اهمیت پیشگیری ازسرماخوردگی و عفونتهای تنفسی درافرادنخاعی

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 


سوال هايي  که دراین مقاله مطرح شده توسط دکترپگ هیل (Peg Hale) پاسخ داده شده اند.

سئوال: آیا احتمال سرماخوردگی وعفونتهای ریوی در افرادنخاعی به خاطر آسیب نخاعی آنها بیشتراست ؟

پاسخ: خطرسرماخوردگی برای افرادنخاعی بیشترنیست، ولی احتمال بروزعوارض حاصل ازسرماخوردگی مانندبرونشیت یا پنومونی(عفونت ریه)درآنان بالاتراست. وقتی که شما تنفس می کنیدازعضلات گردن، سینه،وشکم خوداستفاده می کنید.عضلات این نواحی دارای اعصابی هستندکه به داخل نخاع امتداددارند.بنابراین آسیب نخاعی برروی نحوه کار عضلات مذکور و  ورود هوابه داخل ریه وخروج ازآن تاثیرمی گذارد.ازسوی دیگر ضایعه نخاعی برروی توانائی فردبرای سرفه کردن نیز موثراست.انجام سرفه وعطسه باعث می شودکه ماهیچه های سینه وشکم فشاربیشتری را بر ریه واردکنند. این موضوع کمک می کندکه خلط موجوددرریه ها ازراه بینی ویا دهان خارج گردد.درواقع این روش ، راه طبیعی تمیز نگه داشتن ریه ها محسوب می شود.
آسیب نخاع درسطوح C1تا C4 موجب افت کارکرد ماهیچه های ناحیه گردن ، سینه ، وعضلات فوقانی شکم می شود. ضایعه نخاع دربخش سینه ای یعنی T1 تا T12 می تواند سبب افت فعالیت ماهیچه های سینه و بخش فوقانی شکم گردد.اما ضایعات زیر سطح T12 تاثیری برروی دستگاه تنفسی یا سرفه کردن ندارند.

سئوال: افرادنخاعی برای پیشگیری ازمشکلات تنفسی چه کارهائی می توانند انجام دهند؟

پاسخ: شما به عنوان یک فردنخاعی می توانیدباانتخاب شیوه های مناسب درزندگی روزانه ازدستگاه تنفسی خودمحافظت کنید. ازجمله:

1- سیگارنکشید. سیگارکشیدن می تواندبطورقابل ملاحظه ای توانائی ریه های شما را کاهش دهد.
2- هرروزحداقل 2 تا 3 لیتر (یعنی حدود 8 تا 12 لیوان) مایعات بنوشید. مصرف مایعات می تواند باعث حفظ رطوبت دستگاه تنفسی شده و ازغلیظ شدن ترشحات ریوی (خلط) جلوگیری کند.
3- تمرینات مربوط به تنفس عمیق راهرروز انجام دهید.انجام این کار 3 تا 4 باردرروز به صورت عادت درآورید.اگرشما بانحوه اجرای این تمرینات آشنا نیستید،از پزشک خود بخواهید که آنها رابه شما آموزش دهد.
4- همیشه فعال وحرکت بدنی داشته باشید.حرکات بدنی می توانندبه تمیزشدن ریه های شما کمک کنند. برای شما نشستن درویلچر ازخوابیدن دربستر بهتراست. اگرضرورت داردکه بیشتر،دربستربمانید، یک جدول زمان بندی چرخشی برای خارج شدن ازبسترتنظیم نمائید.
5- هوای منزل یا محل کارخودرامرطوب نگه دارید.تنفس هوای مرطوب به جلوگیری از خشک شدن ترشحات ریوی شما کمک می نماید.
6- سرفه کردن به پاک شدن ریه ها کمک می کند.اگر نمی توانیدسرفه کنید،از کسی برای انجام آن کمک بگیرید. اطمینان پیداکنیدکه فردکمک کننده ،باروش کمک به شما و قراردادن شما دروضعیت های مناسب برای تخلیه اخلاط آشنائی داشته باشد.
7- رفتارهای مناسب بهداشتی متداول رااجراکنید.خواب واستراحت،ورزش رابه اندازه کافی انجام دهید.رژیم غذائی متعادلی داشته باشید.به خاطربسپاریدکه همیشه وبه خصوص دراماکن عمومی دستهای خودرا بشوئید.
8- ازابتلای خود به سرماخوردگی و آنفولانزا جلوگیری نمائید. خودتان راازکسانی که سرماخوردگی یا آنفولانزادارند،دورنگه دارید.

سئوال:وقتی که افرادنخاعی مبتلابه سرما خوردگی می شوند،به چه صورت بایدازخودشان مراقبت کنند؟ آیا لازم است که به پزشک مراجعه کنند؟

پاسخ: با مشاهده اولین علائم سرماخوردگی بایستی مقدارزیادی مایعات بنوشید و استراحت کافی داشته باشید.لازم نیست دربستربمانید، ولی روی صندلی مانده و تحرک داشته باشید. تمرینات مربوط به تنفس عمیق وسرفه کردن را ادامه دهید.چنانچه هرنوع داروی سرماخوردگی مصرف می کنید ، به دفع ادرارخودبادقت توجه داشته باشید.چراکه داروهای مذکورمی توانندبرروی نحوه تخلیه ادرارتاثیربگذارند.

اگرسرفه های شما ادامه پیداکرد،اگرهمراه سرفه خلط زرد-سبزبالامی آید،واگرتب داشتید سریعا" به پزشک مراجعه کنید.

سئوال: سایرعوارض تنفسی که ضرورت داردافرادنخاعی ازآنها اطلاع داشته باشند،چیست؟


پاسخ: مشکل عمده ای که افرادنخاعی باآن مواجه هستند،پنومونی است.درواقع این عارضه عفونتی است که درآن درریه مایع جمع می شود و باعث مسدودشدن ورودهوا شده ومانع ازرسیدن اکسیژن به بدن می گردد.علائم پنومونی عبارتنداز: کوتاه شدن تنفس،احساس گرفتگی سینه وتجمع بیش ازحدترشحات درریه وتب .برای پیشگیری از پنومونی بایستی ازواکسن استفاده نمود.طی مطالعاتی که انجام شده ، متوجه شده اند که واکسن مربوطه می تواندازپنومونی حاصل از باکتریها پیشگیری کند. تمام افرادنخاعی بایستی بلافاصله بعدازآسیب این واکسن رادریافت نمایند. برای اطمینان از نحوه استفاده از واکسن پس ازآسیب نخاعی با پزشک خودمشورت نمائید.

عارضه تنفسی دیگر،آنفولانزا است .شما بایستی هرپائیز واکسن آنفولانزا رابزنید تا ازابتلا به آن پیشگیری کنید.قبل از استفاده ازواکسن آنفولانزا وبه خصوص اگر هرگونه حساسیت (آلرژی) دارید،ابتداباپزشک خود مشورت کنید.

نکته مهم: به خاطرداشته باشیدکه عوارض ریوی به عنوان شایعترین علل بیماری ومرگ افرادنخاعی محسوب می شوندودرواقع جای نارسائیهای کلیوی راگرفته اند.بنابراین برای جلوگیری ازسرماخوردگی، آنفولانزا و پنومونی خیلی مراقب خودباشید.

****


منبع: مقاله "
اهمیت پیشگیری ازسرماخوردگی و عفونتهای تنفسی درافرادنخاعی "   -مترجم: مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.spinalcord.uab.edu

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved