مصرف سيگار در زنان مبتلا به محدوديتهای جسمی

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

  به واقعيتهای زير توجه کنيد      


- ميزان سيگار کشيدن دربين زنان مبتلا به محدوديتهای جسمی يا ناتوانی ،درمقايسه با ساير زنان بيشتر است.
- يک مطالعه علمی نشان داده که در ايالات متحده، زنان جوانتر که دارای محدوديتهای بدنی هستند، دو برابر ساير زنان هم سن خود تمايل به مصرف سيگار دارند.
- بسياری از زنان مبتلا به محدوديتهای بدنی اظهار می دارند که آنها بخاطر افسردگی و استرسهائي كه دارند ،سيگار مصرف می کنند.
- زنانی که محدوديت های جسمی دارند بيشتر از ساير زنان ،در معرض خطر عوارض تنفسی، اختلالات گردش خون، پوکی استخوان و مشکلات پوستی قرار دارند. بطوركلي مصرف سيگار خطرابتلا به مشکلات مذکور را افزايش می دهد.
- زنان سيگاری که مبتلا به مشكلات حركتي هستند،نسبت به ساير زنان سيگاری ،کمتر توسط پزشکان خود مورد معاينه قرار می گيرند.
- تنباکوی موجود در سيگار، روند بهبودی افراد را کند می كند.
- زنانی که سيگار می کشند، بيشتر در معرض خطرات بارداری و داشتن نوزادان نارس قرار دارند.

  خطرات مصرف سيگار      

• مصرف سيگار يا قرار گرفتن در معرض دود آن می تواند باعث بروزسرطان، سکته، قاعدگی زودرس، افزايش چين و چروک صورت، افت دائمی صدای افراد و ناراحتيهاي دستگاه ادراری شود.
• بطوركلي مصرف سيگار خطر حملات قلبی افراد را دو برابر می کند.
اگرشما جزوزنانی هستيد که محدوديتهای جسمی دارند:
• با ساير زنانی که سيگار را ترک کرده اند، در موردموضوعاتي مانند :"عوارضی که داشته اند و يا موفقيتهايی که با ترک آن بدست آورده اند" صحبت کنيد.
• از دوستان و اعضای خانواده خود بخواهيد تا شما را حمايت کنند تا به يک گروه حمايتی بپيونديد، يابا انجمن ريه يا سازمانهای مشابه ارتباط برقرار کنيد.
• بخاطر داشته باشيد که مشكلات شما با مصرف سيگار بهتر نخواهند شد.
• ساير روشهای تسکين استرس را ياد بگيريد :از جمله گوش دادن به موسيقی های آرام بخش و يا صحبت کردن با افرادمناسب، و ياحمام کردنهائی كه مي توانندباعث آرامش وتمدداعصاب شوند.
نکات بيشتری كه زنان دارای محدوديتهای جسمی مي توانند در مورد ترك سيگار مورد توجه قراردهند:
• تاريخی را برای ترک سيگارتعيين کنيد و از دوستان و علاقمندان و همکاران خود بخواهيد تا شما را حمايت کنند به نحوي که هيچ کسی در اطراف شما سيگار نکشد.
• فهرستی از دلايلي راكه بايد سيگار را ترک نمائيد،تهيه نموده و آنرا در جائی قرار دهيد که بتوانيد هر روز آنرا ببينيد.
• هر زمانی که خواستيد سيگار بخريد ،پول آنرادر يک جای مخصوص كه براي آن درنظرگرفته ايد، پس انداز کرده و آنرا به عنوان جايزه اي كه به خود مي دهيد، برای خريد چيزهای ديگر خرج کنيد.
• از پزشکتان بخواهيد که درباره جايگزينی چيزهای مفيد با سيگار به شما کمک کند.
• در مورد شکست آمادگی داشته باشيد.اما اگر در مبارزه با ترك سيگار شکست خورديد، به فکر تماس با اشخاص يا سازمانها ي مفيدديگرباشيد.
• اگر شما درترك سيگارشکست خورديد و مجددا" به سمت آن رفتيد، آنرا فراموش کنيد.
• باترك سيگار،از اينکه سيگار کشيدن را بعنوان يک چيز پايان يافته تلقی مي كنيد، احساس غرور و سربلندی کنيد.
اگر شما زنی هستيد که دارای ناتوانی های جسمی هستيد و :
• از نظر فعاليت های بدني در محدوديت شديدی قرار داريد.
• اضافه وزن داريد يا چاق هستيد.
• از گذشته برخی از عوارض ناشی از شرايط و محدوديتهای جسمی داريد.
• دارای درآمد کمی هستيد و در زير سطح فقر زندگی می کنيد.
• و يا
• كسي را نداريد كه به اندازه كافي به شما كمك كند .
...... بنابراين بيشتر از بقيه در معرض خطرات حاصل ازمصرف سيگار قرار داريد.
يكي ازافرادنخاعي چنين مي گويد:"من با ترك سيگار،درواقع جلوي آسيب به خودم رامي گيرم."


****


مقاله:" مصرف سيگار در زنان مبتلا به محدوديتهای جسمی" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – دي ماه 1387 - برگرفته از:سايت www.bcm.edu/crowd

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved