ژاكت تنه

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 


هدف استفاده از ژاكت تنه كمك به  پايداري ستون فقرات پشتي است. ژاكت تنه از حركات رو به جلو،‌ عقب و چرخشي ممانعت به عمل مي‌آورد. با استفاده از اين وسيله فرد مي‌تواند زودتر از تخت بيرون آمده و حركت را شروع نمايد و از عوارض بي حركتي و ماندن در بيمارستان پيشگيري مي‌نمايد.

استفاده از ژاكت تنه مانند گچ گرفتن دست و پا پس از شكستگي آنها است. ژاكت تنه از دو قسمت تشكيل شده كه توسط چسبك «‌ولكرو»‌ به هم متصل مي‌شوند. جنس ژاكت پلاستيكي است و داخل آن از اسفنج پوشيده شده و براي تبادل هوا بين پوست و محيط خارج بصورت سوراخ دار ساخته مي‌شود. ژاكت تنه بايد بطور محكم به لگن، قفسه سينه و پشت اتصال پيدا كند.

مراقبت از ژاكت تنه


بايد هر روز پوست از لحاظ وجود قرمزي و نقاط فشار كنترل شود. همچنين چسبكها از لحاظ مناسب بودن و بسته شدن بطور مناسب كنترل شوند. بخش پلاستيكي و اسفنج داخل آن بايد سالم و بخوبي به بدن متصل شود.

بايد و نبايدها در مورد ژاكت تنه

در زمان استفاده از ژاكت تنه موارد زير هرگز نبايد اتفاق افتد:
بيمار نبايد قبل از انكه ژاكت از لحاظ درست پوشيده شدن امتحان نشده از تخت خارج شود بايد قفلهاي آن كنترل شود و بدرستي بسته شده باشند.
جهت معاينه نواحي فشار بر روي پوست و تعويض لباس زير فقط در حالت خوابيده مي‌توان ژاكت را باز نمود حتماَ وقتي كه ژاكت پوشيده مي‌شود زير آن زيرپوش پوشيده شود و هرگز در زير ژاكت تنه از كرم و لوسيون استفاده نشود.

بيمار فقط يكبار با كمك فرد ديگر اجازه دارد ژاكت را بيرون بياورد. براي چرخيدن داخل تخت اگر ژاكت تنه پوشيده نشده است؛ حتماَ فرد ديگر بايد به فرد مبتلا كمك نمايد. به هيچ وجه نبايد ستون فقرات چرخش داده شود. در صورتي كه ژاكت تنه تنگ يا گشاد شود به پزشك اطلاع داده شود.

بعد از اجازه پزشك مي‌توان بر روي صندلي يا روي تخت بدن را شستشو داد. بدن پس از شستشو بايد بخوبي خشك شود. وقتي كه پزشك اجازه داد بيمار مي‌تواند هنگام خواب نيز از ژاكت تنه استفاده كند در اين صورت امكان چرخيدن موقع خواب براي بيمار وجود دارد.
چطور ژاكت تنه را مي‌توان پوشيد يا درآورد؟

1-بيمار بايد به پهلو بخوابد براي اينكار بايد فردي به بيمار كمك نمايد. اگر بيمار سعي نمايد خودش را بغلتاند اين مسئله باعث ايجاد چرخش در ستون فقرات شده و انجام آن ممنوع است.
2-ابتدا قطعه پشتي ژاكت را در قسمت پشت قرار داده و مطمئن مي شويم لبه آن در پايين به درستي قرار گرفته است
3-سپس بيمار به پشت و در حقيقت به داخل ژاكت مي‌خوابد
4-قسمت جلويي ژاكت بر روي قفسه سينه قرار داده مي شود . و توسط چسبك دو قسمت بهم متصل مي‌شود.
5-چسبكها كاملاَ محكم مي‌شوند.

براي پوشيدن زير پوش

1-بعد از پوشيدن قسمت پشتي ژاكت تنه, زير پوش از سر و دستها رد شود.
2-زير پوش در قسمت جلو پايين كشيده ‌شود.
3-قسمت جلويي ژاكت تنه را قرار داده و سپس به پهلو خوابيده ‌شود.
4-چسبكها باز شوند.
5-زير پوش در قسمت عقب نيز پايين كشده ‌شود.
6-دوباره چسبكها بسته ‌شوند.
زماني كه ژاكت تنه پوشيده نشده است
وقتي كه ژاكت تنه پوشيده نشده يا بيمار در حال تعويض لباس مي‌باشد بايد آرام روي تخت بخوابد. سر نبايد از روي تخت بلند شود. براي چرخش بايد فردي به بيمار كمك کندو بدون حركت پيچشی ستون فقرات چرخش انجام شود. بيمار نبايد شلوار خود را بدون پوشيدن ژاكت تنه بپوشد يا در آورد زيرا احتمال خم شدن يا چرخش ستون فقرات وجود دارد
 

****

منبع : مقاله "ژاكت تنه " تهيه كنندگان : دکتر غلامرضا رئیسی ، دکـتر طناز احدی برگرفته از : http://rehab.blogfa.com/cat-11.aspx
 
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved