آنچه که باید درمورد فیزیوتراپی بدانیم؟

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 
فیزیوتراپی که به عنوان فیزیک درمانی نیزشناخته می شود، حوزه ای ازعلم بهداشت محسوب می شودکه تلاش آن درراستای توانمندساختن افرادی است که ازنظرجسمی مشکل داشته یا بدن آنان به دلایلی مانند افزایش سن یا بیماری دچارتحلیل گشته است، به طوری که آنان بتوانند بدون نیازبه کمک دیگران ، کارهای خودرابه خوبی انجام دهند. معمولا" این موضوع نیازمند تعامل دوجانبه بین کارشناسان و بیماران است تا تجهیزات فیزیوتراپی و آموزش تمرینات لاز م برای عضلاتی که به دلايل پزشکی مختلف آسیب دیده اند، هماهنگ نمایند.

متخصصانی که درزمینه فیزیک درمانی فعالیت می کنند، معمولا" به عنوان فیزیوتراپ شناخته می شوند. بسیاری از این افراد قبل ازاخذ گواهینامه اشتغال دراین حوزه بایستی چندین سال تحصیل کنند. دوره های آموزشی فیزیوتراپی نیزدرچندین شاخه وزمینه های مختلف بوده وگستره آن ازمسائل پیری گرفته تا مبحث ارتودنسی ( اصلاح دندانهای کج ومعوج) رادربرمی گیرد. فیزیوتراپها پس ازدریافت گواهینامه می توانند عضوانجمن فیزیوتراپهای کشورشده وقبل ازدریافت بوردتخصصی خود بایستی فعالیت های کاری زیادی را انجام دهند.

گستره کار فیزیوتراپی

برخی ازفیزیوتراپ ها دربیمارستانها یا مراکزدرمانی فعالیت می کنند ، درحالی که عده ای ازآنان به طورمستقل کار می نمایند. بطورکلی نوع فیزیک درمانی که باید به آن مراجعه شود، بستگی به نوع ضایعه یا بیماری مزمن فرد متفاوت بوده و معمولا" متخصصین ارتوپدی شما رابه آنها ارجاع می دهند.

متخصصان فیزیوتراپی می توانند به آسیب ها یا بیماری های دستگاه اسکلتی عضلانی رسیدگی نموده و با استفاده از تجهیزات فیزیوتراپی ، اقدامات لازم را درزمینه های مختلف مانند اصول گام برداری بعدازشکستگی های قسمتهای مختلف ارائه دهند یا مثلا" بیماران راقادرمی سازند تا بعدازجراحی های اضطراری مجددا" بتوانند ازدستهای خود استفاده کنند. وسائل ساده فیزیوتراپی مانند کیسه های کمپرس سرد وگرم نیزمی توانند برای پیچ خوردگی ها یا شکستگی های خفیف مورد استفاده قرارگیرند.

متخصصین سالمندان یا کودکان

فیزیوتراپ های متخصص سالمندان درحوزه مشکلات افراد پیر فعالیت می کنند، درحالیکه فیزیوتراپ های متخصص کودکان با اطفال وبچه ها سروکاردارند. هردونوع این متخصصان با بیماریهای خاص گروههای مذکورآشنائی داشته وبرای کمک به مشکلات ناشی از بیماریهای آنان، آموزشهای لازم را در زمینه کاربا وسائل مخصوص ارائه می دهند. برای مثال یک متخصص کودکان می تواند به بچه ای که دارای انحناء ستون فقرات است آموزش دهدکه بتواندبا استفاده از بریس راه برود، ازطرف دیگر یک متخصص سالمندی می تواند به شهروندان مسن کمک کند تا با مشکلاتی مانند آرتروزیا اوضاع وخیم بعد ازجراحیهای مختلف مقابله کنند.

متخصصین نرولوژی ( اعصاب)

یک بیمارمبتلا به مشکلات عصبی اغلب براساس درمان تجویزشده توسط یک متخصص اعصاب درمان می گردد.آسیبهای طناب نخاعی یا مغزومشکلاتی مانند ام .اس یا پارکینسون معمولا" نوسط این متخصصین تحت درمان قرارمی گیرند. بطورکلی متخصصین اعصاب برروی افرادی کار می کنند که فلج شده اند وقادر به راه رفتن نیستند. وسائل فیزیوتراپی مانند تحریک کننده های الکتریک عضلات بوسیله این متخصصین مورد استفاده قرارگرفته و باعث تحریک جریان خون شده وبدین ترتیب ازتحلیل عضلات جلوگیری می کنند.

متخصصین ماساژدرمانی

متخصصین این رشته ی خاص پزشکی بایستی ازتجهیزات جدید وبه روزبرای ماساژدرمانی استفاده کنند. معمولا" ماساژورهای خصوصی به صورت مستقل قرارداد می بندند وبیمار مجبوراست امکانات ماساژدرمانی رابرای خود خریداری کند. ازسوی دیگر این افرادمتخصص حتی اگربا یک مرکزتخصصی ارتباط نداشته باشند، بایددارای مجوز بوده و گواهینامه تخصصی داشته باشند. یک فردماساژورکه دریک مرکزپزشکی کارمی کند، درمورد وضعیت تجهیزات ماساژ ارزیابی های لازم را انجام خواهدداد، اگرچه ممکن است آنها مجبورباشند به میزان خیلی کم به ماساژدرمانی بپردازند.

نقش خانواده

بخش مهم موفقیت فیزیک درمانی، برپایه ایجادیک نگرش ذهنی دربیماراست . دراین راستا نقش خانواده اهمیت به سزائی دارد. فیزیوتراپ ها مراحلی راکه لازم است بیمارطی کند مشخص می کنند تا فرد اطمینان پیدا کند که بااجرای آن نتیجه مثبتی گرفته خواهد شد واعضای خانواده نیز به نوبه خود بایستی در کنار بیمارقراربگیرند تا کمک کنند روحیه بیماردرحد بالاحفظ شود، بطوری که آنها بتوانند بعدازتنزل شدید قوای بدنی، با یک برنامه مناسب فیزیوتراپی با مشکلات خودمبارزه کنند.

به خاطرداشته باشید وقتی به دنبال یک فیزیوتراپ هستید، اطمینان حاصل کنید که فردی تحصیل کرده بوده و دارای مجوزهای لازم باشد.حتی یک ماساژورهم بایستی کاملا" دوره دیده باشد ودقت داشته باشید که آیا قادربه تهیه وتدارک وسائل ماساژمی باشد یاخیر؟ درپایان توجه داشته باشید که تمام هدف فیزیوتراپی افزایش سطح سلامتی وکمک به بهبودی فرد بعدازجراحی ها ، تصادفات یا بیماریهای تضعیف کننده ومزمن است.
 

****


منبع: مقاله " آنچه که باید درمورد فیزیوتراپی بدانیم؟    " – ترجمه : مهندس عباس كاشي- (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي - فروردین ماه 1389 برگرفته از سایت : www.thescizone.com
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved