ضرورت برگزاري اردوهاي آموزشي درماني تفريحي ساليانه

 براي جانبازان ضايعه نخاعي و خانواده آنان


 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


طبق بررسي هاي انجام شده توسط مركز ضايعات نخاعي جانبازان و با توجه به گفت و گوهاي انجام شده با  جانبازان و خانواده آنان، يكي از اقدامات تاثير گذار بر بهداشت جسمي و رواني اين عزيزان،‌حضور در اردوهاي اموزشي درماني و تفريحي است و دلايل اين ضرورت به شرح زير است:


1- انجام سفر براي فرد نخاعي و خانواده وي همراه با مشكلات فراوان است به گونه اي كه بسياري از اين عزيزان هنگامي كه با خانواده اقدام به سفر مي كنند بعلت نامناسب سازي ها و عدم شناخت جامعه نسبت به مشكلات اين عزيزان، با معضلات عديده اي روبرو مي شوند كه بسياري از آنان ترجيح مي دهند كه از سفر كردن پرهيز نمايند و برگزاري اردوها مي تواند در حل اين مشكل رهگشا باشد.
2- بعضي از جانبازان نخاعي در نقاطي زندگي مي كنند كه دسترسي به متخصصين پزشكي كه آشنا به مشكلات آنان باشد يا وجود ندارد و يا بسيار كم است و آنان قادر به پيگيري نيازهاي درماني خود نيستند كه اين خود مي تواند عوارض زيادي را براي آنان به همراه داشته باشد و مي توان گفت متاسفانه صدماتي نيز  به همين علت به جانبازان وارد شده است و حتي بعضي از اين عزيزان محل زندگي خود را رها كرده و به سوي شهرهاي بزرگ مهاجرت كرده‌اند. اگر چه اين اقدام سبب شده است كه دسترسي به متخصصين تا حدي  براي آنان بهتر شود اما متاسفانه  حمايت هاي رواني و پشتيباني هاي صورت گرفته از طرف خويشاوندان را از دست داده اند و بيشتر در تنهايي قرار مي گيرند و اين خود در نهايت بهداشت رواني جانبازان  را به مخاطره مي اندازد. برگزاري اردوها و دعوت از متخصصين مجرب مي تواند تا حدي در پيشگيري از اين صدمات تاثير گذار باشد به خصوص كه اگر اين اقدام  دوبار در سال در سطح استان به اجرا در آيد.

3- با گذر زمان و شرايط جديد، نيازهاي آموزشي جديدي براي يك جانباز نخاعي و خانواده وي پديد مي آيد كه ضرورت دارد در خصوص آنها برنامه ريزي آموزشي صورت گرفته و كارگاههاي آموزشي برگزار شود، اردوها مي توانند شرايط را براي آموزش جانباز و خانواده وي مهيا نمايند و به اين نياز نيز پاسخ داده شود در اين شرايط مي توان علاوه بر تدريس، كتاب، لوح فشرده،‌مقالات آموزشي در بين جانبازان توزيع نمود.
4- از طرفي تمامي جانبازان نخاعي و خانواده آنان داراي تجربيات ارزشمندي هستند كه هنگامي كه در كناز هم قرار مي گيرند، قادرند اين تجربيات را به يكديگر منتقل كنند و برگزاري اردوها مي تواند زمينه ساز انتقال تجربيات جانبازان به يكديگر و ثبت اين تجربيات براي آيندگان باشد.
5- برگزاري اردوها باعث مي شود كه صميميت ميان برگزار كنندگان اردو با جانباز و خانواده آنان افزايش يافته و ارائه دهندگان خدمات شناخت خوبي  نسبت به مشكلات جانبازان  پيدا كرده و از طرفي  ضعف هاي  خود را از بين ببرند.
گفتني است تمامي اين اهداف در صورتي قابل دسترسي است كه اردوهاي آموزشي درماني تفريحي با كيفيت عالي  و به همراه احترام  و خوش  رفتاري برگزار  شده و از بهترين متخصصين در اردوها دعوت شود.


****

منبع:مقاله: " ضرورت برگزاري اردوهاي آموزشي درماني تفريحي ساليانه براي جانبازان ضايعه نخاعي و خانواده آنان"-تهيه كننده : مركز  ضايعات نخاعي جانبازان -تيرماه 1387
 

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved