تعليم ورزشکار / طب ورزشی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

مطالب زير شامل يک سری نظر اجمالی به طب ورزشی و تعليم ورزشکار در ورزش افراد ضايعه نخاع و قطع عضو می باشد.

آسيب های نخاعی :

افراد ضايعه نخاعي مکررا" آسيب هايی را به شانه ها، کمر و دستها تجربه می کنند اين آسيبها شامل گشيدگی عضلانی، سندروم تونل کارپال و روتاتورگاف است که بيشتر در ورزشکارانی که بسکتبال با ويلچر بازی می کنند اتفاق می افتد.

پروتکل های آموزشی مناسب می تواند در کاهش آسيب های احتمالی کمک کند.

  1. ورزشکار آسيب نخاعی بايد قبل از شروع تمرين بدن خود را گرم و در آخر تمرين حرکات کششی برای خنک کردن بدن برای جلوگيری از آسيب و درد را انجام دهد.

  2. فرد ضايعه نخاعی نبايد بيش از سه جلسه در هفته تمرين ورزشی انجام دهد يا استراتژی آموزشی يک در ميان را  با رعايت شدت تمرين بکار ببرد.

  3. استفاده از تجهيزات مناسب برای جلوگيری از آسيب های مطرح شده توصيه می شود. بالشتک مناسب برای پيشگيری از ايجاد زخم فشار برای صندلی ويلچر توصيه می شود.

  4. برای محافظت و ايمنی دستها از آسيب رساندن مليه چرخ، استفاده از دستکش يا باند ضروری می باشد.

افرادی که سطح آسيب آنها بالاست با درجه حرارت بدنی بسيار بالا، تجربه دشواری را پشت سر می گذرانند به همين خاطر توصيه می شود اين افراد لباس سبک بپوشند و مواقعی از تمرين يا مسابقه که زمان استراحت شان است در مکان سايه قرار گرفته و از حوله خنک يا از بطری های اسپری برای حفظ آرامش و کنترل درجه حرارت بدن استفاده کنند.

فرد ضايع نخاعي، همچنين ممکن است مشکلات دستگاه گردش خون را  که می تواند موجب تحريک روی پوست و يا ايجاد زخم فشار کند را تجربه کند برای جلوگيری از اين گونه مشکلات توصيه می شود موقعيت خود را بر روی ويلچر به دفعات تغيير دهند ( بلند شدن با کمک دستها و دسته ويلچر ) .

برای جلوگيری از ايجاد زخم فشاري روش زير را انجام دهيد:

الف ) شناسايی ناحيه قرمز روی پوست

ب ) در مرکز اين ناحيه با يک انگشت محکم فشار دهيد و به مدت چهارثانبه نگه داريد ( اين ناحيه سفيد خواهد بود )

ج ) تقريبا" يک دقيقه صبر کنيد

ح ) اگر آن ناحيه سفيد باقی ماند نشانه آنست که در اين ناحيه از بدن کمترين خون در حال گردش است و شما نياز فوری به مشاوره پزشکی داريد.

عدم حس در قسمتهايی از بدن نيز می توان يک عارضه تلقی شود که ورزشکاران آسيب نخاعی را ملزم به مراقبت های پزشکی می کند. ورزشکاران با اين مشکل اغلب از خراشيدگيها، بريدگی ها، خون مردگی ها و حتی شکستگيها بی اطلاع هستند پيشنهاد می شود برای جلوگيری از آسيب، قسمتهای بی حس را به طور بصری کنترل کنند.

افراد قطع عضو و ورزش :

افراد قطع عضو بايد برای درگير شدن در ورزش های رقابتی و تفريحی اميدوار و دلگرم باشند موضوع مورد توجه در اين رابطه، مناسب بودن عضو مصنوعی، مراقبت از عضو قطع شده و کنترل درجه حرارت بدن است. يک فرد قطع عضو برای درگير شدن در ورزش جديد بايد با کارشناس يا متخصص در مورد اينکه آيا عضو مصنوعی بايد تعويض شود يا همان عضو استفاده شود مشاوره نمايد. مناسب نبودن عضوهای مصنوعی می تواند موجب حساسيت پوستی و ايجاد تاول يا سائيدگی شود برای جلوگيری از عفونت احتياج به مراقبت فوری دارد.

همچنين، اگر ورزشکار از درد پايين کمر شکايت داشته باشد ممکن است نشانه ای از نامناسب بودن پروتز باشد و برای جلوگيری از آسيب های بعدی به راحتی می توان آنرا تنظيم کرد.

افراد قطع عضو، همچنين، مشکل  کنترل درجه حرارت بدن دارند درجه حرارت بدن اين افراد بسيار بالاست که اين مسئله می تواند موجب افزايش عرق تا مرحله ای که مناسب بودن پروتز را تحت تاثير قرار دهد ( امکان ليزی موقع رطوبت وجود دارد ) ورزشکار ممکن است لازم بداند با عضو يدکی به دفعات پروتز عوض کند تا در برابر اينگونه مشکلات مصون بماند.

 ****

 منبع : مقاله "تعليم ورزشکار / طب ورزشی "-تهيه كننده : سارا عزيزي-انتشار سايت مركز ضايعات نخاعي جانبازان-مهر 1387

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved