برنامه های ورزشی برای افرادنخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 


برنامه های ورزشی زیادی وجوددارندکه شمابه عنوان یک فردنخاعی می توانیدآنها راانجام دهید. ازجمله این فعالیتهای ورزشی می توان به تمرینات هوازی،تقویت قوای بدنی و افزایش انعطاف پذیری بدن اشاره نمود .به خاطرداشته باشیدکه چنانچه وضعیت بدنی شمابه گونه ای است که مجبوربه یک زندگی نشسته هستید،بایستی فعالیتهای بدنی خودرا با دوره های زمانی کوتاه (5تا 10 دقیقه) آغازنموده وبه تدریج آن راتاحدی مطلوب افزایش دهید.

 

فعالیتهای هوازی

تمرینات هوازی به شکل حرکاتی منظم وتکراری ،مجموعه عضلات بزرگ را درگیر می کنند. شناکردن ،بسکتبال،دوچرخه سواری،قایقرانی، اسکی وتنیس ازجمله این تمرینات هستند.این نوع تمرینات نیازبه اکسیژن راافزایش داده، وقلب ودستگاه گردش خون وادارمی کنند تا این افزایش نیازرا برطرف نمایند.شمابایستی سه بار درهفته ودرهرجلسه تمرین حداقل به مدت 30 دقیقه ورزش کنید.

تمرینات هوازی ممکن است برای بعضی ازافراد نخاعی تاحدی مشکل باشدکه برروی کیفیت زندگی آنان اثرات مفیدی داشته باشد.برخی ازمزایای مهم تمرینات هوازی ازاین قرارند:

- تقویت قلب وافزایش کارآئی آن جهت به جریان انداختن خون درسرتاسربدن
- کاهش خطرافزایش فشارخون وضربان قلب
- کمک به کنترل وزن
- افزایش میزان استقامت بدن برای انجام فعالیتهای فیزیکی از طریق کمک به رسیدن خون واکسیژن به عضلات


ممکن است شمافکرکنیدکه اگرازویلچرهای دستی استفاده کرده وآن رادر زمانی ازوسط روزبه تنهائی حرکت دهید،به عنوان یک تمرین هوازی کفایت خواهدکرد.اما درحقیقت برای بهره مندشدن قلب و سلامت عمومی بدن لازم است که تاحدی فعالیت کنیدکه بدن شماعرق کرده وضربان قلب شماافزایش یابد.بنابراین صرفا" هل دادن ویلچرکافی نخواهد بود. بولینگ،دوچرخه سواری با ویلچر(هندسایکلینگ)،بسکتبال با ویلچر و پاروزدن ازدیگر ورزشهای هوازی محسوب می شوند.

 


یکی ازاعضای انجمن ضایعات نخاعی انگلستان که مبتلا به آسیب کامل درناحیه T4 است بيان مي كند  :
" شناکردن رااز5 سال پیش شروع کردم.این موضوع باعث شدکه زندگی من به کلی تغییر پیداکند.حالا من خیلی سالمترهستم و اعتمادبه نفس بیشتری دارم....من در مسابقات انگلستان شرکت می کنم وتاکنون موفق به کسب 6 رکوردجهانی رشده ام. موقعی که شروع به شنا کردم ، خیلی ازخودم مطمئن نبودم وهیچ وقت فکرنمی کردم بتوانم بدون داشتن کمک شناکنم. وقتی به مردم می گفتم که بهترازموقعی که پا داشتم شنا می کنم آنها فکرمی کردندشوخی می کنم. یک مربی خیلی خوب هم دارم که هرروز به من آموزش می دهد.

خیلی ازافرادنخاعی به دلیل مشکلات مثانه وروده خود ازشناکردن خودداری می کنند.موقعی که من ازسوندثابت استفاده می کنم ، یک کیسه کوچک با یک لوله کوتاه به پایم می بندم وآن را در کنار شکم و زیرمایو ام قرارمی دهم.درحال حاضرهم یک مجرا به روده باریکم وصل و کلستومی شده ام .درموقع شنا کیسه ام را عوض کرده واز یک کیسه کوچکتر استفاده می کنم وآن رادرکنارشکمم قرارمی دهم. بایدقبول کنم که گاهی اوقات که بعدازیک جلسه آموزشی که ازآب خارج می شوم، نسبت به وقتی که در آب هستم کمی چاق تربه نظر می رسم، اما یک حوله روی ویلچرم می گذارم و آن راروی خودم می اندازم بطوری که واقعا" هیچکس به آن توجه نمی کند".

 

 تقویت قوای بدنی

به عنوان یک فردنخاعی و برای جبران کارماهیچه های فلج لازم است که برروی بیشترماهیچه های غیرفلج خود تکیه نموده وبرروی آنها کنترل داشته باشید.بنا براین نیازداریدکه تاآنجاکه امکان داردماهیچه های مذکوررا تقویت نمائید. تقویت قوای بدنی نه تنها به شما کمک می کندکه فعالیتهای روزمره زندگی خودرا بهترانجام دهید،بلکه باعث بهبود بنیه بدنی و سلامت عمومی بدن نیزمی گردد.

تمرینات شما نبایستی طوری باشدکه سبب خستگی شما گردد.شما می توانید عضلات خودرابا تکرارتمرینات آرام وملایم به همراه برنامه کاهش وزن،وضعیت عضلات خودراحفظ کرده وبه تدریج قدرت خودرا افزایش دهید.

شمانبایستی تمرینات مربوط به گروههای عضلانی یکسان را به صورت هرروز اجرانمايید.هدف این است که برنامه های ورزشی رادرطول دوره یک هفته ای به نحوی توسعه دهیدکه دربین جلسات تمرین وقفه وجودداشته باشدتا ازاعمال فشارزیادبرروی ماهیچه های شما جلوگیری شده و ضررآن بیشترازمنفعت آن نشود.

استفاده ازوزنه ، ماشین آلات ورزشی باوزنه، گوی ورزش، wall pulley ، و Thera-band ازجمله مثالهائی هستندکه باعث تقویت قوای بدنی می شوند.
 

 

 افزایش انعطاف پذیری

تقویت قوای عضلانی صرفا"درافزایش حجم عضلات خلاصه نمی شود،اما مسئله نرمی و حالت کشسانی عضله نیزخیلی مهم است. افزایش انعطاف پذیری نیز می تواند اسپاسم را کاهش داده ودامنه حرکتی شمارا زیادکند.نکته مهم این است که همیشه بایستی از کوتاه شدن ماهیچه ها که به کنتراکچر (Contractures) موسوم است، پیشگیری کرد.


شمامی توانید به روشهای مختلفی قابلیت انعطاف ماهیچه های خودرا حفظ کنید.ازجمله این روشها می توان مقاومت غیرفعال،استفاده ازThera-band و استفاده از وسایل مربوط به ایستادن مانند ویلچرایستا رانام برد.

انجمنهای ضایعات نخاعی دارای فیلمهای ویدئوئی هستند که می توانند درمورد اجرای تمرینات ورزشی علاقمندان را راهنمائی کنند.

 

****


منبع : مقاله " 
برنامه های ورزشی برای افرادنخاعی" -مترجم: مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -دی ماه 1388 - برگرفته از December 2007: SIA

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved