علل وخطرات زخم های فشاری

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 نکاتی مهمی که باید درمورد زخمهای فشاری بدانید ؟


- افراد مبتلا به آسیب های نخاعی به میزان قابل ملاحظه ای درمعرض ایجادزخم های فشاری قرار دارند.
- زخمهای فشاری ممکن است زندگی فرد مبتلا را تهدیدکند.

- عوارض احتمالی حاصل اززخم های فشاری عبارتنداز :

- عفونت که ممکن است به داخل خون ، قلب و استخوان منتشرگردد.
- قطع عضو
- اجباربه استراحت طولانی مدت تازمان بهبودی که ممکن است تا ماهها مانع حضورفرد درمحل کار ، محل تحصیل وفعالیتهای اجتماعی گردد.
- ازآنجائی که فرد مبتلا درطول مدت بهبودی فعالیت کمتری دارد، احتمال بروزمشکلات تنفسی و عفونت های دستگاه ادراری برای اوبیشتراست .
- درمان زخم بسترممکن است خیلی گران بوده و هزینه های جانبی زیادی داشته باشد .
- بیش از80 درصد افرادنخاعی دردوره زندگی خود به زخم فشاری مبتلا می شوند و 30 درصد آنان بیش ازیک زخم داشته اند.
- بیشترزخمهای فشاری قابل پیشگیری هستند.

زخم فشاری چیست ؟

زخم فشاری (که اصطلاحا" آسیب فشاری ، زخم دکوبیت ، زخم بستر یا اضمحلال پوستی نامیده می شود) آسیبی است که دراثر کاهش یا قطع جریان خون درناحیه ای ازپوست یا بافتهای زیرین ( ماهیچه ها ، استخوان ) به وجودمی آید.برقراری جریان خون درپوست باعث زنده ماندن و سلامتی آن می گردد. اگر پوست خون کافی دریافت نکند ، دچارمرگ خواهدشد.

چرازخم فشاری ایجادمی شود؟


درشرایط طبیعی اعصاب بدن پیام های درد یا ناراحتی را به مغزمی فرستند و باعث می شوند که شما آن را درک کرده و با حرکت دادن یا جابجا کردن وزن بدن آن راازفشارآزاد، یا ازسطوح داغ دورکنید . اما بعد از آسیب نخاعی ، پیامهای حسی نمی توانند بصورت طبیعی به مغزارسال گردند. با کاهش میزان حس یا عدم وجود آن ، علائم هشداردهنده ای وجود نخواهندداشت تا استقرارطولانی مدت دریک حالت یا اعمال فشارهای مضر بر روی پوست رابه فرداطلاع دهد .

 

به چه نحوی یک زخم فشاری ایجاد می شود؟

- فشار بیش ازحد ودراز مدت روی پوست . که طی نشستن یا خوابیدن طولانی دریک حالت ایجاد می گردد. عدم حذف فشار مهمترین عامل زخمهای فشاری درافرادنخاعی محسوب می شود . ادامه فشار باعث قطع جریان خون به پوست شده که منجربه آسیب بافت ، انهدام پوست و زخم فشاری می گردد. وضعیت هائی که باعث افزایش فشاربرروی بدن می شوندازاین قرارند:

- نشستن طولانی مدت بدون جابجا کردن وزن بدن
- خوابیدن طولانی مدت بدون چرخش بدن
- عدم وجود لایه مناسب دربستر ( برای حفاظت ازقسمتهای استخوانی بدن از جمله پاشنه ها ) .
- پوشیدن لباس و کفشهای خیلی تنگ
- نشستن یا خوابیدن روی اشیاء سفت مانند اتصالات سوند و گیره ها ، درزهای بزرگ یا دکمه های روی تشک وازاین قبیل )

نیروهای برشی (   Shearing    ) موقعی بربدن واردمی شوندکه پوست به یک سمت و استخوان زیرآن به سمت دیگر حرکت می کند. این مسئله می تواندناشی از خمیده بودن بدن به هنگام نشستن ، یعنی نشستن با زاویه 45 درجه ( دربستر) یا سرخوردن درموقع جابجائی به جای بلند کردن بدن باشد. همچنین نیروهای برشی ممکن است هنگام اسپاسم ها ایجادشوند.

ضربات وارده بربدن ازهرنوع ( بریدگی ، تکان های سخت ، سوختگی ها ، خراشیدگی ها ، سائیدگی ها )

سایش یا اصطکاک : بریدگی یا خراش ، سرخوردن روی ملافه یا جابجا شدن روی سطوح با پوست بدون پوشش (لخت).

سقوط وضربه های ناگهانی : برخوردناگهانی انگشتان پا ها با مدخل درها، اصابت باسن با چرخها هنگام جابجائی ، برخوردزانوها به زیرمیز.

چه عواملی باعث می شوندفرد درمعرض زخم فشاری قرارگیرد؟

- کاهش توده عضلانی . فلج شدن عضلات منجربه کوچک شدن آنها شده و درنتیجه حجم ماهیچه های مبتلا کاهش یافته و دچار تحلیل ( آتروفی ) می شوند. حجم وتوده عضلانی موجود برروی استخوانها به عنوان یک تشکچه طبیعی عمل می کنند. کوچک شدن حجم ماهیچه ها ، باعث می شودحفاظت روی سطوح استخوانی کمترشده و فشارروی لایه های کوچک پوست افزایش می یابد.

- داشتن اضافه وزن یا کاهش وزن . وقتی که کاهش وزن داشته باشید ، لایه های عضلانی کمتری برای حفاظت ازقسمتهای بدن خواهیدداشت ، بطوری که پوست شما حتی دراثرفشارهای خیلی جزئی آسیب می بیند. اما وقتی که اضافه وزن داشته باشید ، جابجا کردن وزن بدن و کاهش فشارهای وارد برآن سخت ترمی شود و ازهمه مهمتراینکه بافت چربی بدن از اکسیژن ومواد مغذی موردنیازپوست استفاده می کند.

- کاهش گردش خون .

- کاهش جریان خون به اندام های فلج به علت فقدان حرکات ماهیچه ها اتفاق می افتد که درنتیجه آن مواد مغذی واکسیژن کمتری به پوست می رسد. وقتی گردش خون ضعیف باشد ، پوست نمی تواند به خوبی بهبودی پیداکند.

- ادم یا ورم که دراثرتجمع مایعات دربافتها به وجود می آید، معمولا" دربخشی ازبدن ایجادمی شودکه قادربه حرکات عادی نباشد و دراندام های زیرسطح قلب ( دستها و پاها وپنجه پاها ) دیده می شود. پوست روی نواحی دچارادم نازک ورنگ پریده شده وبه آسانی آسیب می بیند.

- مصرف سیگار برای گردش خون وحشتناک است .

- دیابت ، فشارخون بالا و افزایش کلسترول باعث کاهش جریان خون می گردند.اگر شما هرکدام از این بیماریها راداشته باشید ، باید توجه خاصی به پاها وقوزک پاها داشته باشید. این اعضاء دورترین فاصله راازقلب داشته و احتمالا" اولین وبدترین نوع آسیب رامی بینند.

- بیماری یا ضعف سلامت عمومی . این موضوع مواردی مانند تب ، عفونت ها ( نظیر عفونتهای ادراری ) ، تغذیه نامناسب ، بیماریهای مزمن ازجمله دیابت راشامل می شود.

- رطوبت . رطوبت پوست (ناشی ازادرار، مدفوع ، عرق ، آب ) نیز  احتمال آسیب را افزایش می دهد.

- خشکی وپوسته پوسته شدن پوست می تواند باعث ترک خوردن ، التهاب و عفونت آن شود.

- افزایش سن باعث نازک ترشدن ، خشکی و شکنندگی پوست می گردد. ممکن است لازم باشد که برای کاهش فشارهای وارده برپوست یک برنامه زمانی داشته باشید یا تشکچه خودرا با انواع دیگری عوض کنید.

- آسیب دیدگی های قبلی . محل زخم های گذشته نسبت به پوست معمولی شکننده ترهستند.

- اسپاسم می تواندباعث شودکه دستها و پاها با اشیاء اطراف برخوردناگهانی داشته و دچارآسیب دیدگی شوند یا دراثرسایش با سطوح ( نظیرتخت وملافه ) دچارزخمهای بازشوند.

- گرما یا سرمای بیش ازحد

- استفاده ازیک سری داروها ( یا مصرف الکل ) اغلب باعث می شود که مانورهای کاهش فشار وسایرمراقبت های شخصی نادیده گرفته شوند.

- افسردگی نیزیکی ازعوامل خطر برای زخمهای فشاری محسوب می شود.

****


منبع:مقاله  "
علل وخطرات زخمهای فشاری" – ترجمه مهندس عباس کاشی - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1389 . اقتباس ازسایت: http://lifecenter.ric.org - 2009


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved