آيا ضایعه نخاعی و آراستگی ظاهر با يكديگر هم خوانی دارند؟

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

آيا ضایعه نخاعی و آراستگی ظاهربا هم ديگر هم خوانی دارند؟ اين سئوال بوسيله دکتر استيواستاينز (Steve Stiens)دستيار رشته توانبخشی و مدير کنونی گردهمايی های ضايعات نخاعی مطرح شد.

افراد معلول هرگز نمی توانند تصور کنند که قادرند خيلی شيک باشند . ولی بطور کلی آنان نيز همانند ساير افراد به ظاهر خودشان علاقمند هستند. دکتر استاينز که خودش دارای ضايعه در ناحيه2 T بوده و پارپلژی است می گويد: "موقعی که شما روی ويلچر قرار می گيرید و محدودتيهای جسمی داريد ، انتخاب وضعيت ظاهری و متناسب نمودن آن با مشکلاتی همراه است. ظاهر هر فرد نيز يک مقوله کاملا" شخصی است و همه افرادهمیشه با این موضوع درگیر هستند.  

خانم روت کلارک (clark Ruth) مالک شرکت FMA، که طراحی لباسهای افراد معلول را به عهده دارد، برای بسياری از مشکلاتی که افراد مبتلا به محدوديتهای جسمی در رابطه با لباس با آن مواجه اند ،راه حل هايی را ارائه کرده است. او می گويد که اگر چه تهيه لباسهای مرسوم بااستفاده ازالگو های خیاطی برای هرفرد خيلی مناسب است، ولی اندازه کردن و تنظيم لباسهای آماده نيز کار سختی نيست.

پيراهن ها و تاپ هايی که در پشت به جای استفاده از زيپ بوسيله پارچه های به هم چسب و چفت می شوند، برای پوشيدن و در آوردن لباسهای با یقه و آستين های استاندارد خيلی مناسب هستند. ولی کلارک پيش بينی می کند که حتی استفاده از نوارهای به هم چسب نیز در قسمت پائين ستون فقرات می تواند باعث فشار و آسيب پوست شود. امادرلباسهای شرکت کلارک از چسب های موضعی استفاده شده است که بطورمتناوب در هر طرف تیره پشت نصب می گردند.

بهترين حالت برای جیب های شلوار افرادی که از ويلچر استفاده می کنند، این است که بدون استفاده باشند ودربدترین حالت این است که دهانه جيب يک حالت شل و آويزان داشته باشد،چراکه می تواند به هر چيز ی گير کند. به همين علت معمولا" جيب ها را می دوزند تا هميشه بسته نگاه داشته شوند و از بروز مشکل جلوگيری گردد. کلارک می گويد: در مورد قراردادن جيب بر روی قسمت بالای ران بايستی حساسیت ودقت زیادی داشت. در طراحی کلارک قسمت بالای جيب ها از عرض ، حالت کشی دارد به طوری که به فرد اجازه مي دهد به آسانی دستان خود را به جيب ها داخل و یاخارج کند و از طرفی شکل جيب نیزحفظ می شود و آن را سفت و محکم نگه می دارد. قراردادن آهار يا هر چيز سفت و مناسب در قسمت بالای لبه جيب نيز می تواند باعث محکم تر شدن آن گردد.

برای افرادی که فاقد دستان قدرتمند هستند و يا دستان آنها دارای حرکت کافی نيست، کلارک، حلقه هايی را به جای بند معمولی روی شلوار تعبيه کرده است . او می گويد: شما می توانيد حلقه ها را به مچ دستان خود

گيرداده و با دست هاي  خود ( نه با انگشتان ) آنرا بکشيد. بدين ترتيب هيچ نيازی به نيروی پنجه دستها نمی باشد.

کلارک می گويد: دکمه های لباس افرادی که سطح ضايعه آنان بالا است، مي تواند يک مشکل محسوب شوند. موقعی که لباسهای آماده را بخواهيم تنظيم و استفاده کنيم، بايستی دکمه لباسها راجدا کرده و به جای آنها پارچه های چسبی قرار داد و سپس روی آنها رابا همان دکمه ها يا دکمه های ديگری بعنوان دکور دوخت.

کلارک برای تغيير شلوارهای گشاد، يک شلوار زنانه را نشان داد که دارای زيپ های مخفی است که وقتی بالا کشيده می شوند تا اندازه ای قسمت داخلی هر پاچه شلوار باريک می گردد و زيپ های روی قسمت خارجی پاچه ها نيز می توانند شکل ظاهری آنها را هماهنگ نمايند و همانند بسياری از شلوارهای ورزشی که امروزه به اين شکل طراحی می شوند،از نوارهايی برای فشردن درزهای جانبی استفاده می شود.

برای تهيه يک لباس اندازه که پوشيدن آن آسان هم باشد، کلارک يک زيپ طولی در محل درز يک طرف لباس از حلقه آستين تا لبه پائينی لباس تعبيه کرده است. او نشان داد که می توان روی قسمت شانه ی يک لباس بدون آستين ( رکابی ) از يک نوار چسبی ترئینی استفاده کرد. او می گويد: يک سمت لباس کاملا" تا بالا باز می شود.  

خواه شما از لباسهای آماده وچیزهای دیگر برای تنظيم آنها استفاده کنيد ،خواه لباس را از با کمک الگوهای خیاطی تهيه نمائيد، تنظيماتی که شما انجام می دهيد، تنهابرای وضعيت خاص شما کاربرد دارد. کلارک می گويد: " درموردلباس خود متناسب با وضعیت جسمی تان خلاق باشيد ".

کلارک برای استفاده کنندگان از ويلچر يک بارانی طراحی کرده است که در قسمت پشت کوتاهتر است. زيرا " شما نياز نداريد ،در موقع جابجائی و برای نشستن روی ويلچر يا دسترسی به چيزها ،قسمتهای اضافی لباس را داشته باشيد.این لباس آستين کشبافی نیز دارد که حفاظت کامل دست ها را انجام مي دهد و بندهايی هم دارد که در پشت لباس بسته می شوند، ومانع از نفوذ باد وباران می گردند.

يک مدل ديگر بارانی نیزوجود دارد که يک دريچه در ناحيه صورت دارد و از جنس پلاستيک عايق ( ضد گرما و سرما ) ساخته شده است. همچنين يک شنل کوتاه طراحی شده که می تواند صندلی فرد را هم پوشش دهد و به نحوی است که اگر شما دچار لغزش شويد به سمت پائين کشيده نخواهید شد. بارانی کلارک برای کسانی که از اسکوتر استفاده می کنند حالت کشی دارد و هنگام حرکت با اسکوتر دستهای شخص را به خوبی حفاظت می کند.

کلارک می گويد: "جنس لباس" نيز به اندازه طرح آن مهم است. پارچه های از جنس مواد طبيعی مثل نخ و کتان در مقابل گرمای زياد مقاوم هستند .زيرا قابليت تبادل هوا را دارند ،ولی دوام زیادی نداشته و نياز به مراقبت بيشتری دارند. ترکيبی از نخ و پولی استر و يا يکی از پارچه های صنعتی جديد که سبک بوده و تبادل هوايی خوبی دارند و با دوام نیزهستند می توانند مورد استفاده قرار گيرند. پارچه های پشمی پلی استر سبک، بادوام و گرم بوده و درعین حال مانع عرق کردن پوست بدن می شود.

هر سئوالی که در مورد شرکت کلارک داريد می توانيد ازطریق پست الکترونيک زير ارتباط برقرار كنيد :

  rjclark@fashionmagic.bc.ca  

 خانم دلا ( Della ) يکی از اعضای هئيت مشاورين صدا و سيما است که در سن پنج ماهگی مبتلا به فلج اطفال شده است. او می گويد که " همينطور که بزرگ می شدم ياد گرفتم که مردم اول به ويلچر من و يا بريس پاهای من نگاه می کنند. ويلچر من بخشی از وجود من به حساب می آيد. من اغلب ويلچرهايی سفارش می دهم که تيره رنگ هستند و می توانند در گنجه من جای گيرند". او معمولا" ترجيح می دهداز صندلی های سياه بدون لوگو (پلاک مربوط به توليد کننده و مشخصات محصول ) و يا برچسب استفاده نماید.غير از موقعی که او در دانشکده بود . اومی گوید: در آن زمان من يک حالت روحی نامناسب داشتم و دچار توهم بودم.گنجه های محل کار او معمولا" پر از لباس های راحت است چرا که او می گوید: بوسيله آنها خيلی راحت به داخل و خارج خودرو جابجا می شوم ولی هيچ وقت هم نتوانستم يک ژاکتی که برايم راحت باشد پيدا کنم و اکثر آنهايی که تاکنون ديده ام خيلی بزرگ و سنگين هستند. "

خانم دلا از پوشيدن شال و روسری واستفاده از گردن بند لذت می برد و معمولا" چيزهای تزئينی خود را در محل کار و منزل تعويض می کند. ولی او آرايش نمی کند چرا که با کار بيش از حدی که دارد احساس خوبی نمی کند. چند سال پيش، پاهای او متورم شدند و او نتوانست ديگر کفش بپوشد. به همين علت او هر روز از دمپايی های ورزشی که ظاهری شبيه کتانی دارند، استفاده می کند. به دليل مشکلاتی که او در ناحيه شانه دارد او ديگر نمی تواند از لباسهائی که نياز به اتو کردن دارند استفاده کند.

 آقای کایرک ( Kirk ) که مبتلا به تتراپلژی با ضايعه6 C است ، اکثر لباسهای خود را بصورت آماده می خرد. او بعد از ضايعه اش فهميد ، که ژاکت های کوتاهترکه به جای دو دکمه دارای سه دکمه هستند، مرتب تر باقی می مانند و در قسمت جلو باز نمی شوند. همچنين او دنبال لباسهايی می گردد که جنس لطيف تر و نرم تر داشته باشند.

آقای کايرک در صبح شلوارهای مناسب می پوشد و از کت و دستمال گردن استفاده می کند. او می گويد: " من تعداد زيادی عرق گير دارم و دستمال گردنم را نيز تو می گذارم. او فهميده است که جليقه های پشمی خيلی زود کهنه و فرسوده می شوند به همين علت او از جليقه های پشمی پلی استر استفاده می کند.

 ****

منبع:مقاله: "   ضایعه نخاعی وآراستگی ظاهر  " –  مترجم:مهندس عباس کاشي(ohealth2007@yahoo.com)  - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریورماه 1387 -برگرفته از::Fashion Solutions for People with Disabilities  SCI FORUM REPORTS 

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved