سرطان سينه درافرادنخاعي

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

  

سرطان سينه يکی از شايعترين سرطان ها در بين زنان است. بطوری که بيش از 30درصد کل سرطانهای آنان را تشکيل می دهد. با وجود اينکه آسيب های نخاعی ،خودبه تنهائی ،زنان را در معرض خطر اين سرطان قرار نمی دهد، ولی برخی از عوارض حاصل از ضايعه نخاعی مانندکاهش يا از بين رفتن قدرت حس و کاهش احتمال بارداري ، باعث شده که زنان نخاعی بيشتر از افراد سالم در معرض خطر قرار داشته باشند.


سرطان سينه چيست؟

در واقع سرطانها، يکسری از بيماريها هستند که در اثر رشد غيرطبيعی سلولها به وجود می آيند، بطوری که معمولا" سلولها بدون هيچ کنترلی رشد کرده و بيش از حد معمول تقسيم می شوند و توده هايی موسوم به  " تومور" را ايجاد می کنند. تومورهای سرطانی يا بدخيم، نه تنها به بافت ها حمله می کنند، بلکه سلولهای آنها می توانند به ساير قسمتهای بدن نيز نفوذ کرده و باعث تشکيل تومورهای بدخيم بيشتری گردند. اين گسترش ونفوذسلولهای سرطانی به بافتهاي ديگررا" متاستاز" مي نامند. سرطان سينه اکثر اوقات، بصورت يک توده ي بدون درد يا بصورت سفتی در قسمت فوقانی و خارجی پستان شروع می شود و بطور کلی می تواند در هر جائی از سينه از جمله نوک آن ايجاد گردد. سرطانهای سينه ممکن است به غدد لنفاوی ناحيه گودی زير بغل و بعد از آن در سرتاسر بدن گسترش پيدا کنند.
در حال حاضر علت سرطان سينه ناشناخته است. در واقع به همين دليل هم ،هيچ راهی برای پيشگيری از آن وجود ندارد. ولی مسائل زيادی وجود دارند که باعث می شوند زنان نسبت به اين بيماری بيشتر در معرض خطر قرار گيرند . از جمله:
·         سابقه شخصی يا ابتلای افراد نزديک خانواده از جمله مادر، خواهر، عمه يا خاله و مادربزرگ
·         عدم بارداري، اولين حاملگی بعد از سن 30 سالگی و يا تجربه سقط جنين در دوره اولين حاملگی
·         چاقی
·         شروع ناگهانی و زودرس قاعدگی درسن قبل از 12 سالگی
·         به تاخير افتادن يائسگی
·         مصرف سيگار
·         استفاده ازرژيم غذايی پرچربی


بطور کلی خطر ابتلابه سرطان سينه بطور چشمگيری با افزايش سن در ارتباط است. بطوری که احتمال وقوع در سن 25 سالگی يک به 000/20، در سن 50 سالگی به نسبت 1 به 50 و در سن 85 سالگی 1 به 8 است.


آيا آسيب نخاعی خطر ابتلا به سرطان سينه را افزايش می دهد؟

احتمالا" خير. باوجود اينکه آسيب نخاعی خطر ايجاد به سرطان سينه را نزد زنان آسيب ديده افزايش نمی دهد، ولی بعضی از عوارض ضايعه نخاعی ممكن است احتمال خطرراافزايش داده و برروی پيشگيری و تشخيص زودهنگام آن اثر بگذارند. معمولا" امكان بارداری نزد زنان جوانی که مبتلا به آسيب نخاعی هستند کاهش می يابد. عدم فعاليت بدنی نيز می تواند منجر به افزايش وزن بدن گردد.همچنين کاهش حس و تحرک دستها مي تواند بر روی معاينه افراد توسط خودشان تاثير بگذارد. امکان دارد قرارگرفتن روي ويلچر وضعيت استقرار بدن فرد را در شرايطی قرار دهد که انجام ماموگرافی ها را در شرايط عادی دشوار يا غيرممکن سازد.  


چگونه می توانم خطرات را کاهش دهم؟

چندين نکته مهم وجود دارند که باتوجه به آنهامی توان خطر ابتلاء را تا آنجاكه ممكن است كم كرد. از چاقی پرهيز کنيد. با کاهش مصرف چربی يعنی کمتر از 50 گرم در روز می توانيد 25 تا 30 درصد از کالری کل بدنتان را کم کنيد. غذاهای غنی از فيبر مانند حبوبات و غلات سبوس دار، سبزيجات و ميوجات، غذاهای سرشار از ويتامينهاي A وC و سبزيجاتی نظير کلم بروکلی، گل کلم يا ساير غذاهايی که از خانواده کلم هستند، مصرف نمائيد. مصرف مواد غذايی شور، دودی و نيتراته ، ژامبون، هات داگ و سوسيس را محدود کنيد. اگر کيست هايی مملو از مايع يا کيست های کوچک ( که سينه فيبروسيستيک ناميده می شود ) در سينه داريد، مصرف کافئين را کاهش و يا حذف کنيد. سيگار کشيدن را کنار بگذاريد!
شايعترين علامت سرطان سينه، وجود يک توده يا سفتی غيرعادي در سينه است .مخصوصا" اينكه  احساس می شود از بين نمی رود و محل آن نيزهيچ تغييری پيدا نمی کند. علائم ديگر آن عبارتند از : ورم، چروکيدگي يا فرورفتگی، بی رنگ شدن، يا زخم پوست ، وارونگي ثابت نوک سينه که نسبت به قبل تغييريافته است، زخم پوست ، پوسته پوسته شدن، خشکی يا وجود ترشح نوک سينه يا حلقه رنگين دور آن .


انجمن سرطان آمريکا توصيه می کند که :


·         زنان بايد بعد از سن 20 سالگی، هر ماه سينه های خودشان را معاينه کنند.
·         حدود سن 40 سالگی يک ماموگرافی انجام داده و بعدازآن هر يک تا 2 سال يکبار و بعد از سن 50 سالگی نيزهر سال يكباربايد آنرا تکرار کنند.  
·         معاينه بالينی سينه بوسيله متخصصين بايستی بين سن 20 تا 40 سالگی هر سه سال يکبار و بعد از سن 40 سالگی سالی يکبار انجام گيرد.
·         همچنين انجمن سرطان آمريکا بطور جدی توصيه می کند که بايد از تمامی توده های مشکوک بيوپسی بعمل آيد.
معاينات سينه بايد هر ماه انجام شوند.....  
توصيه می شود معاينات سينه توسط خود فرد بطور ماهانه انجام شود، چرا که سرطان سينه ممكن است در فاصله زمانی بين معاينات بالينی يا ماموگرافی ها بوجود آيد. در واقع، اکثر توده های سينه ای توسط خود زنان يا همسر آنان كشف می شوند. برای انجام معاينات ماهانه، ابتدا از يک آينه استفاده کنيد تا بتوانيد وجود توده و تغييرات حاصله در شکل سينه و ناحيه های درد و يا هر نوع ترشح از نوک سينه را مشاهده نمائيد. سپس آنرا لمس کنيد ،بطوری که بتوانيد با استفاده از انگشتان خود ،سينه های خودتان را در سطحی به اندازه حدود يک سکه 10 سنتی احساس کنيد. همچنين به خاطر داشته باشيد که زير بغل ها و نواحی فوقانی سينه را نيز بررسی نمائيد.  


كسي كه كوادري پلژي است و حس ندارد  چگونه بايد خود را معاينه كند ؟


با توجه به اينکه نوع ضايعه نخاعی شما می تواند بر روی عوامل خطرساز تاثير گذارباشد،بنابراين اهميت معاينات توسط خود فرد حتی بيشتر از قبل می شود. شما به عنوان يک نخاعی گردنی می توانيد از طريق بينائی خود بازرسی های لازم را انجام دهيد ولی اگر حس شما بطور کامل آسيب ديده بايستی برای اجرای يک معاينه صحيح و کامل از ديگران کمک بگيريد. در حقيقت، شما بايستی معاينات را 4 تا 7 روز بعد از دوره قاعدگی انجام دهيد. با اين وجود، در صورت تمايل می توانيد طوری برنامه ريزی کنيد که معاينات سينه را نيز همزمان با تعويض سونداژ که بطور ماهانه وبا کمک مراقب خود انجام می گيرد، اجرا نمائيد. مطمئن شويد هر کسی که به شما کمک می کند تمامی نكات و تغييراتی راکه احساس می کند ثبت نمايد چرا که پزشک شما می تواند تغييرات مذکور را مجددا" مورد بررسی و توجه قرار دهد.
بخاطر داشته باشيد: هر ماه معاينات مذکور را بطور دقيق و جدی انجام دهيد. ضايعه نخاعی می تواند برخی از عوامل خطر را تغيير دهد.بنابراين انجام معاينات اهميت بيشتری پيدا می کنند.


اگر با توده اي روبرو شدم ،چكار كنم ؟


اغلب اين سئوال برای کسی که خودش را برای اولين بار معاينه می کند کمی نگران کننده است . اما بخاطر داشته باشيد که 80 درصد توده های سينه ای خوش خيم هستند ولی ازنظرظاهري به همان شکل توده های سرطانی می باشند.درهرحال اگر توده ای پيدا کرديد يا متوجه سفتي خاصي شديد، سريعا" به پزشک متخصص خود مراجعه نمائيد.

 
آيا  خبر خوبی هم  در مورد سرطان سينه وجود دارد؟


بله !!! يک روش بيوپسی جديدی ابداع شده است که می توان آن را حتی در مطب پزشکان انجام دهيد. در اين روش، زمان بهبودی کوتاهتر بوده و جای هيچ زخمی نيزباقی نمی ماند، هزينه آن نيز خيلی کمتر از روشهای جراحی است. هم اکنون اين روش در حدود  100 بيمارستان ايالت متحده انجام می شود. و بيش از 600 مرکز مهم ماموگرافی تقريبا" در تمامی 50 ايالت كشورامريكا وجود دارند که به زنان مبتلا به ضايعه نخاعی خدمات می دهند. اين مراکز به افرادنخاعي امکان می دهند، در حالی که روی ويلچر خودشان نشسته اند، در يك وضعيت راحت تحت آزمايش قرارمي گيرد.
اما از همه خبرها بهتر اين است که سرطان سينه در مراحل اوليه  غير تهاجمی بوده و تقريبا" 100 درصد قابل درمان است.
 

******

منبع :  مقاله:" سرطان سينه درافرادنخاعي" –  مترجم: مهندس عباس كاشي   (ohealth2007@yahoo.com)  - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – آذر ماه 1387 - برگرفته از:

www. craighospital.com

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved