بيماری کرونری قلب درافرادمبتلا به ضايعات نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

بيماری کرونری قلب چيست؟

بيماری کرونری قلب ( CHD ) يکی از چندين بيماريهايی است که مي تواند قلب و سيستم گردش خون را دچار آسيب کند. دستگاه گردش خون شامل قلب، سرخرگها ( رگهای خونی که خون را از قلب به تمام قسمتهای بدن حمل می کنند ) و سياهرگها ( رگهای خونی که خون را از تمام قسمتهای بدن به قلب برمی گردانند ) است. فرآيندی که باعث بروز مشکلات کرونر قلب می شود " آترواسکلروزیس ( atherosclerosis   ) ناميده مي شود ( آترو به معني نشست يا رسوب مواد خميری و نرم  و اسکلروزيس به معنای سختی و سفتی می باشد )که انسداد سرخرگها را موجب مي گردد.

آترواسکلروزيس يا انسداد سرخرگي، ناشی از رسوب چربی در ديواره سرخرگها است. به مرور زمان ، افزايش بيشتر و بيشتر رسوبات باعث محدود کردن جريان اکسيژنی می گردد که در داخل خون حمل مي شود.

اين فرآيند می تواند در هر يک از سرخرگهای بدن ايجاد شود و محل سرخرگ يا سرخرگهای مبتلا، نوع بيماری که ايجاد می شود را تعيين مي کند. اگر مشکل در سرخرگهايی ايجاد شود که خون و اکسيژن مغز را تامين می کنند،  ممکن است يك حمله رخ دهد. چنانچه سرخرگهای خون رسان به پاها ، مبتلا به اترواسكلروزيس شوند، بيماری محيطی سرخرگ ( Peripheral) به وجود می آيد. وقتی آترواسکلروزيس در سرخرگهای خون و اکسيژن رسان عضلات قلب که نسبتا" باريک هستند. اتفاق بيافتد، اصطلاحا" CHD ناميده می شود ( کرونا: سرخرگهای هستند که به شکل مخروط يك مخروط پيرامون قلب را احاطه کرده اند ) .

عضله قلب نيازمند يک منبع ثابتی از اکسيژن است تا بتواند به درستی وظيفه پمپاژ خون را به تمام قسمتهای بدن، در تمام شبانه روز و هفت روز هفته انجام دهد. بنابراين اگر اين منبع خون و اکسيژن بطور قابل ملاحظه ای کاهش پيدا کند، می تواند تاثير منفی روی عملکرد قلب و حتی باعث آسيب عضله قلب ( حمله قلبی ) يا مرگ شود.

آيا من در معرض خطر CHD  قرار دارم؟

عوامل خطری که در تمام افراد می تواند باعث ايجاد CHD  شوند عبارتنداز:

 • ميزان غير طبيعی چربی های خاصی در خون

- بالا رفتن سطح کلسترول بد يا پائين آمدن تراکم ليپوپروتئين کلسترول     ( LDL-C )

- پائين رفتن سطح کلسترول خوب يا بالا آمدن ليپوپروتئين کلسترول         ( HDL-C )

 • افزايش فشار خون ( هيپرتانسيون : Hypertension )

 • مصرف سيگار

 • فقدان فعاليت بدنی يا ورزش

 • ديابت های mellitus(ديابتي كه درادرارفردقندوجوددارد.)

 • داشتن اضافه وزن يا چاقی

 • افزايش سن

 • سابقه خانوادگی براي بيماری کرونر قلب زود رس

ضايعات نخاعی چه نقشی در بيماری کرونر قلب دارند؟

ضايعه نخاعی می تواند خطر بيماريهای کرونر قلب ( CHD ) را افزايش دهد .زيرا بسياری از عوامل خطر CHD در افراد نخاعی تشديد مي شوند:

 • بالا رفتن سن يک عامل خطر زمينه ساز برای CHD محسوب مي گردد. در حال حاضر افراد نخاعی  نسبت به گذشته طول عمر بيشتری  دارند و به همين علت دوره زمانی بيشتری در معرض آترواسکلروزيس و CHD  قرار می گيرند.

 • عدم فعاليت بدنی يک عامل خطر برای CHD است و در افراد نخاعی معمولا" فعاليت بدنی و ورزشهای منظم کمتر انجام مي شود.

 • سطوح غير طبيعی کلسترول نيز يک عامل خطر می باشد و در افراد نخاعی سطح کلسترول بد  بالاتر ،و ميزان کلسترول خوب پائينتر است.

تقليل فعاليت بدنی و کاهش سطح سلامتی در افراد نخاعی، خطر بروز CHD  را افزايش می دهند، در حاليکه داشتن آسيب نخاعی تاثير مستقيم بر روی ايجاد  CHD ندارد. برای حفظ سلامتی، توصيه شده است که به مدت 30 دقيقه و حداقل 5 روز در هفته به ورزش يا فعاليت بدنی پرداخته شود. البته شرکت در ورزش های منظم يا فعاليت جسمي برای افراد نخاعی مشکلات خاص خود را دارد. موانعی از جمله محدوديتهای بدنی، مشکلات دسترسی به تجهيزات ورزشی مناسب و موضوعات جابجايی برای افراد نخاعی مطرح هستند.

مشکل ديگر مربوط به خطر CHD، رژيم غذايی است. افرادی که رژيم های غذايی پرکالری مصرف می کنند  ، اغلب چربیهاي موجود در غذاي آنها باعث افزايش وزن و چاقی شده و سطح LDL  در خون مصرف كنندگان را افزايش مي دهند. ( لذا شماري از موادكالري زاكه براي ورزش مورد استفاده قرار می گيرند، نيزبايدبه ميزان مناسب مصرف شوند) .

از آنجائی که فقدان فعاليت بدنی، افزايش ميزان LDL-C ، ديابت و اضافه وزن و چاقی همگی از عوامل بروز CHD بوده و گاهی در افراد نخاعی شايعتر هستند، پس می توانيد درک کنيد که چگونه مجموعه اين عوامل با يکديگر می توانند منجر به افزايش خطر CHD شوند. اين اطلاعات بايد برای شما مفيد باشد تا بفهميد که چرا مراکز آموزش و تحقيقات توانبخشی بر "فعاليت بدنی " بعنوان ابزاری جهت ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی افراد نخاعی تاکيد زيادی دارند.

چطور بفهمم که در معرض خطر CHD قرار دارم؟

ميزان خطر CHD در هر روز بايستی بر اساس اطلاعات وضعيت بهداشتی  هر کس محاسبه شود. اگر شما سابقه CHD نداريد، سيستمی بنام علامت خطر فرامينگهام "Framingham Risk score   " وجود دارد که می توان بوسيله آن " ميزان درصد خطر هرشخص " را طی 10 سال آينده محاسبه نمود. در اين روش ، " جنسيت، سن، کلسترول کل، HDL-C ، فشار خون سيستوليک ( علامت بالای فشار خون شما ) و اينکه آيا سيگاری هستيد يا خير؟ " در نظر گرفته می شود. چنانچه شما همه اين اطلاعات را داشته باشيد، می توانيد خطر حمله قلبی 10 سال خود را محاسبه کنيد.

ما توصيه می کنيم که شما با پزشکتان در اين مورد و ساير موضوعات مرتبط با CHD  صحبت کنيد.

چگونه می توانم خطر را کاهش دهم؟

قبل از شروع به تغيير در شيوه زندگی خود، معمولا" بايستی هر تصميمي كه داريد با پزشکتان در ميان بگذاريد. در اينجا مواردی که می تواند در سلامتی قلب شما تاثير گذار باشد، ذکر شده است:

 • سعی کنيد حداقل 5 روز در هفته و هر هفته 30 دقيقه فعاليت بدنی داشته باشيد. اين زمان می تواند به چند دوره کوتاهتر در طول روز تقسيم شود ( مثلا" 3 بخش 10 دقيقه ای ) يک دوره كامل 30 دقيقه ای ويا حتي اگر می توانيد فعاليت مداوم بيشتری داشته باشيد.

 • سيگار کشيدن را متوقف کنيد.

 • فشار خون خود را کنترل کنيد و با مشورت پزشکتان آن را در حد 90/140 ميليمترجيوه نگه داريد.

 • از مقدار کلسترول بد ( L D L )خود اطلاع داشته باشيد. حداقل مقداری توصيه شده کمتر از 130 mg/dL  است و چنانچه کمتر از 100 mg/dL  باشد در حد مطلوب محسوب می شود.

 • از مقدار کلسترول خوب خودنيز ( HDL ) آگاهی داشته باشيد. مقداربين  40 تا 60 mg/dL  مناسب است.

 • رژيم غذايی حاوی چربی های اشباع شده ( مثل چربی های گوشت و فرآورده های لبنی ) و چربی های ترانس ( مثل بعضی از انواع مارگارين و روغن ها ) کمتر و موادغذائي غنی از غلات، ميوه ها و سبزيجات مصرف کنيد.

 • از مواد کالری زا جهت تامين کالری های مورد نياز روزانه خود استفاده نکنيد.

رئوس اقداماتی که بايد در منزل بکار ببنديد:

 • حداقل 5 روز در هفته ورزش کنيد. اگر در حال حاضر از نظر جسمي دروضعيت مناسبی نيستيد،بدانيدكه ورزش منظم  سلامتی شما را بهبودی می بخشد.

 • مصرف رژيم غذايی سالم  نه فقط سلامت قلب شما را بهبود می بخشد بلکه برای کاهش خطر يکسری از بيماريهای خاص ( مثل ديابت و سرطان کولون ) نيز مفيد است.

 • از ميزان فشار خون و کلسترول کل و  LDL خود اطلاع داشته باشيد. چنانچه ميزان آنها در حد توصيه شده برای سلامتی قلب نباشند، با پزشک خودتان در مورد روشهاي رساندن آنها به حدسلامتی مشاوره نمائيد.

رفع مسئوليت :

اين مقاله فقط اطلاعات کلي را ارائه می دهد و منحصرا" به اهداف آموزشی و اطلاعاتی می پردازد و برای تشخيص ، درمان، شرايط بالينی و يا جهت مشاوره پزشکی تخصصی و شرايط خاص بالينی  دلالت نداشته و بکار نمی رود. هميشه در مورد توصيه پزشک يا ساير کارشناسان بهداشتی واجد شرايط وپيش از شروع هر درمان جديدی تحقيق کنيد و ازقبل پاسخ سئوالاتی که ممکن است در شرايط بالينی با آن مواجه  شويد را پيدا نمائيد.

 

 

***

منبع:مقاله:  "بيماری کرونری قلب درافرادمبتلا به ضايعات نخاعی "-مترجم:مهندس عباس كاشي ( ohealth2007@yahoo.com)- انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - ارديبهشت 13870برگرفته از:

National Rehabilitation Hospital-Research Division-Washington   DC20010-2949

 

 

   

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved