ضرورت بکارگيری اتوبوس های مجهز و مدرن مسافرتی برای افراد نخاعی کشور

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 امروزه بخش زيادی از مردم ما در شهرهای بزرگ و در آپارتمانها زندگی می کنند و از طرفی به علت ضعف در سيستم شهرسازی ، ديگر جايی برای فضای سبز در محيط های آپارتمانی پيش بينی نشده است.
برای حفظ سلامتی و تندرستی مردم جامعه، حضور در فضاهای سبز و طبيعی و بهره مندی از مناطق خوش آب و هوا بسيار ضروری است.
در حال حاضر علمی به نام طبيعت درمانی در حال مطرح شدن است که متخصصين آن بيان می کنند، بعضی از بيماريها در انسان به علت دوري از محيط های طبيعی و سرسبز ايجاد می شود كه تنها با رفتن در دل طبيعت قابل برطرف شدن هستند و اين دوری از طبيعت در دل شهرها، باعث شده است که ميل شديدی در بين مردم ما برای حضور در فضای سبز و سفر کردن پديد آيد، به گونه ای که در هر فرصتی که رخ می دهد، مردم تلاش می کنند سفر کرده و به نقاط خوش آب و وهوا بروند. برای افرادی که سالم بوده و نقص جسمانی ندارند، سفر کردن با موانع کمتری روبرو است. ولی برای افرادی که نخاعی هستند شايد به جرأت بتوان گفت، سفر به يک مشکل و معضل اساسی تبديل شده است. شايد يکی از گزينه ها که فرد نخاعی بتواند راحت تر با کمک آن سفر کند، اتوموبيل شخصی است که در بسياری از موارد راننده اين اتوموبيل از همراهان فرد نخاعي خواهد بود و اگر در بين سفر نيز مشکلی برای او رخ دهد، معلوم نيست با چه معضلاتی روبرو می شود.
يک فرد نخاعی به علت مشکلات بسيار زيادی که دارد نياز او و خانواده اش به سفر، چندين برابر يک فرد عادی است و متاسفانه عليرغم وجود دهها هزار نخاعی در سطح کشور، با اين سئوال روبرو هستيم که چرا نبايد يک حمل و نقل زمينی مسافرتی مدرن برای مسافرت افراد نخاعی در سطح کشور داشته باشيم؟ اين يک معضل اساسی است که در نهايت صدمات جبران ناپذيری بر سلامت جسمی و روانی فرد نخاعی و خانواده او وارد می سازد و در اين رابطه نهادهای دولتی بايد به يک تصميم گيری نهايی دست يابند و چاره ای بينديشند. برای مثال پيشنهاد می شود، شرکت هايی نظير واحد گشت شرکت واحد که دارای قابليت بالايی هستند ، در زمينه جابجايی مسافران و خدمات رسانی افراد نخاعی فعال شده و اتوبوس های مدرن و مجهز ويژه افراد نخاعي خريداري نمايند و سازمان های دولتی متولی افراد نخاعی با خريد خدمت از اين اتوبوس ها، زمينه سفر را برای افراد نخاعی فراهم نمايند. در صورت فراهم شدن دو عامل مهم يعنی وجود اتوبوسهای مدرن و مجهز و مکان های اقامتی مناسب سازی شده. آژانس های ايرانگردی قادر خواهند بود با ايجاد تورهای مسافرتی ويژه افراد نخاعی شرايط سفر را برای اين عزيزان مهيا نمايند و آنان بتوانند از اين نعمت بزرگ بهره مند شوند. چه بسا عزيزانی نظير جانبازان نخاعی که براي دفاع از کشور فداکاری هاي فراوان کرده و اكنون علاقمند هستند كه اين سرزمين زيبا و پهناور را سير و سياحت كنند و بي شك هر سازماني كه بتواند اقداماتي را جهت مهيا نمودن سفر در اين دسته از اعضاي جامعه ، آغاز نمايد ، كاري بزرگ و ماندگار را به انجام رسانده است كه سبب خواهد شد بخشي از جامعه ما دلبستگي هاي بيشتري به اين آب و خاك پيدا كنند و همبستگي هاي ملي افزايش يابد.


 
****

 


منبع:مقاله: "ضرورت بکارگيری اتوبوس های مجهز و مدرن مسافرتی برای افراد نخاعی کشور "-تهيه كننده : مركز ضايعات نخاعي جانبازن -www.isaarsci.ir - انتشار تيرماه 1387
 


 

 

 

 

 

 

 

www.isaarsci.ir