ساخت یک نوع ژل جدید با استفاده ازتکنولوژی نانو برای ترمیم ضایعات نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 دانشمندان دانشگاه نورث وسترن با استفاده ازتکنولوژی نانو  گام بزرگی را دردرمان موثرومفید ضایعات نخاعی برداشته اند .آنان توانسته اند با مهندسی نانو ژلی را تهیه کنندکه مانع ازتشکیل جای زخم درمحل ضایعه نخاعی شده و امکان تولید ورشد مجدد رشته های طناب نخاعی را فراهم آورند.

ضایعه نخاعی به دلیل عدم امکان بازسازی رشته های عصبی معمولا" باعث فلج دائمی اندام ها و کاهش حس درنواحی پائین محل آسیب می گردد.

رشته های عصبی یا آکسونها دارای قابلیت رشد مجدد دارند، اما ازآنجائی که آنها به وسیله بافتهای هم بندی scar tissue اطراف ضایعه مسدودمی شوند، قادربه انجام این کارنیستند.

درحال حاضر پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن نشان داده اند که یک نوع ژل جدید ی که با استفاده از تکنولوژی نانو ساخته می شود، می تواندمانع ازتشکیل بافت هم بندی درمحل ضایعه شده وبه رشته های طناب نخاعی قطع شده اجازه بازسازی ورشد دهند.ژل مذکوربه صورت مایع به داخل نخاع تزریق شده ودرآنجا به صورت یک رابط عمل نموده وبه رشد ونمو رشته های عصبی ونفوذآنهابه محل ضایعه کمک می کند.برای آزمایش ژل، محققین آن را به موش های دارای ضایعه نخاعی تزریق نمودند . براساس گزارش گروه تحقیق بعداز6 هفته حیوانات مذکور به طورقابل توجهی قادربه استفاده ازپاهای پشتی خود بوده ومی توانستند حرکت کنند.

دکترجان کسلر( John Kessler) سرپرست این گروه تحقیقاتی و پروفسور داوی ( Davee) استاد بیولوژی سلول های بنیادی دانشکده پزشکی فین برگ دانشگاه نورث وسترن گفت : " ما بامشاهده نتایج این کار بسیارمتعجب شدیم . ما می توانیم ژل را بدون آسیب رساندن به بافتها تزریق نمائیم .این روش دارای پتانسیل بسیارخوبی برای درمان انسانها می باشد".

درهرحال کسلر به صورت محتاطانه چنین می گوید: " آنچه مهم می باشداین است که بدانیم هرچیزی که درموشها کارسازاست، لزوما" در انسانها موثرنخواهدبود. دراین برهه زمانی ما هیچ اطلاعاتی درمورد این که آیا این روش برای انسانها نیز کارآئی دارد یا نه نداریم." اواضافه می کندکه:" فعلا" هیچ گونه روش معجزه آسا یا یک چیزخاصی که مشکل ضایعه نخاعی را حل کند وجودندارد، اما روش مذکوربه ما محصولی را ارائه داده که بتوانیم درمورددرمان آسیب نخاعی فکرکنیم . این روش می تواند با ترکیب سایرتکنولوژی ها ازجمله سلولهای بنیادی ، داروها یا سایر داروها وروشهای دیگرمورداستفاده قرارگیرد".

ژل ساخته شده به روش نانوب ه صورت های مختلفی به بازسازی رشته های عصبی نخاع کمک می کند.به علاوه تشکیل بافت های هم بندی که بطورطبیعی درمحل ضایعه به وجودمی آیند، راکاهش می دهد ودرعوض به تولیدسلول های جدیدمفید وسازنده میلین کمک می کند. میلین ماده ای است که غلاف های آکسون های طناب نخاعی را تشکیل داده وموجب انتقال سریع پیامهای عصبی می گردد. همچنین پل برقرارشده بوسیله ژل به رشدآکسون ها درهردوجهت حیاتی ، یعنی بالای طناب نخاعی وبه سمت مغز( آکسونهای حسی ) وپائین به سمت پاها (آکسونهای حرکتی ) کمک می نماید.

دکترکسلرمی گوید:" هیچ کسی فکرنمی کند که برای اینکه شما بتوانیدجائی که روی زمین هستیدراحس نمائید، باید رشته های عصبی به سمت بالای طناب نخاعی رشد نمایند. شما اگرنتوانیدجائی که پایتان را گذاشته اید، حس کنید مسلما" قادرنخواهیدبود راه بروید".

حالا پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن براستفاده ازتکنولوژی نانو برروی تولید ژل هایی کارمی کنند تا به عنوان یک دارو مورد پذیرش سازمان دارو وغذا (FDA ) قرارگیرند.

اگراین ژل برای انسانها مورد تائید قرارگیرد ، بایستی تا چند سال آزمایشات بالینی لازم انجام شود.دکترکسلرمی گوید: " ممکن است که برای کمک به راه رفتن مجدد انسان راه زیادی وجودداشته باشد. اما مردم هیچوقت نباید نا امیدشوند. با این حال این روش هنوزهم هیجان انگیزاست ، چراکه درواقع یک تکنولوژی جدید برای درمان ضایعات نخاعی محسوب می شود ".

این تحقیق در دوم آوریل سال جاری در " مجله نروساینس " منتشرشده است .
 

 

****منبع: مقاله:
Standing or Sitting? Which is Better for Degenerative Disc Disease?" " – ترجمه : عباس كاشي- (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي - اردیبهشت ماه 1389 - برگرفته ازسایت: //www.spineuniverse.com :http

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved