شناخت نوآوریهائی برای زندگی روزمره افرادنخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


 

من درمورد بسیاری از تجهیزات و وسائل اطلاعات بسیار زیادی دارم و به شدت دوست دارم با جدیدترین وسایل الکترونیکی که براساس آخرین تکنولوژی روزدنیا ساخته شده اند، آشنا شوم.

یکی ازدلایل آن این است که آنقدربه تکنولوژی علاقمند هستم که همیشه می خواهم بدانم آیا چیزی وجود داردکه بتوانم درزندگی روزمره خودم ازآن استفاده کنم یا خیر. جداازاین مسئله، 20 سال است که مبتلا به ضایعه نخاعی درناحیه C5 می باشم و همواره به دنبال پیداکردن راههایی هستم که بتواننددرپیشگیری ازمشکلات جسمی بیشتر به من کمک کنند.

از سال 2004، در نشریه Pushin' On. مقالات خاصی درمورداستفاده ازاینترنت برای آشنائی با تولیدات خاصی که برای افرادنخاعی می توانند مفید باشند ،منتشر گردیده است. با وجوداینکه بعضی ازمحصولات معرفی شده نسبت به بقیه موارد جالب تر وسودمندترهستند، اما ایده انتشارچنین مطالبی همیشه مورداستقبال بیشتر خوانندگان قرارگرفته است.

دراین مقاله نیز همانند سایرمقالات ، درمورد تهیه هیچ محصول خاصی تاکیدنشده است. همچنین هیچ محصولی هم نسبت به محصول دیگر تائید نمی گردد.درعوض دراین مقاله تنها به محصولاتی اشاره شده است که به هنگام جستجو دراینترنت موردعلاقه شخصی من بوده اند و من هم تصمیم گرفتم اطلاعات مربوط به وسائل ،ابزار و تجهیزات مفید یا اقلامی را ارائه بدهم که به عقیده من خیلی ساده بوده وباعث آسایش فردمی شوند. ممکن است شما هم چیزهای دیگری پیداکنیدکه برایتان مفید و جالب باشد. اگرشما هم برای یافتن چیزهائی که دراینترنت وجوددارد وقت کافی بگذارید، مطمئن هستم که مواردی پیداخواهیدکردکه برای شما جالب و قابل استفاده خواهدبود.

تجهیزات مربوط به توانائیهای حرکتی


قبل از سال 1994 یک مجموعه تلویزیونی خیلی کوتاه بنام M.A.N.T.I.S پخش می شد.درآن مجموعه، یک دانشمندبرجسته که پاراپلژی بود برای کمک به تقویت قوای بدنی ازدست رفته خویش موفق به ساخت یک وسیله حرکتی با تکنولوژی بسیاربالا شده بود ،بطوری که بااستفاده ازآن توانست بامجرمین زمان خود جنگیده و به یک قهرمان بزرگ تبدیل شود. البته فعلا" نباید انتظارداشته باشیدکه هماننداوبتوانید درهر زمان بخواهیدازساختمانهای بلند بپرید،ولی آینده می توانندنزدیکترازآن باشدکه فکرش رامی کنید.

شرکت هوندا( سازنده انواع خودرو،کامیون و رباتهای ASIMO) اخیرا" اولین نمونه های غیرتجاری وسایل کمک حرکتی رابرای افرادی که دارای مشکل گام برداری هستند ازجمله برای مبتلایان به پاراپلژی با ضایعه درسطوح پا ئین ترتولیدکرده است.این وسیله طوری طراحی شده که به صورت کاملا" مناسب اطراف ناحیه کمر را پوشانده و ازکمرتا پاها امتداددارد و درواقع نیروی لازم برای چرخش مفاصل ران وحرکات اندامهای تحتانی را فراهم می کند.درحال حاضر،این وسیله نمی تواندنیازبه ویلچررا برای افرادمحتاج برطرف کند،اما امکان داردبه زودی درمراکزتوانبخشی شاهد استفاده از آن برای افرادمبتلابه ضایعات نخاعی باشیم.

وسایل مربوط به مراقبت از پوست

بسیاری ازافرادنخاعی برروی صندلی خود ازیک تشکچه حاوی هوا (یا هرنوع سیال خشک) استفاده می کنند. شما هم اگر درنظردارید که ازچنین تشکچه هائی استفاده کنید، باید به افرادی مراجعه کنیدکه دارای تجهیزات تنظیم فشاراین تشکچه ها باشند. همچنین هرزمانی که درنظردارید یک ویلچر یا تشکچه جدید تهیه کنید باید با افرادمتخصص دراین زمینه مشورت کنید،چراکه مناسب بودن میزان بادتشکچه دربه حداقل رساندن فشاروراده به بدن نقش موثری دارد.

درهرصورت اشکال عمده تشکچه های هوائی این است که به مرورزمان میزان باد داخل آنها کم می شود. توجه داشته باشید که چنانچه میزان هوای داخل تشکچه خیلی کم یا خیلی زیادباشد، خطربروز آسیب های پوستی افزایش خواهدیافت.بنابراین اگرنتوانیدتغییرمیزان باد تشکچه خود را حس کنید، بایدتقریبا" مطمئن باشید که درمعرض آسیب پوستی قراردارید.

من دونوع ازمحصولاتی که برای نظارت دقیق برمیزان باد تشکچه های هوائی معرفی شده اند،پیداکرده ام: گروه ROHO ، یعنی سازنده تشکچه های روهو  ، حس گرهائی بنام حس گرمجاورتی مرلین (Merlin) را معرفی کرده است .این وسیله به شکل یک پدمسطح ازطریق چسبهای Velcro (پارچه ای چسبی) به ناحیه پائینی تشکچه وصل می شود. زمانی که متخصصین میزان فشار وارده بر بدن شما را بر  صندلی اندازه گیری می کنند،بایستی حسگر تنظیم شود.حسگر مرلین برای اطمینان شما از میزان تغییرات بادتشکچه هر10 دقیقه یکبارعمل می کند.چنانچه تنظیمی نیازباشد،یک پیام صوتی هشدار خواهدداد.

همچنین حسگرهای دیگری بنام حسگر i-pressure برای نظارت دقیق بر میزان فشارهوا طراحی شده اند که میزان باد تشکچه را گزارش می دهند. این حسگربه شیر روی تشکچه متصل شده(تشکچه های چند خانه ای برای هرشیرنیازبه یک حسگردارند)و لازم است توسط متخصصین مربوطه تنظیم شود. بعدازانجام تنظیمات لازم، حسگر قادراست میزان فشار و صدای هشداردهنده صوتی را درمواقع کاهش یا افزایش باد نشان دهد.
 

فن آوریهای مربوط به ویلچر

من مطمئن هستم که شماباویلچرهای خارج ازرده آشنائی دارید. بعضی از صندلی ها ی دستی ازجمله Beast،Trekinetic K-2 ، و Boma همگی در صورت سالم بودن خیلی آرامش بخش هستند. بعضی از ویلچرهای برقی بلند هستند ازجمله X4-Extreme ، Predator و Tankchair که اصطلاحا" به نام Mega-monster نیز معروف است.

درحال حاضر نوع جدیدی ازویلچرهای برقی ساخته شده اندکه برای تمامی استفاده کنندگان ویلچر کاربرددارند.اتو بوک(Otto Bock)آلمانی سازنده انواع صندلي چرخدار ،  مدلي  به نام سوپرفور(SuperFour)رابه بازارمعرفی کرده است که همانند خودروهای هیبریدی با نیروی دوگانه یعنی برق و بنزین کارمی کند. سوپرفور دارای یک سیستم صندلی خودکارشیبداراست.این چهارچرخ یک وسیله نقلیه برای فضاهای بیرون ازمنزل محسوب می شودکه بااستفاده از یک سیستم فرمان مشابه سیستم های کنترل بکاربرده شده در ویلچرهای برقی مورداستفاده قرارمی گیرد.وقتی که باتریها دراثرکارکرد تخلیه می شوند ،تازمان شارژکامل آنها ،قسمت بنزین سوزبکارمی افتد. سرعت سوپرفوربالا است و به بیش از 9 مایل درساعت( یعنی حدود14 کیلومتر درساعت) می رسد. بااین وسیله می توان مسافتی حدود 124 مایل (نزدیک به 200 کیلومتر)راپیمودوقادراست شیبهای 40 درصدراطی کند.با تمام این توانائی ها شما می توانید به دلخواه ازیک اتاقک کشوئی که نقش سایبان وبادگیرراخواهدداشت استفاده کنید.من قبول دارم که سوپرفور احتمالا" نبایستی بالاترین تکنولوژی ویلچرباشد،چراکه ازنظرفنی جزو ویلچرهای بیرون ازمنزل محسوب می شود. درهرصورت این وسیله برای تمامی شما جستجوگران مهیج وبی باک که ممکن است با ویلچرفعلی خوداحساس محدودیت داشته باشید،ساخته شده است.

بلوتوث(Bluetooth) یک فن آوری بدون سیم با دامنه کوتاه محسوب می شود. با کمک این تکنولوژی چندین وسیله صوتی واطلاعاتی بایکدیگر مرتبط شده و استفاده کنندگان می توانند از قابلیتهائی مانند پرینت ، فاکس و همچنین امکانات هندزفری گوشیها بهره مندشوند.

از دیگر فن آوریهای بدون سیم می توان بهIR یا "این فرارد Infrared اشاره کرد. درواقع IR یک پیام نوری است که معمولا" برای اجرای عملیات صوتی ، تصویری و سایر تجهیزات الکترونیکی بصورت کنترل از راه دور مورداستفاده قرارمی گیرد.

هردوتکنولوژی بلوتوث و IR به منظورافزایش میزان استقلال بسیاری ازافراد ناتوان کاربرد دارند.درحقیقت شما که احتمالا" برای تجهیزات الکترونیکی خود دارای بیش ازیک کنترل ازراه دور هستید، می توانید ازبلوتوث برای اجرای عملیات رایانه ای و تلفنی خود استفاده کنید.

شرکت Pride Mobility که از تولیدکنندگان انبوه اسکوترها و ویلچرهای برقی با مارک Jazzy و Quantum محسوب می شود ،همواره تاکیددارد که از هردو فن آوری بلوتوث وIR بصورت یک پارچه، در سیستم کنترل رانندگی وسائل تولیدی خود(Q-logic )استفاده شود. این فن آوریها خصوصیات مفید زیادی دارند. یکی ازاین مزایا قابل برنامه ریزی کردن زمان ،برای تنظیم اوقات برنامه های روزمره ازطریق ایجاد آلارم های منظم جهت یادآوری کارهائی مثل انجام کارهای مربوط به کاهش فشار می باشد.همچنین این نوع سیستم های کنترل رانندگی این اجازه را به کاربران می دهدتا کارکرد IR و بلوتوث را به داخل سیستم های خود برنامه ریزی کنند. به این مفهوم که شما می توانید وسایل الکترونیکی، ماوس رایانه و اکثر تجهیزات بی سیم را به همان روشی که درمورد سیستم فرمان ویلچربرقی ، کنترل های سر، ویا سایر وسایل کنترل کننده دیگرعمل می شود،کنترل کنید.

تجهیزات مرتبط با کنترل ادرار


ممکن است شما تابه حال نشنیده باشید،اما پزشکان معمولا" توصیه می کنند که افرادمبتلا به ضایعه نخاعی بایستی روزانه حداقل 64 اونس(حدود 2 لیتر)  آب مصرف کنند. درهرحال برخی افرادبه سادگی متوجه می شوندکه خیلی سخت است که مقدار دقیق مایعات مصرفی رابه خاطر بسپارند، یا اینکه آنها به اندازه ای مشغولیت دارندکه نمی توانند مقدار آب درنظر گرفته شده روزانه رامصرف کنند.

برای کمک به این کار دستگاهی بنام HydroCoach ابداع شده که برای اولین بار درجهان برروی بطریهای آب نصب می شود. این دستگاه متشکل از یک مانیتور نشان دهنده میزان جذب آب است که مقدار نیاز به آب را محاسبه کرده و زمان واقعی مصرف مایعات را برای تمام روزبرای فرد مشخص می نماید و به اوانگیزه می دهد تا مایعات موردنیازخودرا مصرف و آن را درحد مناسب قراردهد.

البته حتی موقعی که شما نیازبه افزایش مصرف مایعات نداشته باشید، امکان دارد استفاده از یک کیسه تخلیه کننده که به پا متصل می شود، ضرورت پیدا کند. احتمال دارد شما با یکسری از تخلیه کننده های برقی مانند HydroFlush Mini ، ASL ، Freedom Flow و Electric Leg Bag Empitier 2 آشنا باشید. این تخلیه کننده ها معمولا" ازطریق سیم به یک منبع تغذیه برقی (اغلب باتریهای ویلچرهای برقی) وصل شده و به یک کیسه پا متصل می گردد. یک دکمه خودکار روی ویلچر ودرجائی که استفاده کننده می تواند آن را فشار دهد قرارگرفته که با کمک آن شیر الکترونیکی ادرار ازکیسه پا تخلیه می کند.

همچنین می توانید یک تخلیه کننده دستی مانندJB-3 درنظربگیرید. این تخلیه کننده شبیه تخلیه کننده های برقی بوده و به همان صورت روی ویلچردستی عمل می کند،ولی کیسه آنها به جای فشردن دکمه یا به صورت دستی توسط یک کابل به بالا کشیده می شود ویا اینکه با یک ضربه کوچک عوض می شود.

باوجوداینکه تخلیه کننده ها در ویلچرهای دستی وبرقی کارآمدهستند،اما من همیشه ترجیح می دهم از تجهیزات مدرن استفاده کنم. مثل انواع تجهیزات بدون سیم ؟ بله! پس بهتراست با انواع وسایل سیم دار که باعث آزادی عمل شما می شوند، خداحافظی کنید. تخلیه کننده های نوع Freedom Flow 2 دارای سه قسمت اصلی هستند:

1- یک مجموعه کوچک مستطیلی شکل با یک گیره لوله است که دارای باتریهای داخلی قابل شارژمی باشد.
2- یک سوئیچ (سوئیچها دارای انواع مختلف هستند ازجمله سوئیچ puff switch)
3- یک شارژر برای بخش قابل شارژر

این واحدکوچک به راحتی به لوله تخلیه ای که درانتهای کیسه قراردارد ، متصل می شود. سوئیچ مربوطه نیز به طورجداگانه به روی ویلچر درمحلی که فردبهترمی تواندبا آن کارکند، جاسازی می گردد. واحدمستطیلی شکل درحدود یک هفته بطورشبانه روزی برروی شارژباقی می ماند.

نتیجه گیری
بطورکلی فن آوریهای زیادی وجوددارندکه شما هم می توانید نمونه های جالبی ازآن را به همان صورتی که دراین مقاله اشاره شد، مورد جستجو قرار دهید . من محصولات زیادی را پیدا کرده ام و تقریبا" به راحتی ازطریق اینترنت قابل جستجو هستندو تقریبا" مطمئن هستم که یافتن سایر وسائل وتجهیزات و تولیدات برای شخص شما جالب خواهدبود.

درهرصورت هدف ازارائه این مقاله این بوده که چیزهایی که درزندگی روزمره سودمند هستند را شناسائی نمائید.من تنها تعدادمحدودی از محصولات را به شما ارائه داده ام که فکر می کنم ممکن است برای بعضی ازافراد نخاعی مفیدباشدوشما را تشویق می کنم که ازهمین حالا کار جستجو را آغاز کنید. امیدوارم که چیزهای مفیدی که برای زندگی روزانه شما مفید هستند را پیدا کنید.

 

****


منبع:  مقاله " شناخت نوآوریهائی برای زندگی روزمره افرادنخاعی" -مترجم: مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -آذر ماه 1388 - برگرفته از سایت : http://www.spinalcord.uab.edu نشریه: Pushin' On.
 

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved