فشار برروی مهره ها درآسیب های نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

استخوانهای ستون فقرات یعنی مهره ها بوسیله یکسری صفحات ژله مانند (دیسک) از هم جدا شده اندکه درموقع جابجائی ها به مثابه یک ضربه گیر عمل می کنند. این مهره ها و دیسکها دارای فضائی هستندکه درمجموع کانال ستون فقرات راتشکیل و طناب نخاعی وریشه های عصبی منتج از آن رادربرمی گیرد. هرگونه فشار وارده روی ستون فقرات ، می تواند باعث فشاربرروی خود نخاع و ریشه های عصبی عبورکننده ازبین مهره ها و ناحیه دم اسبی (cauda equine )و بطورکلی مجموعه ای ازاعصاب خارج شده از پایه نخاع می گردد.

 علل عمده فشار برروی نخاع

مطابق با گزارشات بدست آمده از وب سایت Merck ،فشردگی طناب نخاعی ممکن است دراثر آسیب دیسک بین مهره ای به دلیل شکستگی یا جابجائی مهره ها به وجودآمده وباعث تنگی کانال نخاعی شود. همچنین دیده شده که بعداز آسیبهای نخاعی، لیگامنت ها (رباط) برروی عصب یا عروق خونی اطراف طناب نخاعی فشار واردمی کنند.
یکسری عوارض پزشکی نظیر اختلالات لخته یا عفونت نیز ممکن است باعث ایجادحفره هایی مملو از مایع شده و طناب نخاعی و ریشه های عصبی آن را تحت فشارقراردهند.

اقدامات درمانی برای کاهش فشارهای وارده بر نخاع

انواع روشهای درمانی

 براساس گزارش انجمن جراحان ارتوپدی ایالات متحده (AAOS)،درمان فشارهای وارده بر طناب نخاعی درشرایط غیراضطراری بایستی بادرمانهای حفاظتی آغازگردد.این درمانها شامل فیزیوتراپی،استفاده ازداروهای ضدالتهابی نظیر ایبوبروفن و تزریق کورتیزون به داخل طناب نخاعی است. درمان های دیگری مانند طب سوزنی یا فنون ماساژ وجابجا کردن ستون مهره ها نیز جزو درمانهای حفاظتی محسوب می شوند.اگراین اقدامات موثرواقع نشود وکیفیت زندگی فردبه دلیل درد و ضعف درسطح پائینی باشد، پزشک می تواندفردرا جهت لامینوکتومی(laminoctomy عبارتست از اکسیزیون قوس خلفی مهره )همراه با fusion یا بدون آن با به یک جراح ارجاع دهد. اگر فردمبتلابه تومور یا عفونت باشد،جراح بایستی برای کاهش فشار برروی طناب نخاعی ،عارضه اساسی را درمان نماید.

اثرات

درمانهای غیرجراحی باعث بازشدن کانال نخاعی نمی شوند،ولی به طرق دیگری تاثیرگذارهستند. به عنوان مثال داروهای ضدالتهابی و تزریق کورتیزون می تواندمیزان آماس بافتها راکاهش داده و فشارراازروی طناب نخاعی بردارد.به عبارت دیگر،درمانهای جراحی به منظور بازکردن طناب نخاعی وکاهش دائمی فشردگی طناب نخاعی طراحی می شوند.متداولترین روش جراحی دراین زمینه لامینوکتومی است که طی آن جراح فشارحاصل از قطعات استخوان ها ورباطها را حذف می کند.اگرجراح متوجه جابجائی وگسیختگی مهره ها شده باشند، می تواند لامینوکتومی را همراه با fusion انجام دهد که طی آن مفاصل بطوردائم به هم متصل و با استفاده از استخوان یا میله های فلزی پیوند داده می شوند.

نتایج بدست آمده

بسیاری از افرادمتوجه می شوند که درمانهای حفاظتی می توانندکیفیت زندگی آنان رابهبودبخشد به همین دلیل آنها تمایلی به جراحی ندارند. براساس گزارشات AAOS ، لامینوکتومی همراه باfusion یا بدون آن دربیش از80 درصد مواقع نتایج بسیارخوبی به دنبال داشته است.
 

هشدار

سندرم دم اسبی(  cauda equine )یکی از جدی ترین اشکال فشرده شدن طناب نخاعی محسوب می شودکه برای پیشگیری از آسیبهای دائمی نیازمند اقدمات فوری جراحی است . درصورتی که حس قسمتهایی ازبدن مانند لگن یا رانها که درشرایط طبیعی قابل حس هستند، ازبین رفته باشد، می تواند کنترل ادرار یا اجابت مزاج رابا مشکل مواجه نماید یا بایستی به اختلالات حسی و کاهش قوا درپاها توجه نمود.

 

****


منبع: مقاله "
فشار برروی مهره ها درآسیب های نخاعی"  -مترجم: مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -آذر ماه 1388 - برگرفته از سایت : http://www.ehow.com
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved