استرس در زنان مبتلا به مشكلات حركتي

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

  


• ميزان استرس در زنانی که دارای محدوديتهای جسمی يا ناتوانی هستند، نسبت به مردانی که مبتلا به محدوديتهای بدنی يا ناتوانی هستند بيشتر است.
• يک تحقيق ملی نشان داده که زنانی که دارای محدوديتهای بدنی هستند ،احتمالا"
ده بار بيشتر از زنانی که هيچ محدوديتی ندارند ،در معرض مشکلات استرس قرار دارند.
• گزارش شده که استرس بر روی سلامتی تقريبا" نيمی از بزرگسالانی که دارای محدوديتهای بدنی هستند، تاثيرمی گذارد. در حالی که استرس بر روی سلامتی تنها يك سوم از افراد سالم تاثيرگذار است.
• استرس می تواند با افسردگی و ساير عوارض روحی روانی افرادی که دارای محدوديتهای جسمی و بيماريهای مزمن هستند، ارتباط داشته باشد.
• استرس ممکن است علائم برخی از عوارض مانند تصلب شرائين، ورم مفاصل و fibromyalgia را بدتر کند.البته دراين موردامكان دارد همراه با استرس ،موضوع ضعيف بودن مراقبتهاي بهداشتی نيز مطرح باشد.
افزايش استرس ممكن است با سردرد، بالارفتن فشار خون، بيماری قلبی و ضعيف شدن سيستم ايمنی بدن همراه باشد.

  نکاتی در مورداسترس و زنان مبتلا به محدوديتهای جسمی      

• وقتی که احساس استرس می کنيد، بدون حرکت مانده و چشمان خود را ببنديد و چند نفس آزاد بکشيد ( اگر برايتان مقدورست نفسهای عميق بكشيد ) .تجسم کنيد که در يک محل آرام مثلا" کنار يک رود در کوهستان و يادرحال تاب خوردن .
• هر کاری كه لازم است انجام دهيد تا مطمئن شويد که هر شب به اندازه کافی می خوابيد.
• هر موقعی احساس کرديد که در مورد چيزی مضطرب شده ايد، آرامش خودراحفظ كرده و به حرفهای مثبت خودتان توجه کنيد. به يادداشته باشيدكه نگرش های منفی شما می توانند باعث بروزاسترس شوند.
• در مورد آنچه که می توانيد انجام دهيد، واقع بين باشيد. داشتن اهداف غير واقع بينانه يا گفتگو در مورد بيشتر از آنکه در توان شما است ممكن است منجر به افزايش استرس شما شود.
• در مورد چيزهائی که باعث ايجاداسترس در زندگی شما می شوند، و بعد از آن در مورد روشهائي که مي توانيد ازعلل بوجود آورنده استرس پرهيز نمائيد، فكركنيد.
• هر نوع فعاليت بدنی را که می توانيد انجام دهيد و آن را بطور منظم پيگيری نمائيد.

  نکات مهمي در موردكنترل استرس      


• رژيم غذائی سالم و متعادلی را مصرف کنيد و در طول زمانهائی که استرس داريد از نوشيدنی های کافئين دار پرهيز نمائيد.
• به فضاهای باز رفته و هوای تازه استنشاق نمائيد. نور خورشيد را بر روی صورت خود حس کنيد و به آواز پرندگان گوش دهيد. به رنگهای روشنی که در طبيعت وجود دارند توجه کنيد. مغزتان را برای يک لحظه از افکار مختلف آزاد کرده و بطور خوشايندی آنرا به جهان اطرافتان منحرف کنيد.
• به اين موضوع فکر کنيد که در زندگی ازوجود چه کسانی در اطرافتان لذت می بريد....... وچه کسانی در شما احساس خوبی ايجاد می کنند . چه کسانی باعث شادي شما می گردند........ بعدسعي كنيد با افرادمزبوربيشترارتباط داشته باشيد. حتی اگر شده با تلفن يا ايميل هم مي توانيد اينکار را انجام دهيد.
• روشهای مختلف تمدد اعصاب را تمرين کنيد ( از جمله تجسم های ذهنی، آرامش تدريجی عضلات، افكارآرام بخش ) و ببينيد که کداميک از آنها برای شما بهتر است .بعد هم، از انجام منظم آن لذت ببريد.
• به وضعيت بدن خودتان توجه كنيدو ياد بگيريد، تا آنجا که ممکن است استرس و فشار را در بدنتان مشخص کنيد.
• به سي دي ها و نوارهايی که حاوی موزيک يا صداهای آرامش بخش هستند ،گوش دهيد.
• فرصت هايی را برای تفريح کردن اختصاص دهيد و به چيزهای مورد علاقه خود بپردازيد.
• در مورد اتفاقاتی که در زندگی شما باعث استرس می شوند، يادداشت برداريد.
• زندگی خودتان را تقسيم بندی کنيد، زمانهاي خوشی و اوقاتي كه باکشمکش ها مواجه هستيد ،به خصوص وقتهائي را که استرس داريد ، مشخص کنيد.
معمولا" سه رويكرد كلي برای کنترل استرس وجود دارد. اگر شما ازهر سه ديدگاه استفاده کنيد، بر روی کاهش استرس زندگی شما موثر خواهند بود:
1. عواملی را که برای شما استرس زا هستند، حذف كرده يا کاهش دهيد.
2. نحوه تفکر و روش برخورد خود را نسبت به عوامل استرس زا تغيير دهيد.
3. علائم استرس ها را کنترل کنيد ( از طريق روشهای ايجاد آرامش) بطوری که عوامل استرس، بر روی سلامتی شما به اندازه قبل تاثير نداشته باشند.
اگر شما زنی هستيد که دارای محدوديتهای حرکتی هستيد و :
• درآمدكمي داشته ودرزيرخط فقرقرارزندگي مي كنيد.
• درسنين جواني يا آغازميانسالي قرارداريد.
• دردهايي داريد كه فعاليتهاي زندگي روزمره تان رامحدودكرده اند .
• اخيرا" عارضه اي پيداكرده ايد و يا سلامتی و ميزان فعاليت هاي شما افت داشته است.
• اخيرا" در زندگی شما اتفاقات نامطلوبي بوجود آمده است.
• فعاليتهای مفيد اجتماعی شما محدود شده اند.
.... بااين وضعيت ممکن است بيشتر در معرض خطر استرس و پيامدهاي منفی آن قرار داشته باشيد.


****


مقاله:" استرس در زنان مبتلا به مشكلات حركتي" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – دي ماه 1387 - برگرفته از:سايت www.bcm.edu/crowd

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved