تشخیص ودرمان زخمهای فشاری

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

درچه شرایطی ممکن است دچارزخم فشاری شوم؟


علائم اولیه . یکی ازاولین علائم احتمالی زخم فشاری ، قرمزی ، بی رنگ شدن یا تیره شدن پوست است
( درسیاه پوستان ممکن است به صورت ارغوانی ، آبی رنگ یا براق باشد ). امکان دارد هنگام لمس آن سفتی و گرمی احساس می شود. )

وقتی فشارازروی ناحیه قرمزبرداشته می شود و پس از 10 تا 30 دقیقه بعد رنگ پوست به حالت طبیعی برنگردد، نشان دهنده آغاز ایجاد زخم فشاری است . ناحیه مذکورراآزاد گذاشته و دستورالعمل مرحله 1(که درزیرذکرشده ) را دنبال کنید. سعی کنید بی درنگ علت رایافته و اصلاح نمائید.

آزمایش بی رنگی پوست را انجام دهید . باانگشت خودبرروی ناحیه قرمز، صورتی یا تیره فشاردهید. این ناحیه باید سفید شود ، وقتی فشاربرداشته می شود ، طی چندثانیه باید ناحیه مذکوربه رنگ قبلی خود بر می گردد که نشان دهنده برقراری جریان خون است. اگر این ناحیه به رنگ سفید باقی بماند ، جریان خون نارسائی داشته وآسیب آغازشده است .

درپوستهای تیره ممکن است بی رنگی حاصل ازفشار حتی درهنگام سلامتی قابل رویت نباشد، بنابراین مهم است که درجستجوی سایرعلائم آسیب ازجمله تغییرات رنگ یا سفتی نسبت به نواحی اطراف بود.

نکته مهم : آنچه که د رسطح پوست می بینید ،معمولا" کوچکترین بخش اززخم است و این موضوع باعث می شودکه شما اشتباها" فکرکنید که مشکل چندانی ندارید . اما آسیب پوست حاصل ازفشار ازسطح شروع نمی شود. اغلب مواقع فشارموجب فشرده شدن عروق خونی موجوددربین سطح پوست واستخوان می گردد، بطوری که ماهیچه ها وبافتهای زیرپوست نزدیک استخوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. هرزخم فشاری که روی پوست دیده می شود، هرچقدرهم کوچک باشد،باید بطورجدی مورد توجه قراربگیرد. چراکه احتمال آسیب دیدگی بافتهای زیرسطوح پوست وجوددارد.

درجات ایجاد یک زخم فشاری


زخم د رجه یک

علائم : پوست دچارضایعه نشده اما ناحیه قرمزیا بی رنگ ممکن است ازنظرسفتی یا دما درمقایسه با نواحی اطراف خود متفاوت باشد. وقتی برروی این ناحیه فشارواردمی شود، قرمزباقی می ماند و به رنگ روشن یا رنگ سفید ( بی رنگ ) برنمی گردد. این قرمزی یا تغییر رنگ بعد از برداشته شدن فشار ازروی آن طی 30 ددقیقه محو می گردد.


 آتچه که بایدانجام داد: ناحیه موردنظررا آزادگذاشته وتمام فشارها را ازروی آن بردارید ، ناحیه مذکور را تمیزکرده وخشک کنید، به اندازه کافی غذای حاوی کالری کافی وغنی ازپروتئین ، ویتامین (به خصوص ویتامینهای A و C ) وموادمعدنی (به ویژه آهن و روی) مصرف کنید . آب بیشتری کرده و علت را جستجو و حذف نمائید. حداقل دوباردروز ناحیه موردنظر راموردبررسی قراردهید . درصورتی که طی 2 تا 3 روز بهبودی حاصل نشد، با پزشک خودمراجعه کنید.

زمان بهبودی : زخمهای فشاری دراین مرحله می توانند درحدود سه روزبهبود پیداکنند،به شرطی که فشارهای وارده برآن کاملا" برطرف شوند.

زخم درجه دو

دراین زخم بالاترین لایه پوست (یعنی اپیدره ) دچارآسیب گشته و یک شکاف کم عمق ایجاد می شود. دومین لایه پوست ( یعنی درم ) نیز ممکن است آسیب ببیند . امکان دارد ترشحات ( چرک‌ ) یا نشت مایعات نیز وجود داشته باشد.
 آنچه که بایدانجام داد: فشاررا ازروی زخم بردارید و اقدامات ذکرشده درمرحله اول را پیگیری کرده و بی درنگ به پزشک مراجعه نمائید .

زمان بهبودی : سه روز تا سه هفته است .

زخم درجه سه

علائم : زخم ایجاد شده ازلایه درم ( دومین لایه پوست ) عبورکرده و به داخل بافت چربی زیرجلدی ( زیر پوست ) امتدادیافته است . استخوان ، تاندون و عضلات قابل مشاهده نیستند. به دنبال علائم عفونت ( قرمزی در اطراف حاشیه زخم ، چرک ، بوی بد ، تب ، یا ترشحات سبزرنگ ) باشید و احتمال مردگی بافتها ( سیاه شدن ، مرگ نسوج ) وجوددارد.
 

 


 آنچه که بایدانجام داد:

اگرقبلا" کاری انجام نداده اید، فشارراحذف کرده ودراسرع وقت به پزشک مراجعه کنید . دراین مرحله زخمها دائما" نیازبه مراقبتهای خاص دارند .همچنین ممکن است لازم باشد درمورد تهیه تخت های مخصوص یا تشک های حذف فشارمطابق دستور پزشک اقدام کنید.

زمان بهبودی : یک تا چهارماه .

زخم درجه چهار

علائم : زخم به داخل عضله امتداد یافته ومی تواند تا جائی پیش برودکه به استخوان برسد. معمولا" مقدار زیادی ازبافتها می میرند و ترشحات نیزوجوددارند. دراین مرحله احتمال وجودعفونت بسیارزیاد است.
 

 

 آنچه که بایدانجام داد: معمولا" باید بی درنگ به پزشک مراجعه شود . دراین زخم ها لازم است جراحیهای متعدد انجام گیرد.

زمان بهبودی : بسته به ناحیه بدن ازسه ماه تا دو سال .


زخمهای عمیق ومشکوک بافتها SUSPECTED DEEP TISSUE INJURY

- نواحی ارغوانی یا قهوه ای رنگی متمایز ازپوست سالم یا تاولهای مملوازخون معمولا" به علت آسیب بافتهای نرم زیرین ودراثرفشارو/یا نیروهای برشی به وجودمی آیند. این نواحی ممکن است توسط بافتهائی احاطه شوند که درناک ، سفت ، خمیری (mushy) ، باتلاقی ( Boggy) بوده و، گرمتر یا سردترازبافتهای مجاورخودهستند.

- ضایعات عمیق بافتها ممکن است درافرادی که دارای پوست تیره هستند ، مشکل باشد. پیشرفت ضایعه ممکن است شامل یک تاول ریزبرروی یک زخم تیره است .این زخم امکان دارد بیشتربازشده و توسط پوسته های ریزی(scab) پوشیده شود. حتی با درمان مطلوب هم پیشرفت ضایعه ممکن است سریع بوده ولایه های بیشتری را دربرگیرد.زخمهای غیرقابل تعیین درجه unstageable

ازبین رفتن کامل ضخامت بافت که درآن پایه زخم بوسیله پوسته های slough ( بافت مرده جداشده از بافت زنده) زرد رنگ ، قهوه ای براق ، خاکستری ، سبز و یا ( eschar (scab های قهوه ای براق ، یا قهوه ای یا سیاه رنگ دربسترزخم پوشیده می شود.

 

****منبع: مقاله  "تشخیص ودرمان زخمهای فشاری " – ترجمه مهندس عباس کاشی - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1389 . اقتباس ازسایت: http://lifecenter.ric.org - 2009
 


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved