقائ سلامت زنان خاور میانه.
3-دانشجوی کارشناسی روانپزشکی، مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

 

 

 پست الکترونیک برای  تماس و تبادل نظر

 khazaeipour@razi.tums.ac.ir

   

 

 

 

مجموعه  مقالات  پنجمین کنفرانس اینترنتی  توانبخشی در آسیب نخاعی  - تیرماه   1393

 

 

 

   
   

 

 

مقدمه

آسیب نخاعی موجب بروز مشکلات روانی اجتماعی در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی می شود که بر اساس فرهنگ، شرایط و امکانات رفاهی در هر جامعه متفاوت است.

 یکی از مسائل مهم در این افراد از دست دادن شغل و بیکاری است که باعث مشکلات بعدی مثل مشکلات مالی می شود. اهمیت اشتغال در افراد مبتلا به آسیب نخاعی در بسیاری از مطالعات بیان شده است.

 اشتغال موجب افزایش ارتباطات اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد ثبات مالی و در نهایت ، یک زندگی عادی برای افراد با ضایعه نخاعی می شود.

حمایت اجتماعی، شکوفایی اقتصادی و یک محل کار مناسب سازی شده از عوامل مهم در بازگشت به کار است. برنامه ریزان بهداشت و خدمات اجتماعی باید دانش کامل از این مسائل، به منظور برنامه ریزی صحیح در این زمینه داشته باشد.

هدف ما از این مطالعه بررسی وضعیت شغلی قبل و بعد از ضایعه نخاعی بوده است.

روش انجام کار

 این مطالعه به صورت مقطعی در بیماران ضایعه نخاعی مراجعه کننده به درمانگاه مرکز تحقیقاتی ضایعات مغزی و نخاعی در سال 1391انجام شد.


یافته ها: مطالعه در 119 نفر از افراد با ضایعه نخاعی انجام شد که 68% مرد و 32% زن بودند. شایع ترین علل آسیب تصادف با ماشین و موتور سیکلت ( 66.4 ٪ ) و سقوط از بلندی( 12.6 ٪ ) بود. اکثر شرکت کنندگان ( 83.1 ٪ ) مشکلات مالی داشتند.

 قبل از SCI، تنها 22 نفر ( 18.5 ٪ ) بیکار بودند ، اما پس از SCI، 85 نفر (71.4%) بدون شغل خود و درامد بودند. بیشتر شرکت کنندگان ما از خانواده حمایت مالی دریافت می کردند (68%) و تنها 4.2٪ کمک هزینه از دولت و یا سازمان های غیر دولتی دریافت می کردند. بقیه موارد که 27.8% بودند هزینه زندگی خود را خودشان تامین می کردند.

بحث و نتیجه گیری

 مشکلات مالی در افراد مبتلا به SCI، ممکن است به دلیل بیکاری و هزینه های بالای درمان و توانبخشی باشد که می تواند منجر به بی توجهی نسبت به مسائل بهداشتی و درمانی شود.

بیشتر شرکت کنندگان ما از خانواده حمایت مالی دریافت می کردند و تنها 4.2٪ کمک هزینه از دولت و یا سازمان های غیر دولتی دریافت می کردند که این میزان بسیار پایین تر از مطالعات انجام شده در کشورهای غربی است.

 در مورد وضعیت شغلی مطالعه ما نشان داد که تنها 21 ٪ از افراد با ضایعه نخاعی موفق به پیدا کردن یک شغل بودند، که کمتر از سایر مطالعات گزارش شده است.

 افراد مبتلا به SCI با مسائل روانی – اجتماعی متعدد مواجهند مثل بیکاری، مشکل مالی، کمبود حمل و نقل مناسب، کاهش ارتباط با دوستان و بستگان.

مشکلات روانی شامل غم و اندوه ، افسردگی، تحریک پذیری / خشم، افکار خودکشی ، وعدم اعتماد به نفس است.


آگاهی سیاست گذاران بهداشتی از این مشکلات کمک می کند تا راه حلی برای آن اندیشیده شود و با ایجاد یک محیط مناسب، باعث افزایش مشارکت اجتماعی، استقلال و بهره وری این افراد شویم. و در نهایت کیفیت زندگی این عزیزان را بالا بریم.

 

 

 


 


 

 

   

مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری  شبکه ملی تحقیقات  ضایعات نخاعی ایران ، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا  بیمارستان خاتم الانبیا (ص) ،پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ، دانشگاه علوم  بهزیستی و توانبخشی ، انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران، مرکز تحقیقات ضایعات  مغزی  و نخاعی دانشگاه  علوم پزشکی  تهران و شرکت متد  پنجمین  کنفرانس  اینترنتی  آسیب نخاعی را با عنوان توانبخشی در آسیب نخاعی   برگزار می کند .

 

 

 

 

 

مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا  وابسته به دانشگاه  علوم پزشکی تهران

مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت برنامه ریزی بهداشت و درمان  شرکت نفت

دپارتمان طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه تهران

بیمارستان بازتوانی و پزشکی ورزشی نورافشار

 مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران

مرکز  تحقیقات توانبخشی دانشگاه ایران

مجتمع  آموزشی  نیکوکاری رعد

موسسه پیام آوران ساحل امید

 پایگاه اینترنتی معلولان ایران

سازمان بهزیستی  کشور 

مرکز ارتز و پروتز کوثر

انجمن باور

 

 
   
   

 

 

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

 

 

 

 

 

 

www.isaarsci.ir
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 يكم مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005    Isaarsci  Website . All rights reserved

 


Invisible Stats