ضايعه نخاعی در کودکان

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

از بچه هايی که فلج هستند بايستی کارهايی را انتظار داشته باشيم که متناسب سن آنها باشد. بنابراين نبايد به آموزش کارهايی بپردازيم که   بچه های هم سن و سالشان نيز قادر به انجام آن کارها نيستند. يادگيری اين امور برای آنها دشوار بوده و ممکن است دچار نااميدی شوند. وقتی که بچه بزرگتر می شود لازم است ياد بگيرد چگونه کارهايی مثل شستشو و لباس پوشيدن را انجام بدهد. او همچنين نياز به بازی کردن با بچه های ديگر و رفتن به مدرسه دارد.

نشستن و برخاستن از ويلچر:

در هنگام يادگيری روش نشستن و برخاستن از ويلچر کودک با مشکلات زيادی مواجه خواهد شد چرا که هنوز او کوچک بوده و در حال رشد میباشد و دستهايش کوچک و کوتاه هستند. بنابراين جابه جا شدن برای وی دشوار است. البته با تمرين کردن و بزرگتر شدن اين مشکلات کمتر می شود.

هنگام ايستادن :

 • بريس پاها بايد به کرست کمری متصل شود.

 • بايستی تا جايي که ممکن است بايستد.

 • ايستادن بهترين وضعيت برای رشد صحيح استخوانهای پشت و صاف نگه داشتن پاها می باشد.

 • متخصص ارتوپدی فنی کرست کمری را می سازد (صفحه 77)

 • اندازه های کرست کمری حداقل سالی يکبار بايستی اصلاح شود.

 • اگر رشد بچه خيلی سريع باشد بايستی اندازه کرست کمری زودتر اصلاح شود.

 • اگر از توان لازم برخوردار باشد، می توان راه رفتن با عصا را به او ياد داد.

 • برخی از بچه ها نمی توانند بايستند يا با عصا راه بروند.

 • اين بچه ها با استفاده از ويلچر ايستاده  و قادر به ايستادن خواهند بود.

 • البته آنها بايستی بريس و کرست کمری را بپوشند.

 

استفاده از تخت چرخدار:

به جای ايستادن فرد می تواند در حالت خوابيده و با استفاده از تخت چرخدار به اطراف حرکت کند.

 • فرد روی شکمش دراز می کشد و چرخهای بزرگ ويلچر را مي چرخاند.

 • لازم نيست بريس را بپوشد.

 • بايستی دقت کرد که با تغيير وضعيتهای منظم مانع از ايجاد زخمهای فشار بروی قسمت جلويی بدنش شود.

 

نکات مهم در هنگام استفاده از ويلچر:

 • او نياز دارد ساعاتی از روز را بروی ويلچر يا صندلی بنشيند.

 • استفاده از ويلچر راه آسانتری برای جابه جا شدن وی در اطراف خانه می باشد.

 • با اين حال بمدت طولانی نشستن روی ويلچر برای مهره های کمر مضر می باشد.

 • او بايستی فقط دو تا چهار ساعت بطور دائم در ويلچر بنشيند.

 • وقتی او در ويلچرش نشسته بايستی بريس را پوشيده باشد.

 • او بايستی در ويلچر بحالت صاف نشسته باشد.

پوست بچه ها بيشتر در معرض زخم فشاری بوده و آسيب پذيرتر است. کودک بايستی بطور منظم فشارهايش را کاهش دهد او بايد در هنگام بازی، نشستن و برخاستن از ويلچر، استفاده از تخت چرخدار يا چهارچوب مخصوص ايستادن به دقت مراقب باشد. بچه ها نياز دارند که فعال باشند، با همسالان خود بازی کنند، به مدرسه بروند و به انجام کارها در داخل خانه يا در حياط تسلط پيدا کنند.

****

منبع زندگي  مستقل  پس از ضايعه نخاعي   :  كتاب  " "  ترجمه : فرانك تفرشي -محسن ايرواني - انتشارات حيان -1384

   

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved