مشخصات سینک ظرفشوئی وشیر آب درآشپزخانه های ویژه افرادنخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 
سینک ها دراندازه ها واشکال متنوع و از موادمختلف ساخته شده اند.اما سینک هايي  که ارتفاع آنها قابل تنظیم است به گونه ای هستندکه می توانند به وسیله هرکسی به راحتی درحالت ایستاده یا نشسته مورد استفاده قراربگیرند. همچنین اگر فضا اجازه دهد، می توان از دو سینک که درارتفاع های مختلف نصب شده اند، استفاده نمود.
 
 
اگربخواهید درحالت نشسته ازسینک استفاده کنید، مجبورهستیدکه پاهایتان را درزیرآن قراردهید.معمولا" عمق لگن سینک نبایستی بیشتراز 150 میلی متر باشد. در ضمن برای جلوگیری ازسوختگی پاها باید قسمت خارجی کف بااستفاده از عایقهای حرارتی     مناسب ایزوله شود.درصورتی که ازویلچراستفاده می کنید، فضای زیر سینک بایستی درحدود 90 سانتیمتر پهنا داشته باشد،تا ویلچر به راحتی درآنجا استقرارپیداکند.

شیرهای آب 

 
اگردرانگشتان و دست های خود محدودیت حرکتی دارید، بایدازشیرهای اهرمی یا محوری استفاده نمائید. قسمت کنترل برخی از شیرهای اهرمی درجلوی سینک قرارمی گیرد بنابراین لازم نیست که فردبرای استفاده ازآن بدن خودرادرازکند.
 
وجود کنتراست بین رنگ شیر و رنگ زمینه آن نیز برای کسانی که دارای مشکلات بینائی هستند، می تواندمفیدباشد.
 
بهتراست شیرهای اهرمی موردنظرخود راازنوعی انتخاب کنید که اهرم آنها به هنگام بازو بسته شدن ، به سمت خارج وبالای سینک قرارنگیرد.غیرازاین موضوع درموقع استفاده ازسینک هم ، هیچ چیزدیگری نبایدبرای شما مزاحمت ایجادکند. استفاده از لوله های خرطومی بلند به شما این امکان را می هدکه حین پرکردن  لگن یا قسمت آب کش ظروف داخل آنها باقی بمانند.        
 
 شیرهای خودکارهم به گونه ای هستندکه با قرارگرفتن چیزی درزیرآنها جریان آب برقرار می شود،ولی هزینه زیادی دارند.

چندنکته مهم  


-         درصورت امکان سر شیرهای معمولی رابا انواع اهرمی تعویض کنید.
-         زیر سینکهايي که قسمت فاضلاب آنها درعقب قراردارد، دارای فضای بیشتری است.
-         استفاده ازیک صافی مناسب درداخل لگن سینک برای گرفتن مواد زائد می تواندمانع ازگرفتگی لوله های تخلیه شود.

****

 
منبع:  مقاله : "
مشخصات سینک ظرفشوئی وشیر آب درآشپزخانه های ویژه افرادنخاعی"    –ترجمه : مهندس عباس كاشي-  (ohealth2007@yahoo.com) –
 انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388  برگرفته از : http://www.ricability.org.uk

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved