حمله قلبی درافرادنخاعی

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


 

انفارکتوس میوکارد، یا حمله قلبی یکی ازعوامل منجربه مرگ درزنان ومردان محسوب می شود.حمله قلبی موقعی اتفاق می افتدکه جریان خون در قسمتی ازعضله قلب متوقف می شود. دراین شرایط اگرجریان خون سریعا" برقرارنشود، آن بخش ازماهیچه قلب که دچارنارسائی خون شده،به دلیل فقدان اکسیژن آسیب دیده و مرگ آن شروع می شود.


علائم ونشانه های حمله قلبی متفاوت است. همه حملات قلبی با دردشدیدوناگهانی آغازنمی شوند،درحالی که اغلب برروی دستگاهها ومانتیتورها نشان داده می شوند. بر عکس، بسیاری ازحملات قلبی به تدریج وبا درد وناراحتی های نه چندان شدیدآغاز می گردند.دربعضی ازافراد هم به هیچ وجه علامت یا نشانه ای وجودندارد(این نوع حملات قلبی ،"حمله قلبی ساکت یا بدون علامت "گفته می شود).اما، مجموعه علائمی که ممکن است درحملات قلبی دیده شوند،عبارتنداز:

- ناراحتی درقفسه سینه که ممکن است به صورت فشار، پربودن، یا درد احساس شود.به این وضعیت آنژین نیزگفته می شود.این حالت ممکن است بیشتراز چند دقیقه طول بکشد و یا به صورت رفت وبرگشت دیده شود.
- ناراحتی درقسمتهای دیگراندامهای فوقانی بدن مانندیک یا هردو دست، پشت، گردن، فک، یا شکم .
- کوتاه شدن تنفس که ممکن است با احساس ناراحتی سینه همراه باشد.
- نشانه های دیگری مانند عرق سرد و حالت تهوع یا احساس گیجی تجربه شود.

دردهمراه با حمله قلبی معمولا" ازعصبهای سینه ای فوقانی (T1-T5) به مغز انتقال پیدا می کند. اگرچه گزارش شده که احتمال ناراحتی ودردقفسه سینه در زنان نسبت به مردان کمتر است،اما بطورکلی حملات قلبی درمردان وزنان بطورمشابه ای تجربه می شود.

تحقیقات نشان می دهندکه افرادمبتلا به آسیبهای نخاعی بیشترازسایرافراددرمعرض خطرحملات قلبی قراردارند.کسانی که سطح ضایعه آنان پائینتر است قادرهستند علائم بارز حمله قلبی را حس کنند.اما ازآنجاکه دراکثرافرادنخاعی دارای سطح ضایعه بالاترازT6، علائم عصبی نمی توانندبه علت آسیب حاصله به مغزارسال شوند،به احتمال زیاداین افراد نمی توانندمتوجه علائم شایع حملات قلبی شوند.

باتوجه به اینکه در افرادنخاعی باآسیبهای سطوح بالاتر،ناراحتی ودردقفسه سینه قابل  تشخیص نیستند، بایستی به دنبال سایرعلائم هشداردهنده حمله قلبی بودکه ازاین قرارند:
- دردفک
- دردگردن
- دندان درد
- اتونومیک دیس رفلکسی(AD)
- افزایش یاکاهش اسپاسم
- حالت تهوع
- کوتاه شدن تنفس
- خستگی غیرعادی

باتوجه به عدم وجود علائم معمولی هشداردهنده درمبتلایان به آسیب های نخاعی ، ممکن است حمله قلبی بوسیله این افراد و همچنین متخصصان بهداشتی آنها تشخیص داده نشود.غیرازاین مسئله علائمی مانند اتونومیک دیس رفلکسی ،تهوع وتغییرات ایجادشده درحالت اسپاسم ها نیزمی تواننداز مجموعه علائم برخی ازعوارض شایع بعداز آسیب های نخاعی باشند. اماحتی اگر ناراحتی ودردقفسه سینه نیز وجودداشته باشند، علائم آن ممکن است با واکنشهای مری- معدی ((gastroesophageal که بعدازضایعات نخاعی شایع هستند، اشتباه گرفته شوند.

برای جلوگیری ازتاخیر و تشخیص به موقع علائم حمله قلبی،می توان از نوارقلب(EKG) استفاده نموده و علائم فعلی یا حتی قبلی عوارض قلبی رابا آن تشخیص داد.آزمایشات مربوط به فشار داروها نیز نسبت به تست های ورزش که به وسیله نوارگردان یا دوچرخه های دستی مخصوص افرادنخاعی (با محدودیتهای بدنی بالا)انجام می گیرند، ترجیح داده می شوند.

باافزایش سن افرادنخاعی، نگرانی درموردحمله قلبی آنان نیزبیشترازقبل احساس می شود.هرکسی که علائم حمله قلبی رااحساس می کند،بایستی فورا" با اورژانس تماس بگیرد.هرچقدرشما سریعتراقدام کرده وفوری تماس بگیرید،احتمال آسیب به قلب شما نیزبه حداقل ممکن خواهدرسید.فقط توجه داشته باشیدکه، وقتی نشانه هائی از احتمال حمله قلبی تشخیص داده شدند،اگر برای راحتی خود"منتظر بمانید تا ببینید" "علائم بروزپیدامی کنند یاخیر، ممکن است زندگی خودرادرمعرض خطرقراردهید .بنابراین اگر علائم حمله قلبی را دارید، صبرنکرده واقدامات لازم راانجام دهید!.

****
 

مقاله"     حمله قلبی درافرادنخاعی " – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -مرداد ماه 1388 - برگرفته از: نشریه Pushin' On سایت: http://www.spinalcord.uab.edu
 

     

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved