آراستگی ظاهر در افراد نخاعی و نقش آن در برقراری ارتباط موثر 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 انسانها نيازمند برقراری ارتباط هستند و اگر اين ارتباطات به خوبی انجام شود تاثيرات بسيار مهمی در سلامت جسمی و روانی انسان خواهد داشت. يک ارتباط موفق می تواند علاوه بر اينکه زمينه ساز انتقال تجربيات ميان انسانها باشد، باعث جلوگيری از منزوي شدن افراد نيز خواهد شد .  عوامل مختلفی در شروع يک ارتباط موفق نقش دارند و يکی از آنها، آراستگی ظاهر است.

اصولا" هر کسی برقراری ارتباط با افراد توانمند، خوش ظاهر و متين را دوست دارد. يک فرد نخاعی به علت مشکلات عديده ای که دارد، به مرور زمان ممکن است توجه وی به آراستگی ظاهرش کاهش يابد و بدون آنکه متوجه شود با ظاهری درهم ريخته در جامعه حضور يابد و اين خود می تواند تاثيری منفی در برقراری ارتباط با ديگران در پی داشته باشد و بر عکس وقتی چنين شخصی عليرغم داشتن درد ها و مشکلات فراوان، با آراستگی ظاهر و پوششی زيبا و معطر در جامعه حضور يابد، تاثير فوق العاده بر ديگران خواهد داشت و افراد در برقراری ارتباط با چنين شخصی احساس آرامش می کنند و اين می تواند عاملی برای نزديک شدن جامعه به  افراد نخاعی باشد. بر عکس مواردی بوده است که يک فرد نخاعی بر روی صندلی چرخدار نشسته است و به علت مشغله فراوان، به وضعيت آراستگی خود توجه نداشته است و متاسفانه عابران او را با يک فرد محتاج و نيازمند اشتباه گرفته اند.

انسانها از افرادی که توانمند نبوده و هميشه خود را محتاج کمک ديگران نشان می دهند، دوری می جويند و اين عدم توجه به ظاهر ممکن است چنين تاثيری را بر روي ديگران بر جای گذارد و او را فردی ضعيف و ناتوان بپندارند.  پس مهم ترين نکاتی که يک فرد نخاعی بايد به آنها توجه داشته باشد به شرح زير است:

  1. پاكيزگی و تميز بودن صندلی چرخدار

  2. آراستگی موها و پاكيزگی صورت

  3. پاگيزگی لباس ها و در صورت امکان استفاده از لباسهايی با رنگ شاد و زيبا

  4. واکس زدن کفش ها

  5. معطر بودن

  6. وجود تبسم در صورت، اگر چه بسياری از عزيزان نخاعی از دردهای مختلف رنج می برند و وجود تبسم در اين شرايط كاري بسيار سخت است ، اما با اين وجود ، داشتن تبسم بر لب ، نشانه يک شخصيت صبور و مستحکم است.

  7. مودب و متين برخورد کردن

  8. منظم و به وقت بودن که نشانه انسانهای خود ساخته است.

اين عوامل باعث می شود که يک فرد نخاعی عليرغم مشکلات، دردها و سختی هايی می کشد، در عوض تاثير بسيار خوبی را بر ديگران برجای گذارد و او را به يک شخصيت جذب کننده تبديل کند و زمينه نزديکی بيشتر را ميان جامعه و فرد نخاعی پديد آورد که اين خود باعث می شود جامعه شناخت بيشتری نسبت به افراد نخاعی پيدا کرده و در جهت مناسب سازی شرايط زندگی برای اين عزيزان بيشتر کوشش نمايد.

****

منبع : مقاله "آراستگی ظاهر در افراد نخاعی و نقش آن در برقراری ارتباط موثر "   تهيه كننده : حميد ميرزاآقايي - انتشار مرکز ضایعات نخاعی

  

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved