داستان هاي واقعي آسيب نخاعي

داستان يك آسيب نخاعي در خصوص  درمان اسپاسم

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

  
این داستان تجربه یکی ازکسانی است که برای درمان اسپاسم شدید خودازروش( ITB   (Intrathecal Baclofen Therapy)  استفاده کرده است . موسسه Medtronic  این شخص رادعوت نمود تا داستان خودرا بطورشفاف برای عموم مطرح کند. اما وقتی که شما آن را مطالعه می کنید، به ذهن خود بسپارید که تجربیات افراد ، منحصربه خودآنها است . بنابراین ممکن است نتایج حاصل از یک شیوه خیلی متنفاوت باشند و هر کسی ازیک شیوه ممکن است به یک شکل پاسخ بگیرد.

زندگی با اسپاسم

 
جیسون درسن 17 سالگی بود که درمسابقات جهانی موتورسیکلت رانی خیلی سریع رتبه های برتررا کسب می کرد. اما هنگام تمرین برروی جاده های ناهموار، لاستیک جلوئی موتورجیسون با یک صخره که متوجه آن نشد، به شدت برخوردکرد وباعث گردید که اوازروی فرمان باسر به روی زمین پرتاپ شود . دراثراین حادثه نخاع اودرسطح T5-T6 قطع گردید وجیسون ازقفسه سینه به پائین فلج شد.
 
بعدازآسیب او تصمیم گرفت که به زندگی خودبه شکل قبلی ادامه دهد. بنابراین دوباره مسابقات خودراازسرگرفت ، اما این باراو روی یک ویلچرنشسته بود. مدت زیادی نگذشت که اسپاسم های شدید ی درپاها وپشت جیسون شروع واورابه شدت آزارداد. اومی گفت : " اسپاسم ها ی من به حدی ناجوربودندکه مراازروی ویلچرم به سمت عقب وبیرون ویلچرپرتاپ می کردند ".  

درمان اولیه

 
اسپاسم های جیسون به گونه ای بود که حتی فعالیت های عادی وروزمره جیسون را به چالش کشیده بود.  با بروزحملات اسپاسم  نشستن روی  ویلچرمسابقه ، جابجائی ها ولباس پوشیدن وخیلی ازکارهای دیگربرای او خیلی مشکل شده بود. درابتدا تلاش سعی کرد که از بایکلوفن خوراکی استفاده کند، اما با این روش، ضعف وسستی شدیدی به سراغ او آمد.به همین دلیل پزشک او استفاده ازدرمان با ITB ( پمپ باکلوفن) راتوصیه کرد.

استفاده از ITB درمانی به جیسون کمک کرد

 
 در   ITB   درمانی می توان با استفاده ازیک پمپ قابل تنظیم که درست درزیرپوست شکم قرارداده می شود، ازبروز اسپاسم های شدیدجلوگیری نمود. پمپ به یک سوند نازک وقابل انعطاف وصل شده و محلول باکلوفن را مستقیما" به داخل غلاف نخاعی آزادمی کند.
 
جیسون آزمایشات موردنیازرا  به طور  موفقیت آمیز  پشت سرگذاشت  و روزبعد ازآن، طی یک عمل جراحی پمپ مربوطه در بدن او تعبیه گردید. پس ازاین عمل  ماهیچه های پا وپشت جیسون آزادشدند وفعالیتهائی مثل جابجائی ها ولباس پوشیدن وحتی مسابقات  برای او آسانترگشتند. 

 خطرات همراه عمل  

جیسون هیچ گونه عارضه ای را بعداز جراحی اصلی خودتجربه نکرد. اما بعضی ها با عوارض جراحی یا عوارض جانبی دارویا هردوی آنها مواجه می شوند. همراه با هرعمل جراحی مربوط به ITB  درمانی خطراتی وجوددارندکه ازجمله می توان به مننژیت ، نشت مایع نخاع ،عفونت ، فلج ، سردرد وسرگیجه اشاره کرد.
 
وقتی که جیسون طبق روال بعداز5 سال برای تعویض پمپ خودمراجعه کرد، بایک عفونت مواجه گردید و پزشک او مجبورشدبرای بهبودی کامل عفونت، پمپ رابیرون بیاورد.
 
او می گفت:" اسپاسم های من بدون وجودپمپ وحشتناک بودند. اما به محض بهبود عفونت ، پمپ راعوض کرده ودوباره کنترل اسپاسمهایم بدست آوردم ". پس ازآن هم جیسون بدون هیچ مشکلی ازپمپ جایگزین خود استفاده نمود.

هیچ چیزغیرممکن نیست

جیسون با تحت کنترل درآوردن اسپاسم هایش دردانشگاه ايلينويز ( (Illinois ) ثبت نام کردودرآنجا به تیم مسابقات ویلچررانی پیوست.او تحصیلات خودرادردانشگاه نورسیسترن( Northeastern) بوستون تکمیل نمود وبرای اخذ مدرک تکمیلی خود درشاخه تجارت به دانشگاه بوستون رفت.
 
جیسون درکار و ورزش به پیشرفت های خودادامه داد . به طوری که اودربیش از140 مسابقه جاده ای ، 26 مسابقه ماراتن و19 مسابقه سه گانه بطورکامل شرکت نمود.درسال 2008 اودرمسابقات جهانی فوردآیرون من که درکونای هاوائی برگزارشد، درمکان دوم قرارگرفت. به علاوه او به عنوان نماینده فروش موسسهMedtronic   بطورتمام وقت کارمی کرد ودوباردر روز نیزبه امر آموزش می پرداخت.
 
جیسون می گفت : "ITB درمانی به من کمک کرد تا ثابت کنم که هیچ چیزغیرممکن نیست ".

اطلاعات ایمنی 

 


لطفا"به دقت دستورات پزشک خودراانجام دهید، چراکه توقف ناگهانی ITB درمانی وقطع باکلوفن می تواند یکسری عواقب جدی ازجمله تب شدید، تغییروضعیت دماغی ، سفتی عضلات ودرمواردنادرنارسائی اندامهای مختلف و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. درصورت بروزهرگونه ازعلائم مذکور، خیلی مهم است که سریع به پزشک مراجعه شود.

 


 
برای جلوگیری ازخالی شدن دارو(باکلوفن) وپیشگیری به موقع ازعلائم حاصل ازتخلیه آن ، مهم است که طبق برنامه زمان بندی شده برای شارژمجدد دارو اقدام شود . بعضی ازبیماران که بیشترازسایرین درمعرض خطرکمبودداروهستند، بایستی با پزشک خودمشورت کنند.
 
کسانی که ازاسپاسم های شدیدحاصل ازفلج مغزی ، اسکلروزیس های چندگانه ، سکته مغزی ، آسیبهای حاصل ازضربات مغزی یا ضایعه نخاعی هستند، می توانند داوطلب استفاده ازروش ITB درمانی باشند. افرادی که مبتلا به اسپاسم های ناشی ازآسیب های نخاعی یا اسکلروزیس های چندگانه هستند، ابتدا بایستی استفاده از باکلوفن خوراکی را تجربه کنند.اگرکسی دچارضایعه مغزی حاصل ازضربه سرشده باشد، برای استفاده از روش ITB درمانی، ابتدا باید یک سال بعداز ضایعه صبرکند. انجام یکسری آزمایشات غربالگری می تواند کمک کند تا پاسخ به باکلوفن درون غلاف نخاعی مشخص شود . اگرکسی دچارعفونت بوده یا به باکلوفن حساسیت داشته باشد ، یا سایزبدن او برای تعبیه پمپ خیلی کوچک باشد، نمی تواند از ITB درمانی استفاده نماید.


 
پمپ وسوند ازطریق جراحی درزیرپوست تعبیه می گردد.عوارض جراحی می تواند شامل عفونت ، مننژیت ، نشت مایع نخاع ، فلج ، سردرد ، ورم ، خونریزی و خون مردگی باشد. 
 


شایعترین و جدی ترین اثرات جانبی دارو ITB درمانی شامل شل شدن عضلات ، خواب آلودگی ، ناراحتی ناحیه شکم ، تهوع ؛ سردرد و سرگیجه هستند. خراب شدن پمپ ممکن است باعث تزریق بیش ازحد دارو یا کاهش قابل توجه باکلوفن شود. نشانه ها وعلائم ارسال بیش ازحد باکلوفن عبارتندازخواب آلودگی ، سردرد خفیف ، مشکلات تنفسی ، حملات تشنجی ، کاهش هوشیاری و کوما . به محض تعبیه دستگاه ، متعلقات آن ازجمله سوند یا پمپ تزریق ازطریق پوست به داخل بدن فرستاده می شوند. ممکن است سوند دچارنشتی ، پارگی ، پیچ خوردگی شده و قطع شود ،درنتیجه میزان ارسال دارو به بدن کاهش یا متوقف گردد. ازجمله علائم کاهش یا قطع دارومی توان به برگشت اسپاسم وتشدید آن ، خارش ، کاهش فشارخون ، سردردخفیف و احساس سوزش اشاره نمود. معمولا" این علائم درمراحل اولیه کاهش یا قطع داروبروزپیدا می کنند.احتمال توقف پمپ به دلیل خالی شدن باتری یا خرابی قطعات آن نیزوجود دارد .وقتی که نیازبه شارژداروباشد ، وهمچنین اگرمشکلی درپمپ وجودداشته باشد، یک  آلارم صوتی تولیدمی شود. همیشه قبل ازهرکارپزشکی یا آزمایشات تشخیصی ازجمله MRI یا حرارت درمانی ( دیاترمی ) باید پرسنل مربوطه را مطلع نمائید .
 
همانطورکه درابتدا ذکرشد این روش برای همه افراد مناسب نیست . بنابراین با پزشک خود مشورت نمائید تا تجویز لازم انجام شود.
 
داستان مذکورتنها بیان یک تجربه شخصی است و ممکن است نتایج مذکوربرای همه افراد مناسب نشود. بنابراین لازم است برای انتخاب روش درمانی مناسب به پزشک خود مراجعه کنید.  
 
 

****


منبع:  داستان هاي  آسيب نخاعي  "  خاطرات يك آسيب نخاعي "  ترجمه : مهندس عباس كاشي-  (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1389 اقتباس ازسایت: http://www.medtronic.com


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved