نقش فعاليتهای بدنی در زنان مبتلا به مشكلات حرکتی

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

  

• زنانی که محدوديت های حركتي يا ناتوانی دارند، احتمالا" خيلی کمتر از ساير زنان به تمرينات بدنی منظم می پردازند.
• محدوديتهای بدنی ممکن است باعث شوند انجام فعاليتهائی نظير ايستادن، قدم زدن، بلند كردن اجسام يا امورمنزل بامشكل مواجه گردد.
• برخی از زنان مبتلا به ناتوانی های جسمي اعتقاد دارند که " نمی توانند و يانبايستی ورزش کنند"، حتی اگر آنها از نظر جسمی توانائی انجام آنها را داشته باشند.
• بسياری از زنانی که دارای محدوديتهای جسمی هستند، تمايل دارند که از نظر بدنی فعالتر شوند ولی در اين راستا آنان با موانع زيادي مواجه می شوند.
• از جمله موانعي که افراد مبتلا به مشكلات جسمي هنگام انجام فعاليتهای بدنی باآنها مواجه مي شوند، مي توان به خستگی ، درد، نداشتن وقت، عدم تمكن مالي ،فقدان افرادكمك كننده، مشكلات جابجائی و عدم دسترسی به مراکز بدنسازی و تجهيزات مورد نيازوغيره اشاره نمود.
• زنانی که مبتلا به محدوديتهای جسمی هستند، اغلب قادر نيستند که اطلاعات مربوط به روشهاي مناسب وايمن تمرينات بدنی را بدست آورند.
• اکثر کارشناسان مسائل بهداشت ،در زمينه نحوه اجرای ايمن تمرينات بدنی و ارائه مشاوره به زنان دارای محدوديتهای بدنی آموزش نديده اند.
يكي ازافرادنخاعي مي گويد:"هر کسی توانائی ها و محدوديتهای خاص خودرا دارد و شما بايستی سعی کنيد آنچه را که قادربه انجام آن هستيد، پيدا کنيد".


چرا تمرينات بدنی توصيه مي شوند؟زيرا فوايد آن می تواند شامل موارد زير باشد:


• کاهش درد
• کنترل وزن و کاهش آن
• کاهش استرس و افسردگی
• گوارش بهتر
• فشار خون پائين تر
• کنترل بهتر ديابت
• داشتن عضلات، مفاصل و استخوانهای سالمتر

  مطالبي در موردفعاليتهاي بدني و محدوديتهای جسمی زنان      

• هر نوع فعاليت بدني مي تواند ميزان تنفس و ضربان قلب شما را افزايش دهد و به تدريج شما می توانيد ميزان آن را بيشتر كنيد.
• سعي كنيدتمرينات بدنی روزانه خود را به چندين قسمت کوچکتر تقسيم کنيد. حرکت دادن ويلچر در اطراف محل زندگیتان، بصورت دوبار در روز و هر بار بمدت 10 دقيقه می تواند توان بدني شما را بطورقابل ملاحظه اي افزايش دهد.
• پارکها، استخرها، گذرگاهها و ساير اماکن عمومی را که در منطقه زندگي شما وجود دارند جستجو نموده و تا آنجا که برای شما امکان دارد، از آنها استفاده کنيد.
• انعطاف پذير باشيد و برنامه تمرينات بدنی خودتان رابا توجه به موانعی از جمله: وضعيت آب وهوائي، مشکلات جابجائی، اوقات معاينات پزشكي وميزان احساس خستگی وازاين قبيل تنظيم كنيد.

  نکات مهمي در مورد انجام فعاليتهاي بدني افرادداراي محدوديتهای جسمی      

• سعی کنيد فعاليتهايی که باعث ايجاد درد، بی حسی، سرگيجه، اسپاسم و يا خستگی شديدشما می شوند ،را انجام ندهيد.
• ارزش ندارد که خودرادر معرض خطر آسيب قرار دهيد. وقتی که محدوديتهای خودتان را شناسايي كرديد، احتياطات لازم رابعمل آوريد.
• به محض اينکه محدوديتهای خود را شناختيد، در انجام فعاليتها مراعات کنيد. لازم است بدانيدكه اجراي فعاليت ها بيش ازحدنياز نيزمی تواند باعث بدتر شدن اوضاع شود.
• قبل از شروع برنامه تمرينات بدنی، آن را با پزشک يا مراقبين بهداشتی خود تحت بررسی قرار دهيد.
• از فيزيوتراپ يا مربی خود کمک بگيريد تا تمريناتی را که برای شما ايمن هستند برنامه ريزي كنيد.
• در کنارتوجه خاصي كه به تغذيه داريد، راههايی را پيدا کنيد كه برای انجام تمرينات بدنی شما مفيد باشند.
• هدف از انجام تمرينات بدنی خودتان رابطور هفتگی تعيين نمائيد.
• سعی کنيد يک دوست ورزشی پيدا کنيد. اين مسئله باعث نشاط شما شده و کمک می کند که انگيزه شما افزايش پيدا کند.


شما مي توانيد درحوزه هاي زيربه انجام فعاليتهاي بدني بپردازيد:

• قدم زدن يا هل دادن ويلچر، مخصوصا" روی زمينهای شيبدار
• استفاده ازدستگاه hand- cycle (سه چرخه هائي كه بوسيله ركاب زدن با دست حركت مي كنند)در باشگاههاي ورزشی


• اجراي حركات يوگا يا تای چی ( Tai chi )

• انجام تمرينات ورزشی آبي يا قدم زدن در آب
• اجراي تمرينات نشسته ( يا هوازی! )
• تميز کردن منزل با شورونشاط
• بازی کردن با بچه ها
• پرتاب توپ يا به زمين زدن آن
• پارو زدن روي قايق کاياک يا کانو
• باغبانی يا كارهائي مانندجمع کردن برگ ها با چنگک
• انجام تمرينات قدرتی باوسائلي مانند تسمه ها يا باند های کشی
يکی از افراد نخاعی می گويد: من با وجود اينکه ضايعه نخاعی دارم، از رفتن به آب های آزاد و شرکت در کلاسهای ورزشی همراه با ساير زنانی که ناتوانی دارند، لذت می برم و واقعا"به آن علاقه دارم".


****


مقاله:" نقش فعاليتهای بدنی در زنان مبتلا به مشكلات حرکتی" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – دي ماه 1387 - برگرفته از:سايت www.bcm.edu/crowd

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved