تصور یا واقعیت ؟ فرزندداری بعدازضایعه نخاعی

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


 

تصور: افرادمبتلا به آسیبهای نخاعی نمی توانند بعد ازضایعه نخاعی صاحب فرزندشوند.

واقعیت: بعضی ازافرادخانواده ،دوستان و حتی پزشکان ممکن است این طورفکرکنندکه شما نمی توانیدصاحب فرزندشوید.امکان دارد آنها فکرکنند که این کارغیرممکن وخطرناک است.همچنین ممکن است این طورتصور کنند که این کار برای مردان امکان پذیرنمی باشد.اماکسانی که از حقایق آسیبهای نخاعی آگاهی دارند،مخالف این تفکرات هستند.

مسائل مربوط به زنان : معمولا" وقتی زنان دچارضایعه نخاعی می شوند، طی مدت کوتاهی بعداز آسیب ،دوره قاعدگی زنان متوقف می گردد.ولی وقتی قاعدگی آنان ازسرگرفته می شود، توانائی آنان برای بارداری نیز برقرارمی گردد.

مسئله بارداری زنان مبتلا به آسیب نخاعی،به دلیل عوارض منحصربه فردی که می تواندایجادکند، یک موضوع پر خطر محسوب می شود.دراین افراد ممکن است ظرفیت ریه ها همزمان با رشدجنین و بزرگ شدن رحم کاهش پیدا کند.خطرپنومونی به خصوص درافراد تتراپلژی افزایش می یابد.احتمال بروز زخمهای فشاری به دلیل افزایش وزن بیشتر می شود. درزنان نخاعی باردارامکان تشکیل لخته های خونی درسیاهرگهای پاها زیادتراست.ممکن است به دلیل وجود مشکلاتی مانند یبوست ، موضوع بی اختیاری یا اسپاسم مثانه ضرورت داشته باشد، برنامه های دفع ادرارو اجابت مزاج تنظیم شوند. امکان دارداتونومیک دیس رفلکسی (AD) که یک وضعیت خطرناک برای زندگی محسوب می شودتجربه شود. به دلیل محدودشدن امکان حرکت درمراحل پایانی بارداری ممکن است جابجائی ، حرکت دربستر، مراقبتهای شخصی وسایر فعالیتهای روزمره زندگی فرد مشکلتر گردد.

وضع حمل وزایمان یک فرایندطبیعی محسوب می شود و معمولا" تحت تاثیر ضایعه نخاعی فردقرارنمی گیرد.ولی ممکن است علائمی دیده شوندکه برای هرزن نخاعی باردارمنحصربه فردباشند.ازجمله این علائم می توان به افزایش اسپاسم، AD، افزایش اسپاسم مثانه ،و مشکل افزایش فشارخون در طول زایمان اشاره کرد. شواهدی وجوددارندکه نشان می دهند امکان دارد زایمان پیش ازموعد ( زودتراز 36 هفته بعدازبارداری) ، دردزایمان و وضع حمل، برای این افراد ازموضوعات پرخطر برای آنان باشند.

شما باید درمورد تمامی عوارض و تغییرات بدنی که احتمال ایجاد آنها دردوران بارداری وجوددارد، آمادگی داشته باشید. می توانید با آموزشهای مربوط به بارداری بعدازضایعه نخاعی شروع کنید. بعدازآن گروهی را درنظربگیرید که درطول دوران بارداری دردسترس شما باشند .این گروه خودشما، متخصص زایمان و یک فیزیوتراپ( پزشکی که درزمینه توانبخشی تخصص دارد) را شامل می شود.مسائل مربوط به مردان : موضوع فعالیتهای جنسی وباروری برای مردان نخاعی که می خواهند صاحب فرزندشوند،با موانعی همراه خواهدبود.


 

تصور: افرادمبتلا به ضایعه نخاعی بایستی برای داشتن فرزندتشویق شوند. ،به خصوص اگرآنها برای مراقبتهای خود نیازبه کمک داشته باشند.


واقعیت:افرادی که قبل ازآسیب خود صاحب فرزندبوده اند، توانائی خودرا برای داشتن فرزندبه یکباره ازدست نمی دهند. آنها می توانندبدون توجه به سطح ضایعه خود ، به ابرازعشق وعلاقه خود ادامه دهند و برای فرزندان خود پدری کنند. ازسوی دیگراین حقیقت درموردکسانی که می خواهندصاحب فرزندشوند،نیزصدق می کند.

اگرشما مردی مبتلا به ضایعه نخاعی هستید، خیلی بهتراست که به فکر یافتن راه حلهائی باشیدکه کارهای لازم را انجام دهید. صاحب اولادشدن فرقی نمی کند. والدین نخاعی نیزمی توانند با همسران خود راه حل انجام خیلی از کارهای فرزندداری را پیدانمایند. راههای زیادی برای کمک به مراقبت ازفرزندان وجوددارند.شما می توانید ازوسایل کمکی مانندپوشکهای چسبی (Velcro) و کوله های سینه ای برای حمل فرزندخوداستفاده کنید. متخصصین کاردرمانی که با افرادنخاعی سروکاردارندمی توانند منبع خوبی برای آموزش وسایل کمکی باشند. همچنین آنها ممکن است ایده ها وراه حلهائی را به شماارائه کنندکه بتوانیددرمنزل حداکثرتطابق را برای مراقبت ازفرزند خود داشته باشید. بطورکلی بایستی والدین وظایف رابین خود تقسیم کنند.برای مثال ممکن است یکی ازآنان مسئولیت استحمام بچه رابه عهده بگیرد ودیگری می تواندمسئول امورمطالعه فرزندباشد.این نوع تفکیک وظایف به هرکدام ازوالدین کمک می کندتا بتوانندازقابلیتهای خود استفاده کنند.

ازسوی دیگر بعضی ازافرادممکن است به اشتباه تصورکنند که والدین هیچ وقت نبایدبرای حمل فرزندان خود درخواست کمک کنند.اما درخواست کمک و استفاده ازکمک دیگران درواقع بخشی از موضوع فرزندداری افرادنخاعی است . معمولا" والدین به روشهای مختلف، ازافرادزیادی ازجمله اعضای خانواده ، مراقبین روزانه،مربیان وبسیاری ازافراددیگردرخواست کمک می کنند. برای مثال ممکن است شما ازمراقب خود بخواهیدکه برای قراردادن بچه روی صندلی خودرو به شما کمک کند.خیلی کم پیش می آیدکه والدین برای مراقبت ازفرزندان خود ازدیگران کمک نگیرند. این حقیقتی است که هیچ یک ازوالدین نخاعی ازآن مستثنی نیستند. حتی درزمانهائی ممکن است شما برای انجام یکسری کارهای ساده هم درخواست کمک نمائید.

 

****

منبع: مقاله " تصور یا واقعیت ؟ فرزندداری بعدازضایعه نخاعی " -مترجم: مهندس عباس كاشي- (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - مهر ماه 1388 - برگرفته از سایت : http://www.spinalcord.uab.edu نشریه Pushin' On.


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved