سلامت  جنسی در مردان دچار آسيب نخاعي

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

من می بینم که اکثر مردانی که به بخش ارولوژی مراجعه می کنند، کسانی هستندکه دارای مشکلات مربوط به اختلالات جنسی بوده یا درانجام نعوظ ناتوان هستند . البته این موضوع تنها مشکل مردان نخاعی نیست. بلکه تفاوت دراین است که درمردان مبتلا به آسیب نخاعی پیامهای ارسال شده ازمغزقادرنیستند به اعصاب کنترل کننده نعوظ منتقل شوند.
درابتدا،می خواهم دررابطه باآنچه که طی ده سال اخیر درموردداروهای تزریقی تولیدشده توسط شرکتهای دارويي روی داده اطلاعاتی را ارائه دهم .داروهای اخیر به وسیله دکترلوید (DR.Lloyd)جهت درمان اختلالات جنسی مردان نخاعی و غیرنخاعی مورداستفاده قرارگرفته اند .درنوامبرسال 1994،شرکت داروئی Eli Lilly توزیع داروی پاپاورین (Papaverine) تزریقی به آلت تناسلی رامتوقف نمود.این دارو تنها به عنوان داروی فشارخون موردتائیدFDA(اداره دارووغذای ایالات متحده) گرفته بود.


داروی دیگر،کاوارجکت Cavarject نام دارد که به وسیله Upjohn ساخته شده  و همانند پاپاورین عمل می کند.امامشکلی که وجوددارداین است که هرموقع این نوع داروها موردتائیدFDA قرارمی گیرند،هزینه آنهاتاچندبرابرافزایش پیدامی کند.تاکنون یکسری عوارض جانبی نیزنزد  کسانی که داروی کاوارجکت را استفاده کرده اند،مشاهده شده است.

گزارش گردیده که هنگام تزریق داروسوزش احساس می شود که این دردگاهی تابیش ازپنج ساعت بعدازتزریق هم ادامه پیدا می کند.با توجه به این که پاپاورین یک داروی ژنریک است ، درحال حاضر بعضی ازشرکت ها ،داروی مذکوررابه صورت ترکیبی می سازند.این موضوع باعث شده که میزان تولید آن محدودباشد.درامریکا فهرست جاهايي  که شما می توا نید شکل ژنریک پاپاورین راتهیه کنید،وجوددارد. استفاده ازاین دارو ایمن گزارش شده است.


روش های دیگری نیزبرای درمان اختلالات نعوظ وجوددارند.شرکت Upjohnدرحال حاضربرروی تهیه یک پماد کارمی کندولی تااین لحظه مطالعات وآزمایشات نشان نمی دهندکه پمادمذکوربه اندازه نوع تزریقی آن موثرباشد.پمادهای دیگری نیز هستندکه درمرحله مطالعه وتحقیق قراردارند.درمجموع نتایج حاصله خوب بوده ولی مشکلی که وجودداردوباعث نگرانی شده این است که ما نمی دانیم این پمادها چه اثراتی برروی زنان می گذارند.مثلا"هنوز نمی دانیم که آیا ترشحات مهبل ،  پماد راجذب می کنندیا خیر.

استفاده ازداروهای خوراکی نوع سوم روشهای درمانی هستندکه تحت مطالعه قراردارند.
تحقیقاتی نیز برروی تحریک مثانه به وسیله الکترودها و تاثیرآن برروی نعوظ وانزال درحال انجام است .
ازسوی دیگر یکسری اقدامات غیرپزشکی هم وجوددارند. ازجمله وسیله ی جدیدی ساخته شده که دارای یک پمپ مکش است و تنهابا یک دست کارمی کند.این وسیله ازطریق جامعه بهداشتی اروپا (Eurohealth) به خارج ازکالیفرنیا ارسال شده است. مامی توانیم آن را با قیمت کمتری بدون هیچ واسطه ای ازکلینیکKirklin برای شما سفارش دهیم.


گزینه دیگر کاشت جراحی است .این روش فقط برای افرادی مورداستفاده قرارمی گیرد که دو سال ازضایعه آنان گذشته باشد .همچنین کمترین شانس برای برگشت فعالیت ها وجودداشته باشد.دکتر لوید همیشه قبل ازجراحی مایل است بداندکه آیا روش های تزریقی و پمپ مکش موثرهستندیا خیر.


محصول جدیددیگری که هم اکنون دربازاروجودداردومی خواهم به آن اشاره کنم موادروغنی بنام Astroglide است. این محصول در بیشترداروخانه ها و Walmart وجوددارد ودرواقع جایگزین مناسبی برای K-Y jelly محسوب می شود.

پیام آخرمن به خانم ها  این است که هرمردی ودرهرسنی ممکن است توانائی جنسی خودرااعم ازانزال یا نعوظ ازدست بدهد. اگر مردان مبتلا به ضایعه نخاعی چیزی رااحساس نکنند، من زمان زیادی لازم دارم تا دلایل نیازبه تزریق را درآنان را پیداکنم .من ابتدا باید بفهمم که آیا آنها دارای "حس مردانگی" هستندیا خیر. خانم ها همیشه بایدبدانندکه مردان ممکن است فعالیت جنسی خود را تنها برای لذت بردن انجام ندهند،بلکه آن را  راهی برای ابرازمردانگی خود می دانند.بهترین کاری که می توانیم انجام بدهیم این است که اگراین موضوع برای آنان خیلی مهم است آنها رادرک کرده و به آنان احترام بگذاریم.
اگرشمادرموردتوانائی تزریق دارو سوالاتي  داریدیا درمورد سایرمسائل جنسی نیازبه کمک دارید،می توانیدبا متخصصان ارولوژی بپرسيد.

 

****

منبع : مقاله: " Male Sexuality" – مقاله ارائه شده توسط  MA,LPC  Jane Brown     در  كنفرانس تحقيقاتي  سال 1995  مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي  -خرداد ماه 1388 - برگرفته از: سايت: http://www.spinalcord.uab.edu -

 
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved